Senaste nytt

Liberalerna vill förbjuda religiösa friskolor

Skolpartiet Liberalerna har gjort ett utspel om att man skall förbjuda framtida religiösa skolor. I dagens DN debatt skriver man att de religiösa friskolorna utgör ett hinder för integrationen.

I sann rättvis anda säger man sig vilja förbjuda alla religiösa friskolor, huvudanledningen för förbud är att det finns en stor risk att

… religiösa friskolorna att bli en samlingspunkt för nyanlända barn …

där de isoleras ifrån det övriga samhället. Det ges inga empiriska belägg till varför religiösa friskolor skulle vara platser mer benägna att isolera nyanlända barn än till exempel kommunala skolor. Ta till exempel Rosengårdsskolan i Malmö som på 14 år inte haft någon elev med svenska som modersmål.

Hur skall man komma i bukt med detta? Det räcker inte med fria skolvalet.

Men trotts bristen på empiriska belägg har Liberalerna ändå en del rätt på sin lyra, dock blir man konfundersam över om förbud av religiösa friskolor är den rätta vägen. Kan man inte ha samma inställning som man har, som det också argumenteras i artikeln, till privata företag som verkar i välfärdsbranschen, det vill säga klara regler och inspektioner vars syfte är att motverka att dessa skolor blir isolerande forum?

När man argumenterar för förbud bör det finnas substantiella argument som grund, det finns få i denna artikel.

En annan fråga som dyker upp är hur pass strategiskt är det att på samma dag som partiledaren gör ”utspel” om att regeringen skall bjuda in SD till förhandlingar också göra ett utspel vars syfte är att förbjuda muslimska friskolor, det framkommer inte explicit i artikeln men alla vet att det inte är judiska eller kristna skolor som problematiserats i media, utan det är muslimska friskolor, ofta med rätta.

Man kan också, även om Liberalerna kanske inte hade för avsikt, fråga hur det kom sig att detta utspel skedde samtidigt som Jan Björklund slösade politiskt kapital genom att uppmana regeringen till att bjuda in Sverigedemokraterna till förhandlingar då hans parti inte äger frågan. Det är ju som Björklund själv påpekade regeringen som äger frågan.

Nu är det så att jag på ett personligt plan är emot att skattepengar går till religiösa organisationer, men även också emot att pengar går till andra organisationer, så på ett sätt så stödjer jag förslaget. Men frågan är vad Liberalerna skulle tycka om religiösa friskolor som finansieras av sig själva, jag antar att man är emot, frågan är om det är på grund av praktikalitet eller om det är ideologiskt?

 

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: