Senaste nytt

Gästinlägg: SD:s skuggbudget är ett hot mot en självständig granskning av makten

Creative Commons

Vi har ett parti i riksdagen som kallar sig för det enda oppositionspartiet. Det är inte så konstigt för de har en helt annan agenda än vad som alliansen har och även de andra. SD har inte enbart en annan syn på invandring utan även på hur demokrati ska tolkas.

Jag kommer här att visa varför jag anser att SD för en politik som inskränker yttrandefriheten och det syns klart och tydligt i deras skuggbudget som de la på riksdagens bord 2016*. Innan vill jag dock visa på tre ting som är viktiga för att verka för att det demokratiska samhället ska utvecklas.

Kultur

Den kultur jag tänker tala om är om konst, teater, litteratur, film och musik. Kulturen är ett medel för människor att kunna uttrycka känslor, åsikter och annat som är viktigt för oss. Kultur ska spegla samhällsfrågor och kan vara ifrågasättande av samhällsstrukturer. Den kan vara oerhört provocerande som Ecce Homo för att ta ett exempel. Detta konstverk ifrågasatte kyrkans och frikyrkans syn på homosexualitet. Lars Vilks rondellhund som avbildade profeten var likadan men riktades mot den islamiska tron. Kulturens budskap kan vara provocerande när den ifrågasätter maktens strukturer vilket kan göra att människor att bli mer kritiska mot de som besitter makten.

Partistödet

Partistödet stärker den demokratiska processen då det annars skulle enbart vara de stora institutionerna som gav resurser till de olika partierna. Vi vet att det ändå förekommer men stödet finns där ändå som en garant för att det politiska livet inom demokratins ramar ska fungera.

Pressen

För att det demokratiska samhället ska kunna leva vidare krävs det att det finns en fri press som kan granska makthavarna . Det behöver inte röra sig om det allmänna utan även företag, fack, kyrkor, moskéer och andra maktinstitutioner. Pressen ska även belysa vad som händer i samhället. Genom sin granskning kan de ifrågasätta olika maktcentra och på så vis väcka opinion som gör att folk kan bilda sig en uppfattning och agera därefter.

Vad vi kan se är att dessa tre faktorer som jag tagit upp är viktiga stöttepelare för att det demokratiska samhället ska kunna utvecklas. Människor måste kunna få stöd från samhället för att just vara aktiva i debatter och väcka opinion i frågor som de tycker är viktiga.

Skillnaden mellan demokrati och totalitära regimer

Totalitära regimer motverkar dessa tre ting. De vet att ifall kulturen är stark så kan den få folk till att avsätta den sittande regeringen. Regimen ser då till att spärra in författare, artister, konstnärer, skådespelare och journalister. Myndigheters agerande och samhällsstrukturer får inte ifrågasättas. Övergrepp av det allmänna mot befolkningen får inte komma fram. Regimerna påtalar för folket om vad som är god kultur och styr den med järnhand. Den som går emot dem får det mycket svårt att verka inom den kulturella sektorn. Kuba, Kina, Saudiarabien, Egypten, Ungern samt Ryssland för att nämna några länder som agerar på detta sätt.

I Nazi-Tyskland fick bara kultur visas som inte var Tyskfientlig och i Sovjet fick den inte vara revolutionsfientlig. Som vi ser så fyller kulturen en oerhörd viktig funktion i det demokratiska samhället. Det samma gäller ju flerpartisystemet samt den fria pressen som dessa regimer även stryper. De får inte skriva negativt om nationen och staten då hotas ju regimen. Andra partier i dessa stater får heller inte verka eller så försvåras deras möjligheter att föra en aktiv oppositionspolitik. Vad vi kan se en förutsättning för att en korrumperad, totalitär regim ska kunna råda är att regimen kan bromsa kulturen, journalistiken och flerpartisystemet.

Sverigedemokraternas politik vad gäller dessa tre frågor

SD vill stärka polisen och dess befogenheter samtidigt som de vill dra ner på det som kan ifrågasätta och granska dess värv. Detta parti vill inte att samhället ska ge bidrag till den fria pressen och vi vet då att flera medier då måste läggas ned. Pressens rörelsefrihet stryps då och därmed får folk svårare att koll på myndigheterna.

Partiet anser även att god kultur som glädjer nationens befolkning ska få stöd men inte provocerande som faktiskt kan få folk att ändra sin uppfattning i olika frågor. De vill dessutom strypa partistödet för partierna vilket innebär en försvårande situation för oppositionspartierna att nå ut med sitt budskap samt opponera mot den sittande regimen.

Det är en medveten strategi men som det talas tyst om. Richard Jomshof SD:s partisekreterare svarade på Erik Almqvist klagomål att SD inte verkade för att införa mer av Ungerns press- och kulturpolitik i vårt land. Jomshof menade att SD måste först anpassa retoriken till den rådande opinionen för att kunna växa. Sen när de är tillräckligt starka kommer de kunna tvinga fram en förändring. För att detta skulle vara möjligt måste de fortsätta med att locka över väljare till SD.

Jomshof menar att ifall SD kommer till makten så kommer förutsättningarna för media ändras radikalt. Detta styrks i den budgetmotion som partiet lagt fram i riksdagen.

Vi kan också se vilken aggressiv budskap flera ledamöter har just mot den granskande media. Det finns partiföreträdare som vill åsiktsregistrera journalister och partiets rättspolitiska talesperson lät meddela att media inte kommer ha samma frihet som idag ifall hans parti skulle vara vid rodret.

13898532_10201994424537731_426421621_o

Partiets politiska strategi kan därför liknas vid en varg iklädd i fårull vars mål är att inskränka på demokratin och sudda ut det mellanrum som finnas mellan den politiska och den granskande makten.

Jag anser att detta parti har en syn på ett demokratiskt samhälle som jag inte delar och att de inte verkar för de svenska värderingar där de demokratiska grundprinciperna är en viktig del. En förutsättning för att så ska kunna råda är att det finns möjlighet för en fri press, fri kultur samt ett flerpartisystem. Dessa tre ting vill Sverigedemokraterna få undan och de försöker göra det nu med ekonomiska styrmedel.

* Sverigedemokraternas skuggbudget 2016 i sin helhet finns att läsa här

Tor Nilsson är utbildad socionom och arbetar inom socialtjänstens områden. Han är medlem i moderaterna samt aktiv i nätverket Alliansväljare mot SD-samarbete.

%d bloggare gillar detta: