Senaste nytt

Torbjörn Jerlerup: Privatisera mera!

I Sverige är ordet reglering ett fult ord. Tyvärr. För jag tror mycket på idén med regleringar. Speciellt eftersom jag är en stark anhängare av privatiseringar.

Egentligen skulle jag vilja privatisera nästan allt som är statligt-, landstings- och  kommunalstyrt det vill säga skolor, vårdcentraler, sjukhus, arbetsförmedlingar, etcetera. Och jag skulle hemskt gärna se att de statliga försäkringarna, som arbetslöshetsförsäkringar och sjukförsäkringar blev privata.

Privata verksamheter, när de fungerar som bäst, skapar en mångfald av val och en flexibilitet. Den tror jag på.

Men för att det ska fungera måste vi damma av det bespottade ordet regleringar. Alla människors lika rättigheter och möjligheter är inte fraser som är tomma för mig. De är helig principer. Det får inte bli att vissa äldreboenden håller usel standard eftersom någon som vill tjäna snabba pengar driver de. Alla barn måste ha lika rättigheter och möjligheter vilket betyder bra standard på skolor och att de privata försäkringarna måste omfatta alla så att de sociala skyddsnäten inte har maskor.

Allt detta klarar man av med regleringar.

Och handen på hjärtat, det är bra regelverk vi behöver i till exempel äldrevården och skolorna idag också. Man pratar mycket i media om bristande privat vård och om friskolor som missköter sig. Men de kommunala är inte mycket bättre. Även där sker vanvård och skolor misslyckas med sina uppdrag.

En sådan sak som religiösa friskolor som missköter sig och sprider fördomar, kan man egentligen lösa lätt. Se till att tillstånden ryker vid till exempel den minsta antydan om fördomar mot homosexuella. Till exempel om katolska skolor skulle använda katolska katekesen i utbildningen eller om muslimska sådana skulle referera till hadither som anses vara mot homosexualitet som om de var annat än osanna.

Det är ett exempel. Privat verksamhet i det offentligas tjänst måste omges av regelverk och villkor. Det yttersta givetvis att om de misslyckas med uppdraget förverkar de sin rätt till uppdraget.

Men för att klara av det måste vi göra upp med idén om att ordet reglering är ett fult ord.

%d bloggare gillar detta: