Senaste nytt

President Trump med hjälp av en svart och vitkoalition

http://todaysinfo.net

I efterdyningarna av de hemska dödsfallen som hänt i Baton Rouge, Minnesota och nu senast i Dallas uppstod en en intressant diskussion mellan Newt Gingrich, tidigare kongressens talesman och en av arkitekterna för Contract with America och en av faktorerna till de lyckade President Clinton åren, och Obamas tidigare miljörådgivare Van Jones.

If you are a normal white American, the truth is you don’t understand being black in America and you instinctively underestimate the level of discrimination and the level of additional risk.

Att en person som Gingrich, kanske blivande vicepresidentkandidat, uttalar sig så här samtidigt som han eftersöker posten som vicepresident är intressant och machiavellisk.

Winston Churchill skall en gång ha sagt följande: Never let a good crisis go to waste. Detta sker alltså inte av en ren slump. För Gingrich finns här politisk kapital att vinna. För Van Jones och hans allierade så som Cornel West är inrikesfrågor så som de svartas situation viktigare än utrikes- och frihandelsfrågor.
Det finns en möjlighet till en vinnande hybrid mellan Sanders (via Jones och West vänstern) och Trumps isolationism som slår ut både Hillary Clinton och Paul Ryan.

Säljargumenten skulle kunna vara följande:

  1. Ett USA som fokuserar på interna problem så som ”race relations” mellan den vita och svarta befolkningen istället för vad som sker i utanför USA på andra sidan Atlanten.
  2. Ett USA som ser till hela sin befolknings ekonomiska intressen framför de få och ”globalisternas” intressen.

Dessa två punkter skulle kunna ena manliga vita och svarta väljare av flera anledningar.

Vi börjar med punkt ett: Krigen i Afghanistan och Irak har kostat de amerikanska skattebetalarna flera miljarder dollar (2 triljoner dollar) och kommer att fortsätta kosta ytterligare flera miljarder dollar. En Studie ifrån Harvard Kennedy School gjord av Linda Bilmes beräknar att de slutliga kostnaderna för de båda krigen kommer ligga på över 4 triljoner dollar.

Utöver dessa kostnader finns de mänskliga kostnaderna som inte går att mäta i pengar. Enligt projektet The Costs of war som pågår på Watson Institutet: International & Public Affairs, Brown Universitet, har över 6800 amerikanska soldater dött och över 7000 privata utförare dött. Nästan en miljon veteraner ifrån bägge krigen har anmält sig för handikappersättning, det vill säga nästan en miljon veteraner som tjänstgjort antingen i Afghanistan och/eller Irak anser sig ha tagit skada av krigen.

De givna argumenten mot Clinton, som röstade för Irakkriget, skulle kunna vara att de ekonomiska kostnaderna kunde ha gått till att förbättra de fattigas, främst de svartas, situation, och till mer poliser och andra social satsningar. Men Clinton röstade för Irak och därmed röstade hon mot den amerikanska befolkningens intressen.

Punkt två: Den tydligaste gemensamma nämnaren mellan Sanders och Trumps  argumentation har varit motståndet mot frihandel. Clinton har här velat fram och tillbaks medan Trump varit über tydlig: Frihandel är dåligt för USA.

Många av de bakomliggande orsakerna till de svartas situation brukar sägas ha att göra med deras socioekonomiska ställning: Ifrån juni 2015 och fram tills nu har arbetslösheten enligt det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet bland svarta legat på mellan 8-9%, detta är de som aktivt söker jobb. De som inte söker jobb har under samma tidsperiod legat på ca 12%. För den vita befolkningen har dessa siffror legat på ca 5 respektive ca 4% under dessa tolv månader.

De givna argumenten mot Clinton skulle här kunna vara att en President Clinton kommer skriva på frihandelsavtal så som TTIP och implementera TPP som nyss blev klar. Istället för frihandel som enligt den merkantilistiska logiken, som Trump är förkunnare av, leder till nollsummespel ska man ha ekonomisk nationalism. Tanken är att genom ekonomisk nationalism får man hem jobb ifrån utomlands, enkla jobb som utlokaliserats utomlands skulle kunna utföras av arbetslösa svarta som ofta saknar adekvat utbildning.

De som får betala priset för detta blir bland annat de 11 miljoner mexikaner och latinamerikaner som bor olagligt i landet men som till mestadels är självförsörjande. Då kärnan av Trumpism så som jag uppfattar den är att skapa ett samhälle där alla har sin roll i samhället, där alla gör rätt för sig och i gengäld finns en amerikansk välfärdsstat som delvis tar intryck ifrån de nordiska länderna.

Med en mur till Mexiko och en hård hållning mot muslimer, som Trump och hans anhängare anser vara avvikare, tror man sig lyckas upprätthålla sitt drömsamhälle. Trumpism är klassisk socialdemokratism blandad med sverigedemokratisk ideologi. Sådan är den Trumpiska logiken.

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: