Senaste nytt

Gästkrönika: Vårdval- en demokratisk rättighet

Privat

Människans delaktighet i sin vård, skola och omsorg är en av grundbultarna för att få en verksamhet med god kvalitet. Drar man ner på vår möjlighet att välja så minskar vår delaktighet och därmed får välfärden ett demokratiunderskott. Kvaliteten blir därför lidande.

Jag vill därför berätta en sann historia om en krigsveterans kamp om att vara delaktig i sin vardag och på så vis påverka sin vård och omsorg.

En 89 år gammal engelsk herre som var med om andra världskrigets hemskheter ville vara med och delta i en stor minnesceremoni som hölls till minnet för landstigningen i Normandie sommaren 2014, Dagen D. Han önskade att träffa sin veteranvänner och hedra de vänner som aldrig kunde lämna stranden i Normandie. Serviceboendet där han bodde nekade honom med tanke på hans höga ålder och att det därför kunde vara farligt för honom. De tänkte inte på att just denne man som sett faran i vitögat när han deltog i landstigningen i Normandies stränder 70 år tidigare.

Några dagar innan minnesceremonin i Normandie försvann han spårlöst från hemmet. Servicehuset blev naturligtvis orolig för honom. Runt den sjätte juni 2014 på årsdagen av landstigningen i Normandie kontaktade han hemmet och sa stolt att han nu var med ett par glada krigsveteransvänner på den strand i Normandie där de sprang för 70 år sedan för sina och våra liv. Han sa också till dem att de kunde vara lugna och att han hade det bra och att han snart skulle komma hem. Han hade liftat från sin bygd i England med långtradare och andra fordon och åter tagit sig över den engelska kanalen men denna gång under betydligt lugnare förhållanden men något skröpligare. Mannen kom senare hem vid god vigör.

Denna ceremoni var oerhört viktig för honom och det är nog inte så märkligt för han var då för 70 år sedan, i en situation som faktiskt handlade då om att vara ”här och nu”. Han visste inte då om han skulle se morgondagens ljus. Det var för honom en mycket stark känsla och som antagligen fortfarande satt kvar hos honom. Han var ju nämligen delaktig i en mycket stor händelse för världen då han stred för rätten över sitt och andras rätt att vara delaktig i samhällets och sin egen utveckling, när han sprang på stränderna i Normandie. Han försvarade de demokratiska grundprinciperna som vårt samhälle bygger på idag.

Detta borde verksamheten ledningen på servicehuset ha tänkt på innan den nekade honom resan till stränderna i Normandie. De tänkte inte på att den äldre herren som krigsveteran, hade en egen livshistoria där han faktiskt var delaktig i att försvara vår rätt att påverka våra liv efter de förutsättningar vi har.

Om servicehusets personal haft möjlighet att sätta sig ner med mannen hade de sett att denne man hade en livsglädje och kapacitet som gjorde det möjligt för honom att kunna vara delaktig i sin vardag och påverka sin situation. Istället lät verksamheten sina fördomar styra om hur äldre människor är när de inte gav honom denna tid. Dessa fördomar är farliga då de kan medföra att livsglädjen för de äldre försämras då det inte skapas förutsättningar till en meningsfull livsföring. Det är naturligtvis farligt för män i hans ålder att utsätta sig för en sådan utrikesresa och på det sättet han genomförde den, med tanke på den ålder och hälsa han hade. Han ville dock fortfarande slåss för sin rätt att kunna påverka sin vardag genom den våghalsiga resa som han gjorde till Normandie

Jag tycker denna krigsveteran har lärt oss att alla har rätt att vara med att påverka och ger man oss alla tid efter våra förutsättningar får vi den mest människovänliga vården och dessutom den mest kostnadseffektiva vården om de gamla och unga för den har då en god kvalitet.

Tänk att denne man var tvungen att resa två gånger till Normandies stränder med livet som insats för att försvara de demokratiska grundprinciperna. Demokrati handlar ju även om möjligheten om att kunna påverka sitt liv under vardagen och inte enbart om att kunna välja riksdag och regering.

Tor Nilsson är utbildad socionom och arbetar inom socialtjänstens områden. Han är medlem i moderaterna samt aktiv i nätverket Alliansväljare mot SD-samarbete.

%d bloggare gillar detta: