Senaste nytt

Gästkrönika: Vårdval- en demokratisk rättighet

Privat

Människans delaktighet i sin vård, skola och omsorg är en av grundbultarna för att få en verksamhet med god kvalitet. Drar man ner på vår möjlighet att välja så minskar vår delaktighet och därmed får välfärden ett demokratiunderskott. Kvaliteten blir därför lidande.

Jag vill därför berätta en sann historia om en krigsveterans kamp om att vara delaktig i sin vardag och på så vis påverka sin vård och omsorg.

En 89 år gammal engelsk herre som var med om andra världskrigets hemskheter ville vara med och delta i en stor minnesceremoni som hölls till minnet för landstigningen i Normandie sommaren 2014, Dagen D. Han önskade att träffa sin veteranvänner och hedra de vänner som aldrig kunde lämna stranden i Normandie. Serviceboendet där han bodde nekade honom med tanke på hans höga ålder och att det därför kunde vara farligt för honom. De tänkte inte på att just denne man som sett faran i vitögat när han deltog i landstigningen i Normandies stränder 70 år tidigare.

Några dagar innan minnesceremonin i Normandie försvann han spårlöst från hemmet. Servicehuset blev naturligtvis orolig för honom. Runt den sjätte juni 2014 på årsdagen av landstigningen i Normandie kontaktade han hemmet och sa stolt att han nu var med ett par glada krigsveteransvänner på den strand i Normandie där de sprang för 70 år sedan för sina och våra liv. Han sa också till dem att de kunde vara lugna och att han hade det bra och att han snart skulle komma hem. Han hade liftat från sin bygd i England med långtradare och andra fordon och åter tagit sig över den engelska kanalen men denna gång under betydligt lugnare förhållanden men något skröpligare. Mannen kom senare hem vid god vigör.

Denna ceremoni var oerhört viktig för honom och det är nog inte så märkligt för han var då för 70 år sedan, i en situation som faktiskt handlade då om att vara ”här och nu”. Han visste inte då om han skulle se morgondagens ljus. Det var för honom en mycket stark känsla och som antagligen fortfarande satt kvar hos honom. Han var ju nämligen delaktig i en mycket stor händelse för världen då han stred för rätten över sitt och andras rätt att vara delaktig i samhällets och sin egen utveckling, när han sprang på stränderna i Normandie. Han försvarade de demokratiska grundprinciperna som vårt samhälle bygger på idag.

Detta borde verksamheten ledningen på servicehuset ha tänkt på innan den nekade honom resan till stränderna i Normandie. De tänkte inte på att den äldre herren som krigsveteran, hade en egen livshistoria där han faktiskt var delaktig i att försvara vår rätt att påverka våra liv efter de förutsättningar vi har.

Om servicehusets personal haft möjlighet att sätta sig ner med mannen hade de sett att denne man hade en livsglädje och kapacitet som gjorde det möjligt för honom att kunna vara delaktig i sin vardag och påverka sin situation. Istället lät verksamheten sina fördomar styra om hur äldre människor är när de inte gav honom denna tid. Dessa fördomar är farliga då de kan medföra att livsglädjen för de äldre försämras då det inte skapas förutsättningar till en meningsfull livsföring. Det är naturligtvis farligt för män i hans ålder att utsätta sig för en sådan utrikesresa och på det sättet han genomförde den, med tanke på den ålder och hälsa han hade. Han ville dock fortfarande slåss för sin rätt att kunna påverka sin vardag genom den våghalsiga resa som han gjorde till Normandie

Jag tycker denna krigsveteran har lärt oss att alla har rätt att vara med att påverka och ger man oss alla tid efter våra förutsättningar får vi den mest människovänliga vården och dessutom den mest kostnadseffektiva vården om de gamla och unga för den har då en god kvalitet.

Tänk att denne man var tvungen att resa två gånger till Normandies stränder med livet som insats för att försvara de demokratiska grundprinciperna. Demokrati handlar ju även om möjligheten om att kunna påverka sitt liv under vardagen och inte enbart om att kunna välja riksdag och regering.

Tor Nilsson är utbildad socionom och arbetar inom socialtjänstens områden. Han är medlem i moderaterna samt aktiv i nätverket Alliansväljare mot SD-samarbete.

 • marlies

  Artikeln talar om hur starka vi är omedvetna. Att viljan styr tankar, samt om mobiliserar allt för att kunna genomföra våra syften och önskningar. Att ålder är oväsentlig när vi har något att vinna.
  Rädslan att förlora en önskan är starkare. Har man prövat sig själv en gång, blir nästa gång självklar, att vinna eller förlora. Att våga eller inte. Självförtroendet grundas där. De som varit i yttersta gränser ser sig kunna överleva allt. De har starkt fokus och vaksamhet i risker.
  Syftet är då starkare än överlevnaden. De bygger upp sig stegvis mentalt av inre motivation. De brukar vara nästintill omöjliga att stoppa. De måste bli rejält nedslagna först.
  De vänner de får tillsamman blir oftast livslånga.
  Social tid är avgörande i vård i vad som planeras och beslutas.
  Samt att personkemin stämmer i att kunna vara öppen och mottaglig
  för andra. Men veteraner är speciella och alla tål inte historier från dem. Sådant måste sorteras. En del förskönas, annat tvärtom för en del har psykosomatiska trauman.
  Att män inte erkänns som män i vården är tragiskt gammalt på grund av kvinnodominans. De har oftast fler erfarenheter och livshistoria att berätta. Inte minst den äldre generationen.
  Ungdom idag mycket lite intresse av historia. De har mest fokus framåt. Trots att bakgrunden är resultatet i vår nutid.

 • marlies

  Vi kan faktiskt inte bestämma vårdval hur mycket som helst. Är man inte fullt medveten och läkare kan bevisa gäller tvångsvård som skydd för att inte skada sig själv och andra. Samma sak med forna främlingslegionen. Då gällde tvång under kontrakt att göra som man blev tillsagd, andra kommer först. Som tur borta idag. Normalt ska man kunna fly ur det mesta men gränser finns för egen och andras säkerhet. En enklare variant är abortmotståndare som inte får ta över andras samveten. På samma sätt som kriminella ej får nekas vård.
  Personliga åsikter får inte styra. Alla har rätt till sin egen kropp, sin själ. Dessutom finns inget som hindrar för nytänkande.

  • marlies

   IS har inget humant syfte till varför. De har inte heller rätt att döda i egna led om någon går över psykologisk gräns.

 • marlies

  Vårdval tror jag är krångligt för människor som aldrig varit i närheten av vård och omsorg. I vad som finns samt regler och lagar, i hur och varför personal jobbar på speciellt sätt vad som ligger till grund till allt runt om. även för anhöriga att veta . tillvägagångssätt stegvis, kontakter, utredningar innan. Ansvaret efter. En del ska ansökas ibland privat ibland via kommunen, försäkringsskydd, fackligt,
  Ibland är inte anhöriga mottagliga för information även om det så verkar. Det händer att de motarbetar fakta, och tror sig göra rätt insatser. Då blir personal och andra ifrågasatta. Alla som jobbat i yrket vet skillnader. Vissa håller med den anhöriga trots att andra vet bättre.
  Ibland tror anhöriga de vet bättre än sjukvården. Men alla är speciella, och individstöd gäller.. Somliga kräver mycket socialt, andra är självständiga och har socialt nätverk., en del störs av många omkring sig, blir stressade och oroliga. Anhöriga och nära bekanta är viktiga som känner personen. Feltolkningar och uppfattningar blir belastningar som ibland den svagaste måste ordna upp..
  Idag går allt fort och tid är begränsad för mycket. I vården har kontaktpersoner ansvar för att inskaffa hjälpmedel, och tidsbokningar, färdtjänst. Men ålder har ingen betydelse i detta..
  Även bostäder ska anpassas, trappor för framkomlighet med rullstol och eventuell hiss tillfälligt. Enklast ommöblering.
  larm en typisk glömska att bära på sig, batterikoll, larmkoll. Fult tycker en del. och täcker över, lägger ifrån sig. En del har mycket gamla sparade mediciner för nödfall, som man får kasta i smyg.,
  in på apotek.. Det är farligt att blanda. Personal står för träning, med arbetsterapeuts instruktioner. Så lönen är skamligt låg av omfattande ansvar.

%d bloggare gillar detta: