Senaste nytt

Gästinlägg: Axel Nordberg (LUF) – nytt eu-vapendirektiv skyddar ej mot terrorism

www.luf.se/

EU-parlamentets utskott för inre marknad och konsumentskydd, IMCO, röstade i onsdags om förslaget till nytt EU-vapendirektiv. Exakt vad de har beslutat råder det stor förvirring kring, trots att röstningen direktsändes på internet, och trots att flera EU-parlamentariker omedelbart efter mötet gjorde sig tillgängliga på Twitter för att svara på frågor.

Förslaget till nytt EU-vapendirektiv, som lagts fram av kommissionen, består av ett antal förbud som redan dödats minst en gång på förslagsnivå av kritiska remissinstanser. Förslaget har mötts av massiv kritik från alla slags organisationer för civilt vapenägande. Sportskyttar är bedrövade över att flera sportskyttegrenar sannolikt dör ut om förslaget går igenom. Jägare oroas över att de sannolikt kommer av drabbas av mer regelkrångel, och att många jaktgevär blir olagliga om förslaget går igenom. Museiföreståndare och privata samlare vill inte behöva såga sönder vapnen i sina samlingar. Till och med försvarsmakten skriver i sitt remissvar att det nya direktivet skulle innebära men för försvarsförmågan, eftersom att försvarsmakten är beroende av sitt samarbete med det civila skyttet, bl.a. för utbildning.

De som välkomnar förslaget till nytt EU-vapendirektiv ser det som ett led i kampen mot terrorismen. Vore det så enkelt som att terrordåd på något sätt kunde förhindras genom införandet av dessa restriktioner, så skulle Europas vapenägare säkert acceptera strängare lagar. Det är dock inte så enkelt. Terrorister och andra skurkar ansöker inte om vapenlicens, utan köper sina vapen på den svarta marknaden, som tillhandahåller vapen som antingen smugglats in från krigszoner, eller som tillverkats i underjordiska vapenfabriker.

Teknisk förvirring

Så hur kommer det sig att kompromissbeslutet från IMCO-utskottet ökat, snarare än minskat ovissheten om vad det nya vapendirektivet kommer att innebära? Skälet är att beslutet ur ett rent tekniskt perspektiv är motsägelsefullt. Personer med vapenteknisk kunskap har avfärdat en av beslutets skrivelser som en nonsenskompromiss. Det framgår tydligt att flera av Europaparlamentarikerna som är ledamöter av IMCO-utskottet helhjärtat försökt lindra skadan mot det civila vapenägandet. Till exempel har man strukit kraven på tidsbegränsade licenser. Men tyvärr måste beslutet tolkas som att många farhågor besannas om IMCO-utskottets förslag går igenom.

Den märkligaste formuleringen gäller den om halvautomatiska gevär. I IMCO-utskottets förslag står det att ett gevär skall vara förbjudet, bl.a.

[…]om det kan avfyra fler än tjugoen skott i följd, om vapnet innehåller ett magasin som rymmer fler än 20 patroner är en del av vapnet, eller sätts in i vapnet.

(egen översättning).

Optimistiska tolkningar av denna beslutstext menar att det innebär att alla halvautomatiska gevär är tillåtna, så länge man inte stoppar in ett allt för stort magasin i dem. Mer sannolikt är att innebörden av beslutet är att alla vapen som har kapacitet att förses med ett stort magasin förbjuds, om IMCO-beslutet slutligen antas som EU-direktiv.

Anledningen till att detta är problematiskt är inte att jägare ofta använder halvautomatiska gevär med 30-skottsmagasin (sådana magasin är dock ett krav i vissa skyttesporter), utan att så gott som alla halvautomatiska gevär för jakt och sportskytte har magasin som lätt byts ut på mindre än en sekund. Ett halvautomatiskt gevär som vanligtvis laddas med ett treskottsmagasin kan alltså på ett ögonblick förses med ett trettioskottsmagasin. Detta innebär att så gott som alla halvautomater kan,

[…]skjuta mer än 21 skott i följd, […], om ett magasin som rymmer fler än 20 patroner […] sätts in i vapnet”.

Alltså innebär IMCO-förslaget att privatpersoner förbjuds att äga halvautomatiska gevär, trots att det inte går att visa på ett trovärdigt sätt att det på något sätt skulle bidra till kampen mot terrorismen.

LIBE-utskottet fastslog en liberalare linje

Lyckligtvis finns det en linje i EU-parlamentet som är bättre än IMCO-utskottets. Cecilia Wikström (L) sitter i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, LIBE. Där lyckades hon, tillsammans med andra europeiska liberaler, få igenom ett förslag till nytt EU-vapendirektiv som inte innehöll några magasinbegränsningar.

LIBE-utskottets förslag är det bästa av alla förslag till nytt EU-vapendirektiv som hittills presenterats. Dock vore det nog bäst om Europaparlamentet överhuvudtaget inte antog något nytt direktiv, utan istället behöll det existerande vapendirektivet. Processen kring förslaget till nytt vapendirektiv har kritiserats kraftigt, bland annat för att EU-kommissionen valde att inte göra någon konsekvensanalys innan de släppte förslaget till utskotten. Detta innebär att vilket av de liggande förslagen parlamentet än väljer i november, då den slutgiltiga omröstningen sker, så kommer det att drabba vapenägare mer än nödvändigt. Att slarva igenom ett förslag som innebär inskränkningar i livsstilen för miljontals laglydiga medborgare vore oklokt.

Socialdemokratin stödjer förbudslinjen

Sverige har inflytande över processen inte bara genom de svenska EU-parlamentarikerna, utan även i ministerrådet. Där företräds Sverige av inrikesminister Anders Ygeman (S). Han har flera gånger sagt att han inte vill ha någon restriktion som drabbar vapenägare ”i onödan”. Trots detta har Ygeman, via sina tjänstemän, stöttat strikta förslag, som totalförbud för halvautomater för jakt och flertalet av de pistoler som används för sportskytte.

Kommissionen silar mygg och sväljer elefanter

Det viktigaste med det nya vapendirektivet sägs vara att implementera gemensamma regler för så kallade deaktiverade (pluggade) vapen. Dessa regler drar en gräns för när ett skjutvapen fått sin mekanism professionellt saboterad så till den grad att vapnet riskfritt kan säljas som prydnadsföremål. Självklart är sådana regler viktiga, annars kan den svarta marknaden allt för lätt förses med vapen som återaktiverats av den organiserade brottslighetens vapensmeder. Att EU ska ha gemensamma regler för deaktiverade vapen beslutades redan 2008, men sådana regler har inte införts. Det beror på att EU-kommissionen inte prioriterat frågan. Detta är olyckligt därför att just ett deaktiverat vapen, som genomgått en omfattande illegal ”reparation”, nyligen använts terrorattacker i Europa. När nu EU-kommissionen överkompenserar för tidigare brister med ett överilat förslag till nytt vapendirektiv som silar mygg och sväljer elefanter, så bidrar man till att bekräfta populisternas världsbild, att en liten klick byråkrater bestämmer saker över huvudet på vanligt folk.

Stoppa förslagen till nytt vapendirektiv

Klokt vore att hejda förbudsivern och istället satsa på att implementera de nödvändiga regleringarna om deaktivering som redan har beslutats om, samt att fördjupa antiterrorsamarbetet inom EU. Så blir Europa både friare och tryggare.

Axel Nordberg är andre vice ordförande för Liberala Ungdomsförbundet och naturbruks- och miljöpolitisk talesperson.  Du kan följa honom på twitter.

%d bloggare gillar detta: