Senaste nytt

Gästinlägg: Axel Nordberg (LUF) – nytt eu-vapendirektiv skyddar ej mot terrorism

www.luf.se/

EU-parlamentets utskott för inre marknad och konsumentskydd, IMCO, röstade i onsdags om förslaget till nytt EU-vapendirektiv. Exakt vad de har beslutat råder det stor förvirring kring, trots att röstningen direktsändes på internet, och trots att flera EU-parlamentariker omedelbart efter mötet gjorde sig tillgängliga på Twitter för att svara på frågor.

Förslaget till nytt EU-vapendirektiv, som lagts fram av kommissionen, består av ett antal förbud som redan dödats minst en gång på förslagsnivå av kritiska remissinstanser. Förslaget har mötts av massiv kritik från alla slags organisationer för civilt vapenägande. Sportskyttar är bedrövade över att flera sportskyttegrenar sannolikt dör ut om förslaget går igenom. Jägare oroas över att de sannolikt kommer av drabbas av mer regelkrångel, och att många jaktgevär blir olagliga om förslaget går igenom. Museiföreståndare och privata samlare vill inte behöva såga sönder vapnen i sina samlingar. Till och med försvarsmakten skriver i sitt remissvar att det nya direktivet skulle innebära men för försvarsförmågan, eftersom att försvarsmakten är beroende av sitt samarbete med det civila skyttet, bl.a. för utbildning.

De som välkomnar förslaget till nytt EU-vapendirektiv ser det som ett led i kampen mot terrorismen. Vore det så enkelt som att terrordåd på något sätt kunde förhindras genom införandet av dessa restriktioner, så skulle Europas vapenägare säkert acceptera strängare lagar. Det är dock inte så enkelt. Terrorister och andra skurkar ansöker inte om vapenlicens, utan köper sina vapen på den svarta marknaden, som tillhandahåller vapen som antingen smugglats in från krigszoner, eller som tillverkats i underjordiska vapenfabriker.

Teknisk förvirring

Så hur kommer det sig att kompromissbeslutet från IMCO-utskottet ökat, snarare än minskat ovissheten om vad det nya vapendirektivet kommer att innebära? Skälet är att beslutet ur ett rent tekniskt perspektiv är motsägelsefullt. Personer med vapenteknisk kunskap har avfärdat en av beslutets skrivelser som en nonsenskompromiss. Det framgår tydligt att flera av Europaparlamentarikerna som är ledamöter av IMCO-utskottet helhjärtat försökt lindra skadan mot det civila vapenägandet. Till exempel har man strukit kraven på tidsbegränsade licenser. Men tyvärr måste beslutet tolkas som att många farhågor besannas om IMCO-utskottets förslag går igenom.

Den märkligaste formuleringen gäller den om halvautomatiska gevär. I IMCO-utskottets förslag står det att ett gevär skall vara förbjudet, bl.a.

[…]om det kan avfyra fler än tjugoen skott i följd, om vapnet innehåller ett magasin som rymmer fler än 20 patroner är en del av vapnet, eller sätts in i vapnet.

(egen översättning).

Optimistiska tolkningar av denna beslutstext menar att det innebär att alla halvautomatiska gevär är tillåtna, så länge man inte stoppar in ett allt för stort magasin i dem. Mer sannolikt är att innebörden av beslutet är att alla vapen som har kapacitet att förses med ett stort magasin förbjuds, om IMCO-beslutet slutligen antas som EU-direktiv.

Anledningen till att detta är problematiskt är inte att jägare ofta använder halvautomatiska gevär med 30-skottsmagasin (sådana magasin är dock ett krav i vissa skyttesporter), utan att så gott som alla halvautomatiska gevär för jakt och sportskytte har magasin som lätt byts ut på mindre än en sekund. Ett halvautomatiskt gevär som vanligtvis laddas med ett treskottsmagasin kan alltså på ett ögonblick förses med ett trettioskottsmagasin. Detta innebär att så gott som alla halvautomater kan,

[…]skjuta mer än 21 skott i följd, […], om ett magasin som rymmer fler än 20 patroner […] sätts in i vapnet”.

Alltså innebär IMCO-förslaget att privatpersoner förbjuds att äga halvautomatiska gevär, trots att det inte går att visa på ett trovärdigt sätt att det på något sätt skulle bidra till kampen mot terrorismen.

LIBE-utskottet fastslog en liberalare linje

Lyckligtvis finns det en linje i EU-parlamentet som är bättre än IMCO-utskottets. Cecilia Wikström (L) sitter i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, LIBE. Där lyckades hon, tillsammans med andra europeiska liberaler, få igenom ett förslag till nytt EU-vapendirektiv som inte innehöll några magasinbegränsningar.

LIBE-utskottets förslag är det bästa av alla förslag till nytt EU-vapendirektiv som hittills presenterats. Dock vore det nog bäst om Europaparlamentet överhuvudtaget inte antog något nytt direktiv, utan istället behöll det existerande vapendirektivet. Processen kring förslaget till nytt vapendirektiv har kritiserats kraftigt, bland annat för att EU-kommissionen valde att inte göra någon konsekvensanalys innan de släppte förslaget till utskotten. Detta innebär att vilket av de liggande förslagen parlamentet än väljer i november, då den slutgiltiga omröstningen sker, så kommer det att drabba vapenägare mer än nödvändigt. Att slarva igenom ett förslag som innebär inskränkningar i livsstilen för miljontals laglydiga medborgare vore oklokt.

Socialdemokratin stödjer förbudslinjen

Sverige har inflytande över processen inte bara genom de svenska EU-parlamentarikerna, utan även i ministerrådet. Där företräds Sverige av inrikesminister Anders Ygeman (S). Han har flera gånger sagt att han inte vill ha någon restriktion som drabbar vapenägare ”i onödan”. Trots detta har Ygeman, via sina tjänstemän, stöttat strikta förslag, som totalförbud för halvautomater för jakt och flertalet av de pistoler som används för sportskytte.

Kommissionen silar mygg och sväljer elefanter

Det viktigaste med det nya vapendirektivet sägs vara att implementera gemensamma regler för så kallade deaktiverade (pluggade) vapen. Dessa regler drar en gräns för när ett skjutvapen fått sin mekanism professionellt saboterad så till den grad att vapnet riskfritt kan säljas som prydnadsföremål. Självklart är sådana regler viktiga, annars kan den svarta marknaden allt för lätt förses med vapen som återaktiverats av den organiserade brottslighetens vapensmeder. Att EU ska ha gemensamma regler för deaktiverade vapen beslutades redan 2008, men sådana regler har inte införts. Det beror på att EU-kommissionen inte prioriterat frågan. Detta är olyckligt därför att just ett deaktiverat vapen, som genomgått en omfattande illegal ”reparation”, nyligen använts terrorattacker i Europa. När nu EU-kommissionen överkompenserar för tidigare brister med ett överilat förslag till nytt vapendirektiv som silar mygg och sväljer elefanter, så bidrar man till att bekräfta populisternas världsbild, att en liten klick byråkrater bestämmer saker över huvudet på vanligt folk.

Stoppa förslagen till nytt vapendirektiv

Klokt vore att hejda förbudsivern och istället satsa på att implementera de nödvändiga regleringarna om deaktivering som redan har beslutats om, samt att fördjupa antiterrorsamarbetet inom EU. Så blir Europa både friare och tryggare.

Axel Nordberg är andre vice ordförande för Liberala Ungdomsförbundet och naturbruks- och miljöpolitisk talesperson.  Du kan följa honom på twitter.

 • marlies

  Är de rädda nu för rejäla grabbar och kvinnor med vapen som har detta som fritidsintresse ? Helt otroligt. I USA har alla vapen. Människan måste kunna döda för att själv överleva. Stryps livsmedelsindustrin blir det tomt i affärer, då är jägare och sportjakt av största vikt. Vem vill inte ha en köttbit och en fisk till middag.
  Så sådana gevär och licenser borde det finnas mer av.
  Idag strömmar vilt över våra vägar av alla stängsel som låser dem för nödvändig mat och vatten. Att köra på ett djur ska anmälas direkt till polis som skickar ut jaktvårdare att skjuta eller ta med djur till veterinär. Ibland i ben skadade som älg. Ibland dras de upp ur vatten, klarar sig eller skjuts om de inte har möjligheter. Idag har vi vilt i städer för skogarna minskar. Vi bor inte i USA !!!!!!!!!!
  Hos oss kan markägare bråka om köttet, vems det tillhör. Normalt
  borde det tillhöra alla som övrigt vi har i trädgårdar av överflöd.
  Detta kan de lägga fram som ärende i EU. Värdet är högt med tanke på priset. Att USA har vapen i befolkning talar om hur illa deras samhällspolitik fungerar.

 • marlies

  Har de inget annat än våldsperspektiv i skallen ?
  Det går alldeles utmärkt att beställa vapen via internet för sådant.
  De som vill skapar egna kontakter. De ska nog själva följa brottsbalkar som gäller övriga.

 • marlies

  Jag antar att har en licens kan den beställa hur många denne behöver. Med flera inblandade ett otal. Politiker älskar svart marknad som de har fördelar av.

 • marlies

  De farligaste är gamla väldrillade gerillasoldater, som helt tappat känslan för syftet i stridandet. De har stridandet i sig som syftet.
  Adrenalinet driver dem. I välkända trupper fanns rättighet att skydda sig själv i egna trupper, eftersom en del kan utveckla psykisk totalkolaps att inte veta vad man gör. I moderna krig finns inte deras sjukdom, utan skärmar och avstånd gäller, som dagens drönare.
  Så EU fiskar i fel vatten angående vapen. Därutöver är biologisk krigsföring än värre. Vore nog bättre försvaret pysslar med sådana frågor. Idag byggs hemvärnet upp modernt, och alla behövs som har godtagbara skäl att inneha vapen.

 • marlies

  I övriga vapenbruk är max kapacitet avgörande för mål .Det måste vara träffsäkert på direkten. Vi kanske ska spränga bomber i skogen, för en smaklig Buffe´., samt en högre bevakning på viltdjurs rörelser. En kameraövervakning med rörelsedetektor och infraljus. Kamoflerat oss har vi gjort länge i skogens gröna färger. Jag har också provat militärtält, otroligt obekvämt, med eldvakt som status. Perfekt att fånga många i ett drag. Godis på insidan, sedan fälla.
  Som kända herrar leker med vaktposter och mat nedanför. Vadå kamp ?

 • marlies

  Nedan med hänvisning till dagens NANOVAPEN, extremt dödliga.

 • marlies

  Vad vi än tycker om faktum så slits allt och sprängs, för nytt, och plats och tid för detta söks ständigt, som innanför pannbenet. Allt bäst och sämst sparas resten oviktigt. Det är en normal rotation. Som är viktig som bas. Det normala har ingen konstant regel, utan ändras av energier och förutsättningar samt behov som prioritering av nutids intelligens som alldagligt diskuteras i innehållet av det samma.
  Vi är ännu 99 % apor och leklusten och nyfikenheten är enorm.
  Därför har vi ramar att förhålla oss i. Det börja med bärsele, spädbarnssäng, lekhagar, bilbarnstol, skåp, dörr, spis, fönsterlås,
  och fortsätter med vuxna lek och rastvakter, sedan ordningsmakten.
  trafikregler, brottsbalken och EU. Men viktigast vad som kommer in och ut, upp och ner.

 • marlies

  Gamla hagelbössor splittrar kött och fastnar och patroner kan fyllas med vad som helst. På I4 s marker fanns mycket rester. En viktigare sak tycker jag är förvaring av vapen så att de bara kan användas i tjänst av rätt person. Stora förvaringar av allt sprängbart är risk.
  Så ser det ut i samhället med specialförvaring av sprayer, kemikalier,
  fasta och flytande samt gaser, även mediciner. Det måste finnas gömda system för sådant. Idag färdas sprängbart och gifter genom städer. De har skyltar som talar om detta. De tuffaste kör dessa i områden, smala, höga bergsområden. Något viktigare att ha fokus på.

 • marlies

  Idag måste man hitta nya dörrar för allt, för även internet fungerar som inkörsport. Något man brottas ständigt med. Själv letar jag efter egen, som passar efter mej. Jag blir fort trött på enahanda, det måste ingå utvecklingsmöjligheter samt avstånd mellan allvar och skämt. Ett arbete måste vara ett eget intresse och nöje. En balans för tänkande.
  Jag kan tänka att de som utvecklar fungerar lika. Då har man stabil energi. Där kommer kreativa in mycket. En helomväxling. Därför bevakas alltid aktiva. Som de blir galna på. Att inte kunna styra över.
  Självständighet är inte populärt, inte bestämma regler heller för hållbar längd. Deras nyfikna näsa tar över, att leta vad som händer.
  Som positivt och negativt.

 • marlies

  Bästa vapnet är direkt anfall, välbeprövat. Man kan plötsligt svimma leka död eller få ett superutbrott . Vanligt även bland djuren. Det brukar bli knäpptyst efter sådant En befrielse från omgivningar.
  En tjej slapp syslöjd , stack sej själv i fingret, tålde inte blod och svimmade. Då fick alla rast. Vi har alla en hotreaktion. Antingen backa och fly, eller angripa som försvar. Adrenalinet pumpar. Ibland så hårt att vi blir helt handlingsförlamade, mår illa svettas eller tappar kontrollen i urin och analöppning. De flesta har ramlat ner från en våningssäng. En chock i luftvägar att inte kunna andas, inte kunna röra sig, inte kunna tala eller ropa. En faktor till panikångest. Man blir förlamad Barn råkar ut för sådant i sömnen och lek. Sedan har vi det undermedvetna som styr. Att gå i sömnen men ändå hitta överallt som seende. En blöt handduk på golv löser sådant. Något som är oväntat kickar igång vakenheten. Då borde vara självklart att kunna bemästra det. Som alla vapen som redan finns med licens. Men självklart inte i otränade händer och otränad mentalitet i avgörandet . De måste ha regelbundenhet i användandet . Bara för man varit aktiv, betyder inte dagsrutin

 • marlies

  Inte meningen att EU direktiv ska för orsaka blodsvett, så att kärlen brister. Blod är kräkmedel.

 • marlies

  Idag har hemvärnet fått uppsving, spelar ingen roll vad EU anser. Folk har ursprung i sig att försvara sig. en självklar rättighet att rädda sig själv, familj och folket runt sig. Är man fysiskt stark, har mental styrka ska man absolut ansluta sig. Vart ska vi annars ta vägen ? I trupper har man bästa skydd, jämfört med civilt, samt kamrater motiverade runt och med sig. Träffade på en granne igår hemkommen från träning i detta. Bara dårar sitter hemma och tittar på. Man ska anta allt som erbjuds. Man får gratiskunskaper för LIVET. Eller tror folk att allt löser sig av SIG SJÄLVT ? När värnplikt var allmän hade vi kort utbildning mot en del andra. En tid då många vapenvägrade. Man kan bli mörkrädd om man är kvinna med småbarn.
  Själv kanske familj anser vapen är skrämmande, av omognad. Då gäller äldres motivation. Har man haft jakt i familj är vapen ändå naturligt. Som att folk är rädda för ormar., en del för små spindlar.
  Det är inte bondungar. Civilisationen i städer har sitt pris.
  Där är man mest utsatt. Så folk i hemvärnet går åt.

%d bloggare gillar detta: