Senaste nytt

Debatt: Tid för ett svenskt liberalt samarbete över partigränserna

Vladan Lausevic

Sedan det första demokratiska valet till Europaparlamentet har liberaler hållit ställningen som vågmästare, runt 8-12 % av parlamentet. På det sättet har liberaler kunnat påverka framför allt politiken hos socialdemokrater och konservativa.

Idag när det i samband med Brexit talas om att ”EU måste reformera sig” eller att unionen lider av demokratiskt underskott har liberaler chansen att göra skillnad. Ett viktigt steg framåt är att liberala partier och den liberala familjen Alliansen Liberaler och Demokrater för Europa bör vara mer förankrade bland medborgarna rörande EU-politik och europeisk partitillhörighet.

Idag är ALDE-partiets grupp i EP en samling på liberaler från nästan alla medlemsstater. Tillsammans gör de skillnad för unionen utifrån sina olika riktningar som socialliberaler eller klassiska liberaler. Tillsammans med andra har liberaler format EU som världens mest integrerade och demokratiska union. Ingen annanstans i världen har medborgare samma förmåga att påverka den politiska makten och samhällsutvecklingen på övernationell nivå. Samtidigt är det problematiskt med att många medborgare i unionen varken upplever sig som EU-medborgare eller känner till viktiga politiker som exempelvis ALDE-gruppens ledare Guy Verhofstadt.

Historisk sett har unionens medlemsstater ofta utvecklas som demokratier genom formandet av traditionella samhällen. På det sättet att olika idéer och deras arv har konkurrerat om makten när människor organiserat sig i politiska partier, folkrörelser eller icke-statliga organisationer. Här kan liberaler göra skillnad genom att förankra medborgarna med tankarna om en ännu mer demokratisk och integrerad union. Den liberala federalismen handlar om att EU kan övergå från ”folkens” eller ”nationalstaternas union” till union baserad på individen, människan och medborgaren.

Med federalism avses en tydligare maktfördelning mellan olika beslutsnivåer i en värld där gränsen är ofta vag mellan lokal, nationellt, regionalt eller globalt nivå. Den europeiska flernivåstyret behöver utvecklas vidare eftersom unionen styrs idag genom medlemsstaternas nationella intressen och inte genom en demokratiskt vald europeiskt regeringsstyre. I framtiden kan unionen bli ännu mer demokratisk, samt billigare, genom att ersätta dagens system med europeiska kommissionen, ministerrådet och parlamentet med tvåkammarparlament likt USA eller Kanada. På det sättet kan både medborgare och stater öka sin insyn och forma jämlikare inflytande.

ALDE:s vision är att unionen kan bli mer flexibel och resursstarkare om medlemsstaterna integrerar sig mer och kan välja mellan två alternativ. Ett fullt medlemskap som bland annat innebär gemensam valuta, budget, ekonomisk politik, miljöpolitik och migrationspolitik. Det andra alternativet är ett associerande medlemskap baserat på främst tillgången till den inre marknaden, frihandelspolitik men även krav på tillämpning av mänskliga rättigheter och rättsstatlighet. Genom ett sådant system kan medlemsstater beroende på den inre opinionen alltid kunna välja sin nivå av integration eller samarbete.

För att verkligen kämpa för denna vision behöver dock liberaler vara bättre på att knyta till sig medborgare oavsett om det är egna väljare eller inte. Idag saknas fortfarande en europeisk demos i en tid när demokratin är främst nationell medan många samhällsutmaningar är regionala eller globala. Dessutom kan liberaler bidra till en ny syn på staten som skulle basera sig mer på öppen medborgarskap, mänskliga rättigheter och demokratiskt flernivåstyre. Istället för att det som anses vara nationella intressen ska dominera i en värld som dagligen påverkas av gränslösa problem.

I Sverige bör därför Liberalerna och Centerpartiet samarbeta på att presentera sig oftare som medlemmar av Alliansen Liberaler och Demokrater för Europa. Samt vilken EU-politik i relation till ALDE partierna står för. På det sättet kan vi med stöd från sympatiserade medborgare forma en mer liberal union för fler.

Vladan Lausevic är ordförande för ALDE IM i Stockholm samt koordinator för ALDE IM Sverige

%d bloggare gillar detta: