Senaste nytt

Debatt: Tid för ett svenskt liberalt samarbete över partigränserna

Vladan Lausevic

Sedan det första demokratiska valet till Europaparlamentet har liberaler hållit ställningen som vågmästare, runt 8-12 % av parlamentet. På det sättet har liberaler kunnat påverka framför allt politiken hos socialdemokrater och konservativa.

Idag när det i samband med Brexit talas om att ”EU måste reformera sig” eller att unionen lider av demokratiskt underskott har liberaler chansen att göra skillnad. Ett viktigt steg framåt är att liberala partier och den liberala familjen Alliansen Liberaler och Demokrater för Europa bör vara mer förankrade bland medborgarna rörande EU-politik och europeisk partitillhörighet.

Idag är ALDE-partiets grupp i EP en samling på liberaler från nästan alla medlemsstater. Tillsammans gör de skillnad för unionen utifrån sina olika riktningar som socialliberaler eller klassiska liberaler. Tillsammans med andra har liberaler format EU som världens mest integrerade och demokratiska union. Ingen annanstans i världen har medborgare samma förmåga att påverka den politiska makten och samhällsutvecklingen på övernationell nivå. Samtidigt är det problematiskt med att många medborgare i unionen varken upplever sig som EU-medborgare eller känner till viktiga politiker som exempelvis ALDE-gruppens ledare Guy Verhofstadt.

Historisk sett har unionens medlemsstater ofta utvecklas som demokratier genom formandet av traditionella samhällen. På det sättet att olika idéer och deras arv har konkurrerat om makten när människor organiserat sig i politiska partier, folkrörelser eller icke-statliga organisationer. Här kan liberaler göra skillnad genom att förankra medborgarna med tankarna om en ännu mer demokratisk och integrerad union. Den liberala federalismen handlar om att EU kan övergå från ”folkens” eller ”nationalstaternas union” till union baserad på individen, människan och medborgaren.

Med federalism avses en tydligare maktfördelning mellan olika beslutsnivåer i en värld där gränsen är ofta vag mellan lokal, nationellt, regionalt eller globalt nivå. Den europeiska flernivåstyret behöver utvecklas vidare eftersom unionen styrs idag genom medlemsstaternas nationella intressen och inte genom en demokratiskt vald europeiskt regeringsstyre. I framtiden kan unionen bli ännu mer demokratisk, samt billigare, genom att ersätta dagens system med europeiska kommissionen, ministerrådet och parlamentet med tvåkammarparlament likt USA eller Kanada. På det sättet kan både medborgare och stater öka sin insyn och forma jämlikare inflytande.

ALDE:s vision är att unionen kan bli mer flexibel och resursstarkare om medlemsstaterna integrerar sig mer och kan välja mellan två alternativ. Ett fullt medlemskap som bland annat innebär gemensam valuta, budget, ekonomisk politik, miljöpolitik och migrationspolitik. Det andra alternativet är ett associerande medlemskap baserat på främst tillgången till den inre marknaden, frihandelspolitik men även krav på tillämpning av mänskliga rättigheter och rättsstatlighet. Genom ett sådant system kan medlemsstater beroende på den inre opinionen alltid kunna välja sin nivå av integration eller samarbete.

För att verkligen kämpa för denna vision behöver dock liberaler vara bättre på att knyta till sig medborgare oavsett om det är egna väljare eller inte. Idag saknas fortfarande en europeisk demos i en tid när demokratin är främst nationell medan många samhällsutmaningar är regionala eller globala. Dessutom kan liberaler bidra till en ny syn på staten som skulle basera sig mer på öppen medborgarskap, mänskliga rättigheter och demokratiskt flernivåstyre. Istället för att det som anses vara nationella intressen ska dominera i en värld som dagligen påverkas av gränslösa problem.

I Sverige bör därför Liberalerna och Centerpartiet samarbeta på att presentera sig oftare som medlemmar av Alliansen Liberaler och Demokrater för Europa. Samt vilken EU-politik i relation till ALDE partierna står för. På det sättet kan vi med stöd från sympatiserade medborgare forma en mer liberal union för fler.

Vladan Lausevic är ordförande för ALDE IM i Stockholm samt koordinator för ALDE IM Sverige

 • marlies

  Det låter så fint och vackert med robotar för individens frihet. Att vi efter århundranden ska få umgås och göra vad vi vill. Men deras intelligens är våran och kommer att förbrukas, i värsta fall missbrukas.
  Vi lär av att härma de som redan kan samt utvecklar framåt i oss själva.

 • marlies

  Krig med robotar på en öde ö vore intressant. Antagligen räknas då plåtskador, tekniska skador, som dyrare än människoliv.

 • marlies

  Eller hur alla inom hälso och sjukvård ?

 • marlies

  Basinkomst borde vara gratis tandvård. Hur ska vi annars äta. Nyligen har glasögon erkänds Värdegrund för allt annat uselt räknat

 • marlies

  Lib.eralt handlar om att befinna sig i mitten tror jag. Eftersom jag gillar denna sida. Jag haralltid varit i mitten mellan tyska och svenska föräldrar Mellan storstad och landet i mellan stor stad nu. En gräns mellan lejon och jungfru, fackombud mellan chefer och personal. Jag är gräns i konflikter. Nu bor jag i mitten mellan vuxna barn. Självklart vet jag inte hur det blir på detta sätt. Samma sak i aktivitet, i mitten. Att passa in perfekt i anpassat jobb, men inte som övriga.. Mitten är ansträngande, och omöjlig att ta sig ur. Att hela tiden hålla balans mellan allt. Men samtidigt intressant rent psykologiskt i avgöranden.
  Man blir automatiskt tillgänglig och begränsad i det. De vänner jag har är få i antal mot de flesta, men speciella som jag självständiga, lojala.
  Man måste informera sig mycket. Lite moraltant. Jag är känd för att tänka mycket, vilket jag inte ska i nutid. Samt en stor portion humor.
  Politiskt är det bra att vara objektiv och inte fastna i detaljer., utan i vad som ska göras och vad som krävs. Då är bakgrund oviktigt.
  Sedan söka lämpligt som redan finns och utveckla det.
  Men att veta betyder inte att kunna för det krävs energier.
  Man måste veta om det är värt det innan. Där kommer olika modeller in och jämförelser och pris Sedan tid och hållbarhet i längd. Ibland har vi modeller i samhället att lämna åsikter om.

 • marlies

  Om man inte tror sig och inte heller ens försöker göra sådant som går möjligt, tror man sig inte heller kunna göra det omöjliga möjligt…

 • marlies

  Många springer bredvid livet är med hela vägen, men förstår inte varför. Det är värden som de inte ser. En del jagar andras fördelar, är stolta att få ta del. Men många lever av egna fördelar.

 • marlies

  Nu har Eu accepterat att Brexit är en del som inte kan förnekas betydelse framöver. Den enda vägen har aldrig funnits och än mer nytt kommer att upptäckas och analyseras.. En gammal insikt att den som tros gå vilse är den som hittar nya vägar..

 • marlies

  Att nu är det så här, att vanlig befolkning skiter i EU, politiker, näringsliv. De flesta jobbar för sin egen skull att kunna överleva på sina löner och meriter från början till slut. En anställd jobbar enbart för sig själv och arbetskamrater. De är inga företagare. Ett tänkt siffertal för årsbasis läggs och räknas kvartalsvis. Plus och minus, avdrag och andelar. En del läggs på nyanställningar, löneförhöjning. Att kunna ta till vara på sammansatt kompetens är bonus för alla. Vi är inga plockepinnleksaker. En rör sig, nästa in ? Skatt och vinst delvis för efterkommande. Inte mycket ramlar in och ut av slavarbetande.
  Vart har normala förhandlingar tagit vägen ? I krigsindustrin ?
  Inte FAN jobbar folk för vapen ! Inte uppvigling heller !
  Konserter är nyttigt att döva dumheter med. såg en ikväll. En av dem spelade på Prince bröllop 1,5 år sedan. I år bortgången. Är droger hälsokost ? På tentor helt öppet med energikickar USA nu här.
  Ett bevis på att de är idiotiskt utformade, utan tillräcklig tid och pauser.

 • marlies

  En sak är klar vi går själva i atomer och byter plats i konflikter, av tryck och spänningar går allt av liv runt. En blomma slår ut, vi dras till allt av stånd attraktion, får feber, panik, ont, hjärtinfarkt, orkaner, jordbävningar vulkanutbrott för nytt och balans. Förbjudet köra vänstertrafik, mot rött och för hög hastighet. Vi ska hålla avstånd som respekt så det inte blir kaos. Som hjälp kravallstaket, in och utgång, samt företräde i passager och begränsad framkomlighet med risk.

 • marlies

  Man får tycka vad man vill om segriation i samhället, nya ord varje dag av blandad nationalitet. Att vi har Göteborg, Malmö, andra specifika bostadsområden beror på att alla måste socialicera sig med våra värderingar och lära sig samt acceptera vårat livsmönster i nutid.
  Alla har chans att utvecklas och gå vidare, med specialinsatser och extra bevakningar som skydd. Det är logiskt med lokaliseringar ur den synpunkten. Att oro finns är naturligt av stora förändringar, samt en psykisk och social belastning att släppa bakgrund och kunna ta till sig allt som är nytt. Att lära sig gränser, förordningar i vad som gäller och inte till skillnad för det som varit. Som testas i anpassningen samtidigt.. Vi ska se det som ett förstadie till något bättre senare.
  Vi beter oss lika i utland och är välkända för vårat europeiska beteende , att släppa alla hämningar som där är otänkbara.
  Samt i att ta för oss helt utan samvete för de som bor där.

 • marlies

  Självklart finns också bäst kompetens för invandring i arbetarstäder, sedan åratal tillbaka av olika flöden och behov. Vi har det som bakgrund, och är också mer öppna och sociala därför, samt vana vid konflikter, demonstrationer. Allmänt mer tålmodiga och toleranta mot andra folk. Vi äger fördelarna. Ett enkelt boende och område är lättast att börja med, som när jag flyttade hemifrån, en etta och kokvrå, sen en etta med sovarkov, sen en två och så vidare efter vad man klarar, sedan backar man när behovet avtar. Jobb lika och studier. Alla har varit nybörjare. Och det många gånger om, efter intressen och behov.
  De enda vi säkert vet är nutid, hur livet ser ut framledes vet ingen.
  Men för de flesta löser sig allt, allt eftersom., förändring är en del i livet.

 • marlies

  Vi har ett samhälle som sakta byggs om. Ett BNP neråt till 2%. Vi har ökat på med socialt ,utvecklingsgarantin, sysselsättning, aktivitet, FAS produkten. Vi har en tid nu att bekämpa terror och brottslighet.
  Klockan visar förlorad tid, anställningar, löner, bidrag, skatter, pensioner mm, samt billigare livsmedel, bostäder, textiler, hårdare konkurrens i näringslivet. Tanken är ett nytt hållbart synsätt med en önskad basbelopp som grund.Vet vi varför är det lättare att stå ut med lite kaos, belastningar inom sjukvården, FK, AF. Vi ser det i ökat antal handläggare, handledare, coacher, köer till kontakter, avdrag på lite av varje. Vi har en hårdare bevakning. Vi har kort att använda i allt, Ett systemkrasch inte önskvärt. Från 97, BNP 4 %, nutid timvikarier.
  Det har varit männens paradis av teknik i allt som går att påverka.
  De går rakt fram, i helöppna planlösningar. En ofattbar bekvämlighet de har att vägra röra på sig. Kvinnor arbetar hellre med händer och organiserar till var sak på sin plats. Terrorangrepp började i USA.
  Senare gjorde EU en manifestation i Paris, som drog upp IS på ytan.
  I brott finns narkotikan en stor illegal marknad..

 • marlies

  Vi ska ju ha säkerhetsfilar och program att installera överallt i bara Sverige. Inte klokt ! Vore det inte smartare att ta bort sista 4 siffror i person nummer vår identitet. En kod för land, kön och person. Ett frivilligt val att ange. Jag kan bli väldigt irriterad på puckon.
  Det heter att de kan sno CVn, planeringar, handlingsplaner och allt.
  Idag har ändå de flesta foto på viktigt material. Inte har vi politiskt farliga för landet uppgifter heller. Som om människor lite längre vore mänskliga, att må bra eller dåligt, lyckas eller inte. Ingen står spikrakt jämt. Konstigt att banken inte kräver sådana dumheter. Smartphone ?? Vadå, SMART ? För vilka ? Inte FAN angår sådant
  mobilföretag.! De hittar luckor överallt för privat information.
  Och vadå bank ID innan. Rena MAFFIAN att sno privata rättigheter.
  Vilka har begärt få sin inkomst presenterat på internet.
  Fortfarande är folk smartare. Eller angår det hela Sverige och EU ?
  De tar sig friheter de största kriminella på höga poster.
  Inte gör jag reklam för massagestavar heller. Helt otroligt att känsla inte går före på internet. Ett skämt om samer som fusklapp, som de hatar av naturliga skäl. Bara för att visa hur kränkningar går till.
  Bättre de satsar på travet. Börjar hästar galoppera åker de av banan.

 • marlies

  ALDE visionen verkar realistisk, eftersom vi har olika möjligheter och behov. Man kan inte stoppa alla i samma korv, då inbördeskrig. En del behöver mer statliga rensningar, andra ekonomiska, en del tryck på demokratiska värderingar, vissa på social utbyggnad samt en del på kriminalitet.. Grunden är inte hållbar annars. Folk som ägnar sina liv åt uppbyggnad och information ska inte behöva fly och mördas för detta.
  Vi har en narkotikahandel mellan en stor intressent och annat land, som inte är rumsren. Den spökar nu och då. I vår stad har vi bra kontroll på preparat.
  Största riskfaktor är ungdom och studenter. Tentor idiotiskt utformade,
  för en koncentration omöjlig i dess beräknade längd.
  Det spelar ingen roll alls om man är 23 eller 28 år när man är klar.
  Att jobba marginalt tillåtet kan vara bättre på sikt..
  Käbblet mellan partier har alltid varit olönsamt. I skolan är sådant förbjudet. Man måste samarbeta med alla, göra även sådant som inte är intressant.

 • marlies

  Ärligt talat skiter jag och många totalt i EUs maktherravälde. Ännu äger 90 % inget alls. Att ha stridsplan över huvuden ingen vidare begåvning i samarbetet över gränser. Jag vet en som sköt ner sådana. De drabbar bara skador på civila, deras hem, grödor, boskap och arbetsplatser, blodbad och en sorg ofattbar. har de kemiska vapen skador i generationer. Operationer svindyra i andra stater, där en del får vänta i åratal på att splitter själva kryper ut ur nerver. Jag kallar sådant för grava lustmord. Ett vanvett att ständigt straffa oskyldiga för dårarnas egen avgudan. Sedan göra dem beroende av andras idiotavtal. Eller hur gick det till i exempelvis Iran ?
  Ambassaden för SAAB står kvar i Stockholm.
  Hitler byggde upp Sovjet. Vilka som ger order om färdriktning har andra namn. Samtidigt fixa han tåg i Iran. Koppleri kallas sådant.
  De största fnasken går i lågskor. Är intelligenta på gräns till idioter.
  Psykopater. Heja FBI. De står som säkerhet till politiker.
  Inte klokt så socialvården behandlas, sjukhus, psykiatrin, rikspolisen,
  kriminalvården, samt vit slavhandel, försäkringskassor, åldringar.
  skolor. En kändisvärld i kollaps av penninghysteri, där folk dör unga.

 • marlies

  Jag funderar över konstiga barnkalas. Som sakletning. fågel, fisk eller mitt i mellan. Samt Ryska posten, hand tag famntag, klapp eller kyss i mörk garderob. Fiskdamm, hemligt bete, Vem pekar flaskan på, för uppgift.

 • marlies

  Politiker ska ha klart för sig att återta nedlagda samhällsfunktioner inte kommer att bli ett SIMSALABIM i Ett hokus Pokus plötsligt effektivt nyttjande. Kompetens försvinner i mängder av områden av en ofattbar nonchalans att förvalta kapital för detta till en skriande befolkning som köar för nödvändiga lagstadgade rättigheter. Löfven kan gå hem, en tamare politiker sällan sedd. Kan man inte samarbeta ska man inte sitta i RIKSDAG. Hade varit kul att fått med USA i armkrok i EUs motdemonstration i PARIS. Är de en självutvald Stat utanför andra ?
  Samma med allt vad hyllningar galor heter, som anses globalt viktiga.
  Klimatkonferens tog åratal att få dem skriva under.
  Vi skulle behållit Warzavapakten som motvikt. Som om Sovjetländers behov och kunskaper inte räknas, i nutid. Fanatiker !
  Vi kan påstå att vi är vad som helst tillsammans också.
  Utrymme avgör ideologier. Inte är vi kändis, sexgalna lyxfnask och låter andra bo i sopor, fängslade utan rättegångar, skjuter mörkhyade nu 170 tal utan orsak., inte tjänar vi pengar på avlidna heller, som artister, köper stjärnor i kosmos, trimmar småbarn till små hollywoodstjärnor, har bröllop för hundar, svälter kvinnor till mannekänger. Som artister och fina yrken gäller mest vit befolkning.. Abortmotståndare och många andra idioter fritt spelrum.. Våra politikers idoler. En geggamoja.

 • marlies

  En del har 7 armar som en bläckfisk överallt, inget som andra tolererar längre. De står för massmord indianer, balter ,judar , romer som hatobjekt., nutid muslimer. Nu Palestina erkänt, deras mark som beslagtagits. Idioter som styr kan dra till Sibirien. Låst in en hatgrupp i Israel det heliga folket. En skuld inte betalbar. Alla utmärkta som krigsoffer, först bygga upp deras trupper, näringsliv sedan iskallt mördas.. EU och andra för en strid mot detta. Hets mot sk negativ blodgrupp. som endast 20 % äger passande till alla med vissa undantag. Ett annat genetiskt ursprung. Vi kanske ska pyssla med incest i paradiset. Ett Inka Tower i Washington skulle passa perfekt.
  Gudens avskum är dessa., att kalla sig gudar. Mästarna i dårskap.

 • marlies

  Jag kan sammanfatta med att politik och hur vi lever, planerar bestäms av vad vi hör, ser känner för och emot. Vad vi uppfattar och hur vi upplever individer och miljöer. signaler kontakt och stimuli.
  Detta spelar oss ett spratt då inbillningar ingår om vad som är realt att tänka och göra. Det vore hög tid att hålla sig till fakta, och inte psykologisk terror, med det biologiska involverat. Annars skrota Nobel, forskning och vetenskap. Viken idiot som helst kan predika dumheter. Visa mej gärna en levande gröda isolerad från vatten, mark och syre. Eller en individ opåverkad av livsmiljö, kultur och traditioner.
  Hur GALNA får styrande bli ? Visa mej någon individ som skapat sig själv, sin bakgrund att leva ur. De som äger förtroendet att hantera verktygen fattar inte hur ? Vapen, droger, kemikalier HURRA ?????
  GIRIGHET OCH FLÄSK: DOPPAT I ANTIBIOTIKA. SOCKER.

 • marlies

  Det är med politiker som med religioner, att inte kunna skilja på person och folks livsåskådning, kultur och tradition. De är som apor som tjattrar i bladverket på en och samma stam.

 • marlies

  De borde läsa den världsberömda boken Pojken på månen. Han möter en man som har sitt arbete att tända lyktorna på månen, en man som tänker, en man som räknar pengar mfl. Pojken har en ros med sig dit att hålla vid liv. Ge vatten, näring, kärlek. Se till att den inte slokar,inte får det för varmt och inte för kallt. Den handlar om våra karaktärer, samt vad som är viktigast.

 • marlies

  Böcker av rang är inte efterfrågade som kulturarv, tas hem vid beställning, Inte klokt. illustrationer och bilder från andra tider. Är lycklig över att äga nytryckta antika sagoböcker, inte svenska. Samt Linköpings historia. Att inte veta bakgrund till nutid är en skam.
  Alla krigsherrars sabotage genom tidevarv, idag 10 miljarder att försörja. En biologisk kamp för överlevnad att öka motståndet.

 • marlies

  Vore folk perfekta hade de fixat sina liv. Allt och alla har innehållsförteckning och bruksanvisning, eller hur ?? Tänk jorden som en boll. Alla står i mitten mot mittpunkt samtidigt vart vi än går. Alla beroende av varandra att byta erfarenheter och lära oss nytt.
  Det räcker inte att begripa eget, man ska begripa andra också.

 • marlies

  Vi har generationer av kreativa ungar som inte passar in i skolsystem.
  De är omöjliga att binda fast på stolar. De har en svans av rådgivare med sig under uppväxt. De drivs av äventyr, adrenalin, självständiga från start att undersöka allt de går förbi, ifrågasätta allt. Sådana skaffar sig erfarenheter eftertraktade inom polisen, kriminalen, socialen, samt inom säkerhet, som ledarposition, men de är även drivna i sport och idrott, musik, konst och annat kreativt. En del fartdårar redan som små. på egna initiativ. Så alla har en roll av betydelse. Tjejer som killar. De söker varandra, stöttar varandra. Ibland som gäng i olika aktivitet. Ett fult ord är utanförskap, för de begriper mer än de flesta. De kan koncentrera sig i timmar av för dem intressanta uppgifter. Som vuxna en del mano depressiva av obearbetade livserfarenheter.. Att acceptera och försonas med bakgrund är avgörande för dessa. Ständigt missförstådda .
  ADHD en trend diagnos. Diagnoser förkastas i USA i nutid.

 • marlies

  Dessa ungar fattar också livsvärdet. Dessa förföljs långt upp i åren och jagas att straffas för detta.. Ett ansvar som aldrig varit deras utan politikers. Sägen om paddan som vaktar underjordens skatter. En del klär ut sig som politiker. Trolla fram en mattallrik av sedlar får vi se.
  Vem vill sitta i en skola ett halvt liv ? Idag har politiker tagit sig makt över egna huvuden, helt ansvarsbefriade utan respekt och känsla för egen och andras befolkningar. Länge sedan vi hade en socialdemokratisk regering värd namnet. Vi har haft ofattbart duktiga pedagoger, läkare, forskare, vetenskap som totalt har nonchalerats.
  Psykologer en katastrof att lura in i ologiskt tänkande. Sätta plåster på dårskap uppifrån. Siffror noll värde utan innehåll. Eller hur Finansministern ? Född på guldsked ?

 • marlies

  Länge sedan befolkning hade makt bestämma mål och riktlinjer i förutspådda behov,. Lantbruk GOOD BYE, Näringsliv GOOD BYE, SJUKVÅRD GOOD BYE, UTBILDNING GOOD BYE, FÖRSVAR GOOD BYE, SAMHÄLLS SÄKERHET GOOD BYE MILJÖPOLITIK GOOD BYE, SOCIALVÅRD GOOD BYE HEJA KINDERGARTEN !,

 • marlies

  Politiker lika knäppa som ungdom. Ser upp till äldre lockas med framgång och pengar samt status. Innehåll skit samma. För ungdom gäller koll på kontakter och penningflöden. De fattar inte att regler gäller lika utanför hemmet, som politiker inte fattar att regler gäller globalt. De ska sättas dit innan straffmyndighetsålder. Obehagligt med förhör hos myndigheter. Vi är berömda för att ta hand om barn och ungdom. Hörde om en 21 månaders unge som rattade på spisen som annars brukade vara stereon, som dansade gladeligen runt i köket.
  Det blev en liten överhettning med ambulans och brandkår larmat dit helt utan skador. Det filmades och skickades till annan stat där straff utdelas. Barnet fick leksaker av brandförsvaret. För att visa hur bra Sverige är. samt hur intelligenta barn är att koppla ihop vad de ser.

 • marlies

  Det tragiska med sociala ungdomsgäng är att de tar ett ansvar de inte är mogna för, och inte heller riskmedvetna i tidig ålder. En del är som socialarbetare, struntar i skolan och tar hand om sina kamrater, andra fixar inkomster åt enskilda och familjer. Detta sammanhang har funnits i alla tider. En skam att inte politiker reagerar. Alla har anmälningsplikt redan från förskolan. Idag har vi traumatiserade föräldrar som inte har kraft och kunskaper om samhället.
  De är alla brottsoffer av politiken som råder. Man ska slå ifrån sig uppåt, och inte vråla på dem som redan fått stryk. FEGHET.

 • marlies

  Många undrar var de s.k. gränslösa problemen härstammar ifrån som blivit allt svårare att bemästra från rikeländers smörgåsbord.
  Samma sak som under skrivit. Strunta i skolor, böcker, ta hand om närmaste kamrater fixa inkomster åt enskilda, och de länder som antas som familjer. De kräver hårdare straff, nolltolerans. Men de är ett fåtal att bemästra. Vi kräver NOLLTOLERANS , HÅRDARE STRAFF UPPÅT. SKIT SKA SKIT HA. som bonden sa.

 • marlies

  Även barn begriper att finns 100 kompisar på kalaset och bara 9 får godispåsar blir det helvetes liv.. Inte blir andra DRÄNKTA OCH IHJÄLSKJUTNA PÅ KALASET, för egnas beundran i godisklubben.
  Dessa gillar bara SÖTT, inte surt, beskt, salt, inte lakrits, tuggummi är specialitet, draperat med plast., samt bokstavs och nummer godis.

 • marlies

  Det tråkiga är att dagens EU vill styra sin egen politik utan att fråga vad befolkningar anser. De äger makt över våra politiker. Sverige är åtråvärt, samt Norge, Finland av naturrikedomar och lång erfarenhet av att ta emot krigsoffer. Men befolkningen i sig själva har förlorat stoltheten i att leva som vi lär, vilket inte stämmer med dagens verklighet med en arbetslöshet över 7 % och ett BNP på nedgång.
  Folk luras hit dagligen i tron om en underbar framtid, av skrytet från förr. De förtränger rådande fakta och leker fantasilekar som att individer ska titta på när robotar arbetar. Vi behöver vara kreativa som människor att förverkliga egna projekt och tankar. Jag kan själv säger minsta barn. Vuxna har aldrig behövt föräldrar som auktoritet.
  Hur vuxna är då politiker som måste ha en hel flock ?

 • marlies

  En del politiker har lagt på sig rejält under valår. En del får fetma av fel kost, andra har ärfliga anlag, ett socialt arv att inte haft tillgångar som motionsvanor. Men en den har obalans i ämnesomsättningen. Det heter sjuk humor.

%d bloggare gillar detta: