Senaste nytt

Debatt: Slöjförbud strider mot grundlagen

Privat

I Sverige har vi en grundlag som bygger på de mänskliga fri- och rättigheterna. Det innebär bland annat att det råder religions-, åsikts- och yttrandefrihet. Hur vi yttrar våra åsikter har staten i regel inte med att göra. Man får naturligtvis inte bryta mot de lagar och förordningar som råder idag. Man kan yttra sina åsikter i radiosändningar, debattartiklar, torgmöten, demonstrationer, via sin klädsel eller som jag via socialmedier. Det är upp till var och en hur man ska göra.

Om vi då går till den islamska slöjan menar många att den är ett sätt för att muslimska män att förtrycka kvinnan och så kan det vara. Vi kan ju se reportage hur glada kvinnor är som blivit befriade från radikala IS genom att de kastar av sig den påtvingade slöjan. Vi ser även att det förekommer tvång i Sverige där män tvingar sina fruar och döttrar att ha dessa slöjor. Det finns domar där män dömts för olaga tvång då de med våld, hot mm tvingat dem att bära slöja. I förorterna vågar inte kvinnor gå och handla eller gå på offentliga platser för att radikala krafter då söker upp dem ifall de inte klär sig efter vad de menar islams vilja. Detta måste ju stoppas omedelbart men vad innebär ett generellt förbud mot slöja?

Jag läste för ett par dagar sen  i Metro hur en ung kvinna nekades arbete för att hon bar en slöja. Hon verkade vara en självständig person som gör sina egna val. Slöjan i sig skulle inte vara i vägen och den skulle knappt märkas ifall hon hade en keps på sig vilket de ska ha och som hon menade skulle funka. Detta var i en snabbmatskedja och där ska man ju ha en huvudbonad dessutom. Det finns inget heller i koncernens värdegrund som förbjöd de anställda att visa sin religionstillhörighet så länge det inte påverkade varumärket.

Att uttrycka sin politiska- eller sin religiösa uppfattning på sitt eget sätt skyddas idag av vår grundlag och detta är oerhört viktigt att försvara. Det innebär inte att kvinnor ska kunna tvingas ha vissa kläder på sig, snarare tvärtom. Frågan är då vad gör vi med de kvinnor som självmant väljer utifrån sin trosuppfattning bära vissa religiösa persedlar om vi tvingar av dem dessa med en ny lagstiftning? Gör inte vi samma sak då som de män som med tvång såg till att kvinnor har dem på sig? De exempel som jag tagit upp visar att dessa kvinnor har diskriminerats och att deras mänskliga fri- och rättigheter därmed kränkts.

Naturligtvis finns det situationer där religiösa- och politiska åskådningar inte ska ha företräde utan det val som man gör kan då få negativa konsekvenser vad gäller sökta jobb. I vissa falla bör man inte ha en heltäckande slöja. Skola vård och omsorg är några exempel för här handlar det om säkerhet och bemötande av den enskilde.

Jag anser därför att ett generellt slöjförbud är ett ingrepp i den personliga friheten att kunna yttra sina åsikter. Grundlagen garanterar valhemligheten vilket innebär att man ska kunna yttra sig anonymt i politiska och religiösa spörsmål. Lagstiftaren ska därför akta sig för att lagstifta om ett förbud mot slöjor eller andra religiösa attribut på offentliga platser. De negativa konsekvenserna är större än de positiva då de demokratiska grundprinciperna urholkas.

Tor Nilsson är utbildad socionom och arbetar inom socialtjänstens områden. Han är medlem i moderaterna samt aktiv i nätverket Alliansväljare mot SD-samarbete.

 • marlies

  Det är ofattbart löjligt att lägga sig i vad andra har på huvudet. I många yrken är skydd mot hår en gällande regel. Ingen vill ha andras hår i munnen. Inte där vi jobbar framför näsan heller. Idag har många så mycket kemikalier i håret och dofter så andra lider. Vår nya generation svenska barn tycker slöja är fint i alla färger. Även ungdom börjar använda slöja i nya modeller. Som vår tidigare huvudbonad sjalett. Inte klokt så fort vuxna glömmer våra egna traditioner. 50 och 60- talet supermodernt, även en bit in på 70 tal. Jag hade limegröna, gula i någon sorts tunn nylon. På alla reklambilder fanns dessa på kända idoler. Husmödrar hade alltid sjalett samt förkläden som nu också är ny modernt.. På arbetsträningsplats har jag svart sjalett, knuten i nacken och svart vitt förkläde. Klädsel talar om företag, arbetsplats. Vad som är intressant är svaret på vad som hindrar huvudbonad. Gamla fördomar antar jag. Idag är allt kvinnligt på frammarsch som normalt män gillar. Oavsett om man är man eller inte. Män tar efter det kvinnliga i hår och klädsel i färger, samt urringat, skor, väskor. Status på insidan. Som i alla tider oavsett klädsel.
  En period var det mode för kvinnor att bära slips. Jag hade det.
  Tidigare jätteviktigt med paraply oavsett årstid, som skydd mot solen. samt tunna handskar. Då parfym Kölniches Wasser.
  En hemsk sak för att ta bort dålig lukt. Akvavera för män..
  Så renlighet kommer först.
  Finns det inget vettigt att använda hjärnceller till ?

  • MOB_i_L

   Man kan ju som organisation förbjuda muslimsk slöja och tillåta sikhisk slöja för att man anser att Koranen har en värdegrund som står i strid med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, men att Sikhismen är en OK livsåskådning eftersom den är tolerant.

   • marlies

    Jag bryr mej inget alls om koranen. Enbart om individens personliga uppfattning i bärandet av huvudduk som vi också burit historiskt.

 • marlies

  Jag anar att det i en del religioner ses som en fatisch, en lockelse med långt utslaget hår som då kvinnor inte ska använda som egen beundran. De ska ses som en helhet i sig själva. Själv anser jag att det är upp till var och en, då en del behöver en extra utstrålning som de äger som sitt egna stärkta självförtroende i att kunna vara sig själva, och få de kontakter som de behöver. Detta borde även ligga i religioners intresse.

 • marlies

  För mej är det självklart att tro uppfattning inte sitter i ett tygstycke, utan innanför. Först när man lär känna någon vet man vem denne är i moral och sättet i att leva. Många lever långt ifrån hur de lär. Att kvinnan ses som underdånig i en del religioner betyder enbart att hon är psykiskt och fysiskt svagare. Detta för att ha full kapacitet att kunna reagera på sina barn från födseln samt för att hon därför inte ska ha tunga arbeten med risk för foster och barn. Det betyder inte att hon inte kan klara sig själv. Inte heller att hon är mindre intelligent.
  Vi har hur många exempel på detta faktum som helst.. Att då få för sig att en slöja har stor betydelse i den tesen är ett maktutövande som i sak är förbjudet i Sverige. Man måste skilja på SAK OCH PERSON.

  • MOB_i_L

   Det stämmer ju inte, ty det finns ju t.ex. många kvinnor som är fysiskt starkare än många män, även om idag medelmannen är fysiskt starkare än medelkvinnan. Vi vet inte hur det kommer bli i framtiden. Kanske kommer då alla kvinnor vara starkare än nästan alla män. En stark kvinna skall inte diskrimineras från tunga arbeten om hon vill ha sådana.

   • marlies

    Helt rätt. Undantag finns alltid, som män med annan kroppsbyggnad. Skillnad att mannen inte blir gravid och har ett foster som ansvar. Det är högre risk för kvinnor i tunga jobb eller riskarbeten. En vuxen kan leva utan partner, men inte barn utan sina föräldrar.

 • marlies

  För övrigt har vi inte slöjförbud i det allmänna, eftersom vi inte har med precis allt att göra. Varken i företag eller privat, myndigheter, kommunalt. Om sanningen ska fram har vi i mycket tystnadsplikt, ett styrmedel för var sak på sin plats. Men våra lagar är inte förhandlingsbara, inte ens i högsta domstolar. Ett bra exempel är EU domstolen. Inte en boll ens kan vi kasta upp, utan att den faller ner.
  Ytterst säkerhetsrådet som Margot fått tillträde till.. Sverige och Tyskland mest engagerade i flykting, invandringspolitiken att rädda allt som går och utveckla framåt.

 • marlies

  Sedan kan inte grundlagar vara konstanta utan ändras eftersom grunden också ändras. I annat fall hade vi fortsatt hängt folk, haft stupstockar, aga mm . Vi ändrar uppfattningar efter vad vi har, och inte har. I bra tider mer undantag och tillstånd, och striktare regler när tillgångar minskar, med ökad oro i samhället. och mer kontroll.

 • marlies

  Troligen strider grundlagen redan på grunden

  • marlies

   Vi har religionsfrihet och yttrandefrihet, samtidigt krafter emot detta lagstadgade i brottsbalken som är den enda gällande lagen. Den ändras av högst kunniga representanter

 • MOB_i_L

  Slöjan är ju ett tecken på att man är 100% enig med Koranen. I Koranen står bland annat att man skall mörda dem som påstår att Koranen är osann. Jag anser att Koranen är osann och att den är skriven av en falsk profet — detta har ju samtliga kristna ansett enda sedan de först hörde talas om Muhammed SAW, vilket var samtidigt som han levde. Även många andra livsåskådningar anser att Islam är helt fel. När jag står framför en slöjbärare så blir jag alltså kränkt av det underförstådda mordhotet mot mig. Typiskt muslimska slöjor bör alltså vara förbjudna av samma skäl som hakkorsarmbindlar är det: de är hets mot folkgrupp. Att jag anser att Islam inte är en äkta religion innebär inte att jag anser det är rätt att behandla muslimer illa, mer än att man får förbjuda de yttre tecknen på deras (falska) religion såsom slöjor, minareter, Koranen-verser m.m. https://islamisracism.wordpress.com/

  • marlies

   <det finns fanatiker inom alla religioner. Dessa står inte för allmän uppfattning. Vi har haft kristna självmordssekter. Vi har andra som helt avskärmar sig från samhället, som vissa ka tycka inte tar ett samhällsansvar som övriga. Alla böcker har en gammal historieuppfattning från forntiden då folk inte hade dagens kunskap. Alla har den inte idag heller.
   Vi har dödsstraff än i vissa stater som USA. Själva hängde vi folk, hade häxbränning, stupstockar,,
   kastrerat folk, och lobotomoperationer. i hjärnor.
   åderlåtningar och många andra historiska dumheter, då självklara. När jag och mina föräldrar var barn kastades sten på romer, samt jagades tattare en blandning av svensk och romer.
   Man ska inte kasta sten glashus.

  • marlies

   Ja, ett fåtal är fanatiker. Religion används ibland som en politisk makt, anpassad till en hård livsmiljö. De som styrs personlighet, och egen syn bestämmer styren. En Pridefestival betyder folkmord, av noll samhällsbyggnad och skydd för sådant. En folkmängd otrolig med små medel. Barn, ungdom hårdbevakas, för inga möjligheter finns att leta reda på varken dem eller problem. Idag tar kvinnor över befogenheter och bildar nätverk som även finns som del inom FN, nu. Därför är även bestraffningar innehåll i dessa styren. I nutid har det gått överstyr även i väst som USA, med hittills dödsskjutningar av ca 170 mörkhyade utan orsak., samt fängslade utan rättegångar. Att skapa rädsla hos befolkningar är också politisk maktutövning. Dödsstraff hör till antika styren. Inom Europa på fina campingar får inte barn gå utan vuxnas sällskap heller. I Sverige markerar sig även svenskar i alla tider. Har man någon begränsning, fysiskt eller psykiskt, underordnad klär vi oss mera unikt, eller markerar utseendet och inriktning av ideologi. Omedvetet söker vi identitet anpassat. Inte att blanda ihop med personlighet. Nu neonfärger hår exempelvis.

 • marlies

  KVINNAN är MANNENS TEMPEL. För ro hem och barn. Att bygga upp inne och ute i arbete. Slöjan har en vördnad som betydelse.
  Så kom igen ! helt rätt. Idag kan båda arbeta. Förolämpningar förbjudna.

 • marlies

  Jag kan tänka varför Palatset i Saudiarabien är dyrt smyckat och rikt bekostat. Heder och Samvete. Rätt eller fel ?

 • marlies

  Skulle dessa skiljas är det vanligt att frun och barn stannar i hemmet.. Kvinnan är ju mannens tempel.. Jag älskar dubbelbottnat utan exit.

 • marlies

  Bara de blir dömda som tror de dömer, som enbart en Gud ska göra..
  Brottsbalkens ursprung är hos oss bibeln. I Sverige har vi fängelsevård för oliksinnade. Självklart då enbart levande personer.
  Den som skapat sig själv, valt föräldrar och uppväxt kan räcka upp en hand. Att tro är privat och fritt, på vad som anses här lämpligt enligt lag.

 • marlies

  I Sverige är för DOMAR förbjudna, samt kränkning, diskriminering, mobbing. Kränkning är intressant. OSEDD att bemöta andra med tystnad och intresse.. KROPPSSPRÅK. sucka ,gäspa , skaka på huvudet, blunda eller lämna platsen när man blir tilltalad .AVBRYTER
  det betyder ointresse och nonchalans. INTE PASSA TIDER betyder noll respekt noll intresse av andra.. HÄRMAS. att göra sig dum och lustig på andras bekostnad.. TOLKAD. när en etikett sätts på någon ex. det är för han är så pedant och organiserad som han inte tål någonting. Det är en etikett som ett svar, på ett problem., som omgivningen vill undkomma. En gammal siffra på psykisk misshandel
  96 – 99 140 %, anmälda fall.

 • marlies

  Blir man utsatt ska man lämna umgänget direkt, för det blir annars värre och anmäla. Idag så vanligt att inte ens vuxna reagerar. Det värsta är dubbla budskap, att det kommer att gå över, bli bättre. Eller skylla över skuld på enskild person. Där har vi psykopater. Livsfarliga dårar som har medhjälp och stöd i mutor och smicker. De går ej att bota. Instängd psykvård gäller bevakningar av kontakter. Världsbäst i skåespeleri.. De passar på Teatern.

 • marlies

  Livets mening är att ta sig förbi och genom allt. Alla har fostranvuxna, inget någon kan välja, hemma, i skolan , på jobbet, rättsväsende, politiskt. Tolerans gäller.

 • marlies

  TOLERANS gäller överallt. i KROPPEN, SJÄLEN, INNE OCH UTE.
  annars BIVERKNINGAR SOM i ARTIKELN ! I bi förpackning sedlar kan stå att en av tio, 100, 1000 drabbas av olika åkommor. Livet handlar om att ta sig förbi och genom allt.r

 • marlies

  Allmänt giltigt är att de som har bevakats själva, bevakar andra som eget skydd. Då från individer till Stater. De som levt helt regel löst, struntar i andra. Annars ligger ett ansvar i bevakning om sig själv och omgivning.. Vad gäller klädsel är den fri, utom i vissa yrken, att kunna välja alternativ. Annat som strider mot demokratiskt tänkande och agerande är förbjudet.. Som mobbing och diskriminering.

 • marlies

  Jag tror många kvinnor och män också önskar ett matriark. Ett styre där kvinnor har makt. Tänk så det ser ut för kvinnor inte minst andra kulturer. En fantasi att bara sätta på män, tvinga dem ta jobb, barn hem, operera sig till supersnyggt, ha sexiga underkläder och ställa upp på allt. Vi hänger på Kafeér, pubar och snackar skit, sedan drar vi låter dem ta ungar allt slit, hemma och i jobb, och kör samma stil med nästa. De leker helknäppa kungar, som tuppar i en hönsgård. Dryga som attan, kommer hem och gal, så hönsen gömmer sig i hörn för att utreda vad som är fel. Hönan Agda är DE, tappar fjädrar och kam vartefter de far fram. En attityd, – Jag är störst och har bäst F i stan, skulle sitta kanon.. Många ser dem på avstånd, går förbi där de sitter och glor i flock. En ofattbar låg kvinnosyn. De skulle behandlas som skit och tvingas gå i kroppskondomer.. Makten de har bara mellan deras ben. Vi kan diska, tvätta, städa, laga mat , ta hand om barn, jobba, fixa sex själva i Sverige. Här slösar inte kvinnor tid, energi på galna män. De bygger sina egna burar till utanförskap dessa män.
  Kvinnor skiter i dem totalt och flyttar ifrån dem. Därför många ensamboende i Sverige, kvinnor har eget val här.

 • marlies

  Jämlikheten har spårat ut, som en cd, som hakat upp sig. Än idag är män fysiskt starkare oftast än kvinnor. Kvinnor psykologiskt svagare än män. Detta utnyttjas dagligen. De är det för att snabbt kunna reagera på barns behov. Inte klokt så män beter sig i ett modernt samhälle som heter VÄST. Bara egen beundran ! FÖR VAD ?
  Här jobbar alla inom alla jobb efter förmåga oavsett kön.
  Idag rasar sjukvård, omsorg, handel, tjänster. Bygg och arbete ute orkar inte män längre, lathundar. Men bra betalt för allt som inte heter LIV ska de ha. Vi kvinnor skulle strejka en tid, och ta av oss primitiva löjliga ringar. Att leva ihop har inget alls med en ring att göra. Fester kan man ha för allt ändå. Män är från en AP PLANET, många än idag.
  Att spänna muskler och mäta sig. Inte fan bry sig kvinnor om sånt.
  Då heter vi föregångsländer EU. Ännu fler ensamstående kvinnor i storstäder, även New York, Paris. Kvinnor inga HANDELSVAROR !
  Deras status vägrar de utveckla för kvinnor, som en MC exempelvis.
  Jag kör gärna en pansarvagn och rensar bort skiten. Fler stridsplan !
  Män kan inte hållbar ekonomi, bara blåser iväg sedlar, som om nya dyker upp av sig själva..

  • marlies

   EKONOMI ÄR GREKISKA OCH BETYDER HUSHÅLLNING.. VILKET ÅRHUNDRADE FATTAR MÄN DET ? SE HUR RESULTATET SER UT RUNT KLOTET ! SKIT I SLÖJA, OM INTE HÅRET SKA SKYDDAS.!

 • marlies

  En del klädsel har uppfattats som provocerande. Grupper som tydligt
  markerar sin tillhörighet. Det ses som en maktattribut ex, rakat huvud, grova tatueringar med syften, punkare en tid, raggare en tid, grova kängor, kedjor, jackor med synligt gängnamn. De har en vision om ett nytt tänkande både positivt och negativt. Just skillnaden mellan det demokratiska och deras specifika kan urarta emellanåt. Bara för att det är fritt att tänka är man aldrig utan eget ansvar exakt som ingen annan är det heller.

 • marlies

  Jag kan rekommendera alla som har problem att anpassas att gå till närmaste butik, ta en vara betala RÄTT PRIS ta emot ett kvitto och ALLA BLIR GODKÄNDA:

 • marlies

  En sak som är allmängiltig i enskilda stater är att kvinnor som rör sig fritt, är sk. dåliga kvinnor som anse då tillgängliga för män. Dessa män ska påminnas om Att Sverige öppnat dörren och hälsat dessa välkomna på kort eller längre tid- De måste stänga sina gamla ögon för ett nytt modernt samhälle. I Sverige går kvinnor ut för att umgås och enbart ha det trevligt, inget annat. De har landsmän som ibland redan bott här i 25 år och mer, som reagerar och talar om detta för nyinkomna, men för oss inte möjligt, då dessa inte behärskar helt Svenska. Idag åter ser polisen inte dessa fria kvinnor med nådiga ögon i hemstater, utan sätts i markhålor att stenas. Ett ohyggligt straff i Sverige otänkbart.

 • marlies

  Det är viktigt för oss att veta att de oftast ber om ursäkt och blir tacksamma av normal lugn upplysning. Många är också förstörda mentalt på så sätt att de är mer vuxna än vi, men samtidigt också mer naiva., Av nya hårda direktiv och upplevelser i nya styren i hemstater.

 • marlies

  Jag kan tycka att det är beklagligt att människor måste markera sig för att få ett erkännande som delaktiga individer. Det finns alltid två sidor, oavsett vad vi kallas. En mer markerad grupp är romer. Vad ska vi säga till barnen, när de frågar varför folk sitter på gatan. Jag kan tycka att Sverige borde börja i liten skala, kanske trettio stycken att inordna i allmännyttan, utbilda, ordna jobb som ett begynnande exempel. Sedan fortlöpande följa upp och sprida informationen om dessa, som helt vanliga begåvade individer. Någon måste BÖRJA att förändra gamla urtida fördomar. En del som försökt gång efter gång i hemländer, eller andra har direkt avsatts från sina positioner. Där sitter fördomar fast i marken. En del har haft gamla odugliga traditioner i många generationer, som även syns i alla barnhem utan fysisk kontakt. Idag ett annat tänk, att placera dessa direkt i vanliga familjer som fosterhem, där de får de behov vi är skyldiga. Många blir ändå aldrig helt som vanligt, men klart mycket bättre.
  Att byta namn på folkslag är ofattbart barnsligt, då fördomarna inte simsalabim försvinner av namnbyte. Zig heter deras SPRÅK,. SVÅRT att erkänna ? Negro är en FÄRG`, SVÅRT ? BLATTE Helt OK ! VILKA bryr sig ????? De som BÄR KVAR FÖRDOMAR !!!
  Samma dumheter som att invandrare har bättre möjligheter om de heter GUNNAR JOHANSSON: Har folk inga EGNA PROBLEM ?
  Helt vansinnigt förfölja och angripa ursprungsbefolkningar 2016.
  Annars kan ju några begåvade nordbor sprida information om våra förföljelser, sälja blandäktenskaps barn på auktion ihop med boskap, häxbränningar och annat barbariskt som folk verkar glömt bort. Vilka själ inte idag mat bor ute, flyr, sådär 90 % av global befolkning. Varav den yngsta generationen hårdast. Men de är totalt fria, har armar, ben, hår, kan dansa, sjunga och springa.

 • marlies

  Våra ursprungsbefolkningar exakt som våra barn är våra reservdelar.
  Sådana är dyrköpta, det vet alla. Vi har innehållsförteckningar och bruksanvisningar i oss. Idag vet näringslivet att tjäna pengar på detta. En produkt av sjuka ögon. Jag sydde på en ny symaskin idag, alla delar inbyggda. Hur många moment som helst för ett enkelt verktyg. Uträknat att lämnas in för minsta sak, för liten åtgärd att betala.
  Maskiner skitkvalitet, billiga med fortlöpande betalningar. Användningen nu till att bevara ett kulturarv av gamla stolar.
  Mer behöver ingen förklara av politikers värdegrund.
  Som våra utländska kunniga urmakare att kunna minsta användning maximalt. Men inte låtas arbeta med detta.

 • marlies

  Vårat politiska klimat avgör hur vi ser på omvärlden. En del kan knappt andas längre utomhus. Några timmar ute i Storstäder fulla med sot, avgaser på huden och kläder, i kroppar.. En biltrafik och industri utan dess like av onödigt skit. Många insjuknar när de kommer hit. En optimal utrensning av gammal smörja som arbetar sig ut av vår rena livsmiljö. Politiker borde sitta minst 10 år och ta konsekvenser av sina egna beslut, och inte skyffla över på nästa.
  förgrömmade barnrumpor. Deras resultat i svarta rubriker överallt.
  Att EU håvar ut 34 miljarder som uppbyggnad utan koll på vart de tar vägen, och utan krav på resultat. Inga återbetalningskrav på dårar.
  Bättre de landat på landsbygden som bostäder och egna försörjningar., och företag för nyanställningar, utveckling. En del har otroligt stora slöjor., som för oss inte är tillåtna.

 • Marlies

  Flera har levt med välstånd, varit rika tidigare, avundsjuka krossade dessa till underpris med våldsstyrande som i gamla tider. Känner ett par syrianska kvinnor som haft allt som vi i Sverige tidigare. Hus och trädgårdar, bra ekonomi, samma som Iran tidigare ett stort rikt LEJON. Men småbarn i sandlådan styr med hinkar och spadar.
  De leker med nya leksaker livsfarliga för Globen. Hur folk har det utanför Östermalm Parlament och Palats skit samma.

 • marlies

  Alla befolkningar är välkomna överallt om tillgångar finns för dessa.
  Att lära sig språket är grund för alla. Självklart talar fransmän franska, engelsmän engelska, tyskar tyska, svenska svenska osv. .Men ett folk har ZIG som språk. Ett ZIGLAND finns INTE. Ursprung Indien.
  Romer än i dag landslösa. Ett växande behov för platser erkända för deras existensberättigande.

 • marlies

  Man kan tro att Påven i Rom ansåg att romer var perfekt namn. Han vandrar runt med guldkrona och käpp och har en otrolig makt. Men att utnämna sig själv som Gud att straffa andra hör inte till någon religion alls.. Romarriket som stat makt av högsta rang.
  En Hannibal försökte ta över, med elefanter och blandad trupp.
  Förlorade sitt eget land, tog en giftbägare med stoltheten bevarad.
  Bästa sättet att ta makt är att sabotera infrastuktuen i människan samt allt de är beroende av.. Ett sjukt arv de bär med sig.

 • marlies

  Fördomar finns överallt. Träffade på en blivande gymnasielärare, student som läst Jonas Gardels uppväxt, en Stockholmare chockad över verkligheten här i nutid, men glad över att studenter hjälpte en elrullstolsbunden till skolan och hem. En del växer upp i skyddad verkstad, andra med allt omkring sig. En kändis Magnus Uggla gjorde upp med bakgrund, men hyllade sin far senare. Samma sak med religioner och politik. De ser bara sitt eget av bosättningar och egna lokaler samt umgänge. Undantag finns som alltid. Kraven lika tuffa åt båda håll. Lidandet betonas enormt. Men alla har en roll. Att VÄCKA EMPATI och TOLERANS för UDDA. Vi dras till udda, allt som är nytt.
  En del föds omogna, andra blir aldrig mottagliga. De flesta är normala, ett fåtal genier. Även 112 åringar är barn till föräldrar. Ska nog fråga äldre vuxna. Vem är du barn till ? Barnen hör himlen till, en tes av andra. Sedan är natur inget misslyckat skapande av rovdjur, tamdjur,
  växt och köttätare, enkönat, tvåkönat, samkönat, myrsamhällen, klättrare, spinnare, grävare, simmare, flygare, insekter som pollinerar,
  Sambyggare träd o svampar och annat naturligt presenterat.

 • marlies

  Gemensamt med religioner är att de inte accepterar livet skapat som det är, med alltings rättighet att finnas av olikheter, lika och udda..
  De vill fly ifrån ansvar och skuld i att vara delar i detta levandet på jorden.. De tar en rätt de inte har, att straffa oliktänkande. De har en filosofi om något annat bättre planerat där allting bara är helt perfekt dygnet runt.. Det skulle gå åt flera olika sorters paradis för dessa att samsas på. I alla tider har döva, blinda, förståndshandikappade och allt vi har idag funnits, men ändrats av evolutionen och mera vetande. Att ha en trygghets tro är viktigt för många. Att maktlösa blir arga vet vi alla.

%d bloggare gillar detta: