Senaste nytt

Debatt: Slöjförbud strider mot grundlagen

Privat

I Sverige har vi en grundlag som bygger på de mänskliga fri- och rättigheterna. Det innebär bland annat att det råder religions-, åsikts- och yttrandefrihet. Hur vi yttrar våra åsikter har staten i regel inte med att göra. Man får naturligtvis inte bryta mot de lagar och förordningar som råder idag. Man kan yttra sina åsikter i radiosändningar, debattartiklar, torgmöten, demonstrationer, via sin klädsel eller som jag via socialmedier. Det är upp till var och en hur man ska göra.

Om vi då går till den islamska slöjan menar många att den är ett sätt för att muslimska män att förtrycka kvinnan och så kan det vara. Vi kan ju se reportage hur glada kvinnor är som blivit befriade från radikala IS genom att de kastar av sig den påtvingade slöjan. Vi ser även att det förekommer tvång i Sverige där män tvingar sina fruar och döttrar att ha dessa slöjor. Det finns domar där män dömts för olaga tvång då de med våld, hot mm tvingat dem att bära slöja. I förorterna vågar inte kvinnor gå och handla eller gå på offentliga platser för att radikala krafter då söker upp dem ifall de inte klär sig efter vad de menar islams vilja. Detta måste ju stoppas omedelbart men vad innebär ett generellt förbud mot slöja?

Jag läste för ett par dagar sen  i Metro hur en ung kvinna nekades arbete för att hon bar en slöja. Hon verkade vara en självständig person som gör sina egna val. Slöjan i sig skulle inte vara i vägen och den skulle knappt märkas ifall hon hade en keps på sig vilket de ska ha och som hon menade skulle funka. Detta var i en snabbmatskedja och där ska man ju ha en huvudbonad dessutom. Det finns inget heller i koncernens värdegrund som förbjöd de anställda att visa sin religionstillhörighet så länge det inte påverkade varumärket.

Att uttrycka sin politiska- eller sin religiösa uppfattning på sitt eget sätt skyddas idag av vår grundlag och detta är oerhört viktigt att försvara. Det innebär inte att kvinnor ska kunna tvingas ha vissa kläder på sig, snarare tvärtom. Frågan är då vad gör vi med de kvinnor som självmant väljer utifrån sin trosuppfattning bära vissa religiösa persedlar om vi tvingar av dem dessa med en ny lagstiftning? Gör inte vi samma sak då som de män som med tvång såg till att kvinnor har dem på sig? De exempel som jag tagit upp visar att dessa kvinnor har diskriminerats och att deras mänskliga fri- och rättigheter därmed kränkts.

Naturligtvis finns det situationer där religiösa- och politiska åskådningar inte ska ha företräde utan det val som man gör kan då få negativa konsekvenser vad gäller sökta jobb. I vissa falla bör man inte ha en heltäckande slöja. Skola vård och omsorg är några exempel för här handlar det om säkerhet och bemötande av den enskilde.

Jag anser därför att ett generellt slöjförbud är ett ingrepp i den personliga friheten att kunna yttra sina åsikter. Grundlagen garanterar valhemligheten vilket innebär att man ska kunna yttra sig anonymt i politiska och religiösa spörsmål. Lagstiftaren ska därför akta sig för att lagstifta om ett förbud mot slöjor eller andra religiösa attribut på offentliga platser. De negativa konsekvenserna är större än de positiva då de demokratiska grundprinciperna urholkas.

Tor Nilsson är utbildad socionom och arbetar inom socialtjänstens områden. Han är medlem i moderaterna samt aktiv i nätverket Alliansväljare mot SD-samarbete.

%d bloggare gillar detta: