Senaste nytt

Tor Nilsson: Brexit visar att folkomröstningar i komplexa frågor som eu-medlemskap är problematiska

Euro Realist Newsletter

Många menar att folkomröstningar är ett bra sätt att styrka demokratin i vårt land. Brexit har visar att så inte är fallet. För i en folkomröstning där människor ska välja måste det finnas två tydliga alternativ. Det gjorde faktiskt inte det i folkomröstningen om Brexit.

Det visade sig också att de som ledde brexitkampanjen inte hade mandat att tala om hur medel ska användas då det inte var några inom den politiska ledningen som drev kampanjen – bortsett Michael Gove. Se bara UKIP:s ledare (Nigel Farage reds. anm.) som lovade väldigt mycket som han nu direkt efter segern tar tillbaka. Alternativet till EU var därmed ganska flummigt. Nu hotas de som ville satsa på Det förenade kungariket att faktiskt tappa både EU och den brittiska unionen. Den som trycker på knappen för utträdet ur EU riskerar faktiskt att även se till att den brittiska unionen fallerar helt. Frågan är då har han detta mandat? Nej det har han inte.

De som verkade för Brexit talade om att Storbritannien åter ska bli självständigt och därmed faller hela folkomröstningen, anser jag.

Det brittiska folket röstade för något år sedan ett EU vänligt parlament. De sägs att 70 procent av underhusets ledamöter stödjer medlemskapet i EU. De har därför verkat för att Storbritannien ska verka så att det följer EU:s tankar. Efter denna omröstning borde de därför utlysa nyval för att folket ska få välja en ny politisk ledning i harmoni till det beslut som folket i Storbritannien fatta. Det kan även vara så att britterna faktiskt vill vara kvar och då kan de ju rösta på den EU vänliga linjen som lovat att bromsa folkomröstningens utslag. Då har det gått ett val emellan och folket har fått välja de ledamöter som de vill ha.

Cameron gjorde helt rätt att avgå som premiär minister. Han kan inte ta ansvar för en utveckling som han inte stödjer och som sagt det borde de övriga ledamöterna i underhuset även tänka på. Än snyggare gjorde han när han la ansvaret att trycka på knappen för ett EU-utträde på den blivande premiärministern.

När Sverige valde att gå med i EU hade vi två tydliga alternativ. Jag var ändå motståndare för en folkomröstning av anledningen att frågorna är så pass komplexa att det påverkar vår vardag på ett betydligt större sätt än vad en folkomröstning klarar. EU är så genomgripande i varje fråga att partierna måste ha ett ställningstagande utifrån den ideologiska grund som de står på och verka efter. Man kan därför inte dela upp frågan i ett ja eller nej och det ser vi idag efter Brexit.

Ja vi får nu se hur utvecklingen blir men jag tror faktiskt att de som påstod sig verka för brittiska intressen före europeiska inser att de inte verkat för det då den brittiska unionen kan upphöra. Hur de ska lösa denna situation vet inte jag men det blir en skakig resa och åter för att kunna gå till val i en sådan fråga som denna ska det finnas två alternativ. Nu fanns det inte det och därför ser det ut som det gör idag. Brexit kampanjen vann slaget men kanske förlorade kriget.

Tor Nilsson är utbildad socionom och arbetar inom socialtjänstens områden. Han är medlem i moderaterna samt aktiv i nätverket Alliansväljare mot SD-samarbete.

%d bloggare gillar detta: