Senaste nytt

LO: ett modernt skråväsende

Holger.Ellgaard

LO har sin 28e ordinarie kongress som nu håller på att genomföras i City Conference Center i Stockholm. Kongressen har hållit på sedan den 17 juni och ska hålla på fram till den 20 juni.

Vi på Frihetssmedjan tyckte att det kunde vara lägligt att rapportera vad som antagligen inte kommer att diskuteras på LO:s kongress, nämligen vad LO:s hållning kring arbetskraftsinvandring leder till. Och hur LO:s solidaritet egentligen ser ut i praktiken.

Under de senaste åren har det rapporterats i lokala medier att arbetande invandrare utvisas för att de inte uppfyller vad LO anser vara en tillräcklig lön. Fallen är flera där familjer och enskilda individer farit illa på grund av LO:s syn på arbetskraftsinvandring, vilket är att svenska jobb är till för svenska LO medlemmar eller blivande medlemmar. Det är såklart inte LO som stiftar lagar men de är den organisationen som har mest att vinna på att den svenska arbetskraftsinvandringen är så restriktiv som möjligt.

Nedan görs en redogörelse för två specifika (av flera andra) utvisningar som är kopplade till LO:s arbetsmarknadspolitik, nämligen en restriktiv arbetskraftsinvandringen, som ger ett stort intryck.

Två fall

Utvisningen av Surin

För ett ca tre månader sen kom beslutet att Surin Tami som jobbade som kock på sin mosters thailändska restaurang i Sandviken måste lämna Sverige och inte återkomma till Sverige på minst 1 år.
I den lokala tidningen Gefle Dagblad förklarar man orsakerna som ligger bakom utvisningen av Tami:
Den lag som gör att Surin Tami nu måste lämna landet kräver att han under hela sin tid i Sverige måste ha tjänat minst 13 000 kronor i månaden. Det kravet uppfylldes inte eftersom att han under två år jobbade deltid för att hinna med sina studier.
Vi på Frihetssmedjan tycker att detta är väldigt märkligt. Och vi är inte ensamma om det, lokalbefolkning i Sandviken ha protesterat, startat facebook grupper och namninsamlingar. Här skapas jobb, här tar någon anställning, här får någon en lön, här försöker någon att bli sin egen lyckas smed. Men jobbet är inte tillräckligt, lönen är inte tillräcklig och målet att bli sin egen lyckas smed verkar bara gälla de infödda svenskarna och inte de nyanlända som kommer hit till Sverige som efter sin förmåga försöker bli en del av samhället. 

En hel familj utvisas till Iran 

Efter att ha kämpat i snart ett år tvingas den iranska familjen Ahmadi bort ifrån Sverige. De ska utvisas till Iran. Familjen kom hit 2011 och pappa Mehdi Ahmadi började jobba som urmakare ett jobb som enligt urmakarskolan finns ett växande behov av:
Det finns ett växande behov av urmakare på den svenska marknaden, återväxten är betydligt långsammare än pensioneringarna och dessutom ökar behovet i takt med att synen på och föräljningen av mekaniska ur ökar. Service på denna typ av ur är i kraftigt ökande.

Medelåldern inom yrkeskåren är hög, på många håll mycket hög  Branschens företrädare bedömer att det för lång tid framåt kommer att finnas gott om lediga jobb antingen man söker anställning eller vill driva egen butik/verkstad. Under kommande år kommer det att finnas utrymme för såväl nyetableringar som förvärv av redan etablerade rörelser.

Få elever, om ens någon, avslutar sin utbildning utan att gå direkt ut i anställning/eget företag. Många har dessutom kunnat välja mellan olika arbetsgivare eller inriktning.

Skäl för utvisningen var att pappa Mehdi under fem månader tjänat 180 kronor för lite än vad som är tillåtet. Av över 40 arbetande månader som Mehdi jobbat blev fem månader fel, felen blev korrigerade men lagen är kristallklar, att tjäna 180 kr (på pappret) för lite är skäl för utvisning. Trotts det stora behovet av urmakare, trots att familjen stadgat sig i Sverige, trots att felet korrigerats tvingas familjen Ahmadi lämna Sverige. De utvisas ifrån Sverige till Iran!

För att upplysa om detta har Frihetssmedjan gjort två så kallade memes som vi har spridit via våra social medier. Bilderna som ni hittar nedan är så klart överdrivna: Vi tror inte att LO eller deras ordförande Karl- Petter Thorwaldsson, som även kallas för Kålle, firar när hårt arbetande människor utvisas. Vad vi vill uppmärksamma är att delar av LO:s arbetsmarknadspolitik och lobbing leder till förödelse för verkliga människor som inte har gjort något för att förtjäna detta.

© Frihetssmedjan   © Frihetssmedjan

En gång i tiden kämpade arbetarrörelsen tillsammans med liberaler för att människor skulle kunna bli sin egen lyckas smed. Tillsammans motarbetade man skråväsendet som höll människor utanför, människor som var villiga att arbeta men som inte var invigda i skråväsendet. Den gemensamma politiska/ideologiska fienden för arbetarrörelsen och liberalerna under denna tid var konservatismen.

Idag har arbetarrörelsens mäktigaste representant gått 180 grader och blivit en bromskloss. Precis som skråväsendet och konservativa utgjorde en gång i tiden! Detta är sorgligt och borde också var det för den socialdemokrat eller arbetarrörelse som inte glömt bort sina rötter.  

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: