Senaste nytt

Vladan Lausevic: Liberala argument för basinkomst

Vladan Lausevic

Migrationskrisens påverkan på Sverige har även resulterat i ökade diskussioner rörande välfärd och fördelningspolitik. Det handlar dels om välfärdsstatens storlek och dels om vem som ska ha tillgången till välfärdstjänsterna och i vilken utsträckning.

Som den liberale ekonomen Milton Friedman uttryckte sig en gång i tiden så går det att ha fri invandring till arbete men inte till välfärden.

Finns det metoder att utifrån liberal ståndpunkt göra välfärdsstaten smalare och billigare? Och med syfte att behålla en liberal humanitärt invandringspolitik?

Självklart ja och ett av svaren är basinkomst. Det väcks dock mycket misstro mot idén av olika anledningar. Här ingår argument allt från att basinkomst är en ”kommunisttanke”, till att systemet kommer göra människor lata. Dessutom att systemet inte är hållbar eftersom ”någon annan” måste betala för den.

Basinkomst är självklart inte en gratis lunch. Grundtanken är dock att den kan bekostas förutom via skatteintäkter även genom minskad administration och sammanslagning av rådande former av försörjningsstöd. På det sättet skulle basinkomst kunna bli en mer inkluderande, billigare samt mänskligare socialpolitisk metod.

Förespråkare för basinkomst genom tiderna

Historiskt sett har själva idén förenat politiker från både höger och vänster, frihetligt och auktoritärt håll. Därmed är basinkomst något som även klassiska liberaler, socialliberaler och libertarianer borde kunna komma överens om.

Faktumet är att fler liberala aktörer nuförtiden stödjer tanken om basinkomst. I Europa finns stödet hos ALDE-partierna Fianna Fail i Irland, NEOS i Österrike och D66 i Nederländerna. I Kanada har Liberal party interna diskussioner om basinkomst kan bli ett nytt sätt att hantera välfärdsåtgärder.

Friedrich Hayek var bland anhängarna av basinkomst. Han föredrog ett sådant system framför ett omfattande välfärdsstat. Grunden i Haykes stöd för basinokmst var den fria marknadens imperfektioner. På det sättet kunde basinkomst ”rätta till” fria marknadens problem vilket gynnade den enskilde individen som därmed kunde räkna med statens stöd i svåra socioekonomiska situationer. Hayek såg det som en sorts ”golv” som skulle hindra individen att falla i djupt fattigdom.

På det sättet handlar basinkomst även om en medborgerlig rättighet att vara skyddad från marknadens negativa effekter och fattigdom. Rättighetsperspektivet på basinkomst fanns hos pastorn och medborgarrättskämpen Martin Luther King. Han ansåg att basinkomst skulle omfatta alla medborgare, familjer och människor i landet vilket skulle vara en viktig del av medborgarrättskampen. På det sättet skulle staten garantera individen en sorts grundskydd samtidigt som medborgarkänslan hos individen skulle stärkas. Värt att nämna även att den samtide konservative presidenten Richard Nixon också hade likadana tankar genom den så kallade ”The Family Assistance Plan”.

Argument för ett skattefinansierat grundskydd för individer utifrån Klassisk Liberalism

Ett annat exempel från USA är libertarianen och filosofiprofessorn Matt Zwolinski som under lång tid har argumenterat för basinkomst utifrån argumentationen, likt Hayeks, att sådan politik skulle vara förenad med den klassiska liberalismens grundtankar. Han menar att skillnaden mellan ”minimalstatlibertarianer” och libertarianer som håller sig mer till den klassiska liberalismen är just att de sistnämnda kan vara villiga att stödja tanken att staten kan stå för skattefinansierad grundskydd för individen.

Enligt Zwolinksi bygger det på tanken att samhällets regler,rättigheter och moraliska principer ska vara tillgängliga för alla av samhällets individer. På det sättet att sådana regler, rättigheter och moraliska principer praktiseras och tillämpas dagligen. Ett samhälle som baserar sig på fria men ändå komplexa sociala och ekonomiska samspel mellan individer kan innebära vissa problem. Därmed kan begränsad form av fördelningspolitik rättfärdigas för att hantera exceptionella situationer och orättvisor som kan drabba individen.

Zwolinski menar vidare att ett libertarianskt samhälle ska inte vara selektiv utan universell och inkluderande. Basinkomst är ett sätt för staten att påverka individen med minimal mängd intrång i personlig integritet. Som en ovillkorlig eller mindre villkorlig metod, beroende på utformning, kräver basinkomst en minimal administration jämfört med omfattande välfärdsstat.

Liberala argument för basinkomst har därmed tydlig fokus på minskad administration och individens sociala trygghet men också livsval. Bland annat liberaler i staden Utrecht ,där försök med basinkomst pågår, stödjer den ”radikala tillvägagångssättet” utifrån argument om att individer själva ska kunna ta mer ansvar för sin spendering av pengar. Tanken är också att individen ska åtnjuta mer fritid för att kunna hitta ett långvarigt jobb istället för att ta lågbetalda kortvariga jobb som en lämnar efter en kort tid.

Kan därmed basinkomst få starkare stöd hos olika typer av liberaler?

Definitivt ja eftersom bland anhängare av basinkomsten och grundskyddet har det funnit en och en annan liberal aktör. Frågan bör dock handla om basinkomstens storlek och tillgänglighet? Även den mest inbitne frimarknadsanhängaren bör vara mer öppen inför tankarna om att ett frihetligt samhälle även ska kunna garantera att individen är ”fri” från fattigdom, oro och stress när det exempelvis sker  strukturella omställningar, varsel eller när hela branscher faller samman. Eller vid fall att individen av olika skäl inte har möjlighet att försörja sig själv som på grund av av långtidssjukdom eller funktionsnedsättning. På det sättet kan basinkomst utgöra en av samhällets grunder att individen har råd med att tänka kreativt, leta efter nya och långvarigare möjligheter i livet samt känna sig mer inkluderat i samhället.

P.S:

I vårt grannstat Finland har regeringen drivit igenom förslag på att under 2017 testa en ny socialförsäkringsreform som baserar sig på medborgarlön på 800 euro per medborgare. För mer information om hur det skulle kunna se ut i Sverige rekommenderas texten av ekonomen Mattias Lundbäck rörande ”myter om socialförsäkringar”.

Referenser

CBC Radio. ”Liberal MP pushes for government to study guaranteed minmum income”. Publiceringsdatum: 2016-02-25. Nedladdat; 2016-05-01. Webbplats: http://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-february-25-2016-1.3463342/liberal-mp-pushes-for-government-to-study-guaranteed-minimum-income-1.3463464

Den Hälsosamme Ekonomisten, Myten om socialförsäkringarna, Publiceringsdatum: 2015-10-28. Nedladdat: 2016-03-29. Webplats: https://www.ekonomism.us/entry/myten-om-socialfoersaekringarna?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Hufvudstadsbladet, Över hälften vill ha basinkomst, Publiceringsdatum: 2016-01-10. Nedladdat: 2016-03-23. Website: http://gamla.hbl.fi/nyheter/2016-01-10/785085/over-halften-vill-ha-basinkomst 

Libertarianism, Why Did Hayek Support a Basic Income. Publiceringsdatum: 2013-12-23. Nedladdat: 2016-03-22 Webbplats: http://www.libertarianism.org/columns/why-did-hayek-support-basic-income

Social Science network. ”Classical Liberalism and Basic Income”. Publiceringsdatum: 2010-09-09. Nedladdat: 2016-05-01. Webbplats: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1674029

The Guardian, Dutch city plans to pay citizens a ‘basic income’, and Greens say it could work in the UK. Publiceringsdatum: 2015-12-26. Nedladdat: 2016-03-23. Webplats:  http://www.theguardian.com/world/2015/dec/26/dutch-city-utrecht-basic-income-uk-greens

Undconditional Basic Income Europe. ”A Brief History of Basic Income Ideas”. Publiceringsdatum: Okänd. Nedladdat: 2016-05-01. Webbplats: http://basicincome-europe.org/ubie/brief-history-basic-income-ideas/

Yle, FPA utreder hur basinkomst skulle fungera. Publiceringsdatum: 2015-10-31. Nedladdat: 2016-03-23. Webbplats: http://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/31/fpa-utreder-hur-basinkomst-skulle-fungera

%d bloggare gillar detta: