Senaste nytt

Torbjörn Jerlerup: Kan religiösa friskolor fungera i dagens samhälle?

Traditionellt sett ses barnuppfostran som en maktbalans mellan föräldrar och barn på ena sidan och staten på den andra sidan. Föräldrar äger inte hela rätten att uppfostra barnen fritt eftersom varje barn är ett självständigt subjekt. Varje barn kommer också att bli vuxen. Därför finns staten som ska se till att skydda barns rättigheter till den dag barnet blir 18 och får full rätt att göra exakt som hen vill.

Redan John Stuart Mill var inne på dessa tankar. Ibland går barnets rätt före föräldrars rätt. Till exempel skrev Mill att det är statens och överhetens rätt att se till att barn får gå i skolan, att barn vaccineras och att barn inte utnyttjas på arbetsmarknaden. Detta var viktiga principer för att skydda barnet, även från föräldrarna, om det var nödvändigt.

Speciellt skolan spelar en viktig roll för att visa för barn att det finns andra människor med andra kulturela och religiösa värderingar än föräldrarna. Där ska barn kunna ha en fristad. Om de uttrycker sig förringande om andra barns kulturella bakgrund på ett sätt som antyder att föräldrarna är fundamentalister ska skolan reagera, snabbt. Och om nödvändigt markera hårt för föräldrarna att rasism, homofobi, eller negativ särbehandling av kön, till exempel, inte är accepterat.

Rent principiellt sett är jag för religiösa friskolor. Men ENDAST om de kan upprätthålla denna mångfald av ideer och kulturer i skolan. Om någon friskola utvecklas till att bli som de friskolor som Livets Ord driver, där man ENDAST umgås med medlemmar i Livets Ord eller friskolor för enbart somaliska muslimer där man enbart träffar somaliska muslimer så är jag negativ inställd. I sådana fall anser jag att de friskoleskolor bör  stängas. Det är ingen skola där barn lär sig leva och verka sida vid sida med barn från helt andra kulturer och subkulturer. Och givetvis ska sådant som homofobi inte få finnas där. En enda överträdelse av det och tillståndet ryker.

Men sättet att forma skolan på är inte att förbjuda ungdomar att bli punkare eller hårdrockare eller att bära hijab. Eller att slå ner på de som har tätt åtsittande linnen med texten ”boy toy”. Eller att förbjuda kristna att visa korset eller muslimer att be.

Vi behöver en skola som står för värderingar mycket mer än idag. En skola som har ett tydligare uppdrag att värna MÅNGFALDEN och människors respekt av den. Samtidigt behövs en skola som står upp för värderingar. För alla människors rätt att vara sig själv och utvecklas i fred och frihet. För respekten för andra människors livsval.

En skola där det anses bra att vara annorlunda och att respektera det annorlunda.

Kan en religiös friskola garantera att barnen i skolan får möta andra än de av sin egen religion, så är det okej för mig, då är jag för friskolan. Jag är för hemundervisning också, om föräldrarna bemödar sig om att barnet ska få vistas i andra kulturella miljöer än den egna familjens. Men om inte –  då är jag mot!


%d bloggare gillar detta: