Senaste nytt

Replik: ”religiösa friskolor ingår i en komplex väv”

Privat

Tero Taivalantti: Jag skriver i replik till Torbjörn Jerlerup avseende hans krönika 12 maj 2016 om religiösa friskolor, för att belysa att religiösa friskolor ingår i en komplex väv. En väv som religionen bildar i förhållande till gruppen, föräldrarna och individens autonomi och innefattar därför en aspekt som ofta förbises i debatten men som Torbjörn närmar sig med sin text.

Artikel 14 i FN:s barnkonvention uttrycker att alla barn har rätt att tro på vilken gud de vill, eller ingen alls. Konventionen ställer dock väl höga krav på barnets förmåga och utveckling i användandet av sin rätt till religionsfrihet. I praktiken så har barn oerhört svårt att hävda sin rätt, vilket innebär att beslutet i verkligheten guidas av föräldrarnas rätt att välja utbildning och undervisning som står i överenskommelse med deras religiösa och filosofiska övertygelse. Därför är det viktigare att titta lite djupare på religionens konsekvens och vilken roll skolan bör spela för ett barns rätt till religionsfrihet.

Inom många religiösa rörelser finns en önskan om att styra barn till den rätta läran genom att förstärka den egna gruppens trosuppfattning i olika sammanhang. Det här gör man genom att utnyttja många av människans sociala egenskaper men också genom att avskärma barnet från samverkan med oliktänkande och i mesta möjliga mån uppmuntra umgänge inom den egna åsiktssfären – en konsensusmiljö. I gruppsammanhanget bygger ens identitet på hur man förväntas vara. Upprätthållandet av sin roll och hur man socialt anpassar sig förhåller sig hela tiden till gruppens normer av vad som är rätt och fel. Inom gemenskapen blir därför barnet ständigt tvingad att förhålla sig till hur ens agerande påverkar ryktet för gruppen, släkt och familj om denne avviker från normerna. Samtidigt som det inom konsensusmiljön finns väldigt lite utrymme att upptäcka sin egen individ och göra uppror mot gruppen – Vad tycker jag? Vem är jag? Vad tycker jag är rätt och fel?

Skolan utgör vanligtvis en plats där gruppen saknar insyn och möjlighet till att styra över hur barnet beter sig och vilka sociala relationer individen utvecklar. Om skolvalet styrs av föräldrarnas religiösa övertygelse och av skolans geografiska upptagningsområde är risken stor att majoriteten av eleverna och även lärarna i en religiös friskola tillhör samma religiösa gemenskap. Det sammantaget gör att den religiösa friskolan – alldeles oavsett utbildningens kvalitet och innehåll – blir en del av den religiösa miljön. Individuell tankefrihet och ifrågasättande kan i förekommande fall svårligen få fäste då barnet ständigt är omgiven av gruppmedlemmar som kan resonera en tillrätta. Dessutom reduceras barnets möjligheter till att utveckla sina förmågor, tankar och idéer med oliktänkande. Men den allvarligaste aspekten finns i om det skapas en skolmiljö som präglas av övervakning, rädsla och konformitet. Rädslan att svärta ner rykte och heder hämmar öppenhet och normkritiskt tänkande då andra barn – eller lärarna – kan skvallra till släktingar och övriga inom gruppen.

Den religiösa friskolan utgör därför ytterligare en miljö som indirekt vidmakthåller de religiösa lärornas föreställningsvärld och auktoritet genom att kritik och tvivel inte når barnen i samma utsträckning som i en oberoende skola, men också med risken att skolan kan få en beteendeövervakande funktion av barnet i förhållande till gruppen.

Man bör därför fråga sig om skolan verkligen ska utgöra en del i religionens väv eller om det borde vara en plats där alla barn – oavsett föräldrarnas tro – får tillräckligt med utrymme för sina växande kunskaper och förmågor?

Det är ofrånkomligt att endast skolan kan ge barn en reell chans att utöva sin självbestämmanderätt i valet av livsåskådning som överensstämmer med syftet i FN:s Barnkonvention. Det går i det hänseendet inte att förespråka religiösa friskolors fortsatta existens, inte ens principiellt.

Tero Taivalantti är Problemlösningskonsult och företagare med fäbless för tjocka böcker om bland annat beteendeekonomi, evolutionsbiologi och evolutionspsykologi. Han är sekulär humanist.

 • marlies

  Jag anser att man ska undvika all form av detaljstyrning i uppväxt, sport, religion mm.
  Än idag sparkar folk på skador, därför finns psykologer. Lätt att ta hänsyn till bandage.
  Övriga begränsningar osynliga och straffas i samhället, även av egna tillhörande.
  I Sverige förföljs vissa, hotas i samfund. Uppväxt är tufft som det är för många., en del får symtom, i olika grad senare. De har svårt i vardag, arbete och relationer. Alla ska ha möjlighet att leva normalt som en del bland övriga. Uppväxt är till för att pröva många olika inriktningar, för att kunna avgöra vad som passar som vuxen..
  Så blankt NEJ till ut skillnad. De som tvingas har rätt att bli förbannade.

 • marlies

  Än idag ställer religioner till krig mellan folk både i liten grupp och globalt. Primitivt tänkande borde begravas. En del stora stater har det som försörjningsfaktor i en jättebefolkning, med ett ouppbyggt socialt nätverk som skydd. Våran livsstil skulle innebära kaos där. Därför råder där även diktatur och hård diciplin . Tänk er fri vapen, droger och fri sex där. En del har fortfararande fårtarmar som kondomer. En del har oskulden som en heder kvar. Allt förändras efter tillgångar långsamt. Precis som hos oss, nu en negativ spiral socialt, och globalt i otaliga kontroller och dokumentationer.
  För stor efterfrågan öppnar för luckor att tjäna ohederliga pengar.
  Alla är inte starka att stå emot religiösa föräldrar, de har självmordsrisk, samt behov av hemligt boende. Barn ska leva ett eget liv, inte sina föräldrars liv.

 • marlies

  Det räcker mer än nog med klassindelningar, trots allas lika värde. Att skyffla de mest behövande till överbelastade städer, att bo ensamma med sanitär olägenhet som gamla, sjuka och dementa. De måste vara människoföraktare att bilda getton i olikheter i precis allt utan insyn. folk ska leva MED varann, blandat för empati och förståelse för varandra. En tolerans som saknas politiskt, i Östermalm utan några som helst input utifrån. Stockholm en öde ö. Bygg Moskeer runt om där ni bor, och lär er läxan, samt indvandrare från jordens hörn. Vi andra har hunnit ifatt för länge, länge sedan med respekt för andra.

 • marlies

  I Guds namn skola alla folken skingras, mördas, jagas, svältas. Vilka ord från vilka ?
  Se på kyrkor så rika de är. Alla skräms med Helvetet, otolerans i erkännande av allas olikheter, som om en Gud inte planterat människan som sin avbild, utan som en missväxt som ska bekämpas. Vi kan klaga hos kirurgen, Gud, evolution, mamma eller pappa. Allsmäktigt inte vår sak att besluta. Vi kan odla ett frö, ibland blir den stor och stark, ibland svag med stöd, ibland dör den, ibland kommer den inte till grodd.

 • marlies

  Sedan är teologi omarbetad efter olika politiska syften, med religionen som hot.
  Den är blandad med gamla levnadsmönster, mytologi för att passa in i allas olika livsmiljö. Tolkningar av text hur många som helst för att utöva makt. Alla vet idag att syret för att kunna leva en bit upp i atmosfären inte finns. Vi blir viktlösa och svävar fritt. En astronout har en dräkt med en vikt på 250 kg, samt syre i tillförsel för överlevnad. Vi har fått jorden att förvalta, som en möjlighet att utforska den och oss själva. Gemensamt är att vi ska leva i fred och tolerans med alla. Kyrkor än idag hyllar Guldkalven och ser sig bättre som människor än andra. De var särskilt utvalda för att sprida tolerans till allas lika värde som var och en är unik som individ. Ingen har skapat sig själv och sin livsmiljö, valt föräldrar och uppväxt. Livets längd kan ingen bestämma, inte vad som händer och sker heller. Därför är vi till för att hjälpa och stötta varandra i allas enskilda liv och förmågor. Däri skapas ett önskat paradis.
  Att gå emot betyder ett Helvete för enskilda, i stora sammanhang krig, att brinna i Helvetet.. Så dra åt Helvete alla motarbetare. Synd finns för lärdom, för rätt och fel vägledning. Resten en läxa för tolerans, sjuka, udda osv.

 • marlies

  Kristna har Sodom och Gomorra samt domedags profetsian som de totalt nonchalerar, samt hur många krig som helst beskrivna av maktmissbruk. Därutöver tog Jesus över hela mänsklighetens synder med sig i döden. Så någon förlåtelse för att vara mänsklig är onödig. Bibeln är en samling betraktelser skrivna av en diktare ur det liv han levde.
  Den går ej att utplåna då den finns i hur många upplagor som helst spridda över klotet. Vi lever inte i forntiden utan 2016. Barn älskar att få sagor omlästa tusen gånger. De också komna ur författares upplevelser och önsketänkande..

 • marlies

  I dåtid fanns inte dagens forskning och vetenskap. Ingen hade varit i rymden heller.
  Jorden troddes vara platt. Sedan kom Sokrates som än idag efterlevs i samhällssystem av demokratiskt tänkande, med dagens livsmiljö. Sedan Aristoteles och många, många flera i upptäckter som håller än idag. Minsta barn drömmer om att flyga, vara viktlös. Vi öppnar fönstret och släpper själen fri att tas emot. Så livet innan bör utgå från detta.

 • marlies

  En del ledare rena satanister och fanatiker som tar över enskildas samveten, tvingar dem på knä, lämna pengar som kollekt för deltagande samt utesluta och straffa andra, av annat modernt tänkande gällande i nutid. De tar över våra Herresäten utan hänsyn till andra, även annat av betydelse för övriga. De går omkring finklädda märkvärdiga på söndagar, ser ner på andra. Babblar om en pärleport enbart för dom att befinna sig i sittande på fina stolar med änglamusik. De flesta ser att naturen är vacker i mångfald med alla folkslag religioner, kulturer blandat av allt vi vidareutvecklat. Vi har en obegränsad mångfald i musik, konst, poem, arkitektur samt i allt vad arter heter, med plats för allt av udda i sociala nätverk. Så VARFÖR VILL DE FLY IFRÅN OSS ÖVRIGA TILL EN PLATS I FANTASIN ?

 • marlies

  Själv uppväxt i kristet hem från 9 års åldern permanent. Redan då försent att påverka mej. En totalt förvrängd uppfattning i vad jag lärt innan från sjömanskyrkan i Hamburg.
  Där alla välkomna att tro vad man ville. Huvudsak att Jesus en gång hade funnits för allas behov av tolerans. Man ska inte stå ut med dumheter, därför abort, misshandel, krig, skilsmässor, olika könstillhörighet och trosuppfattningar, alkohol, drogmissbruk, vidareutveckling. Idag BRIS Fn s barnkonvention, klimatkonferenser, religiösa självmordssekter, Rymdobservationer, p piller och sexupplysning, kriminalitet.
  Självklart uppstod krig i familjen. En psykolog tog jag dit för överenskommelse för varannan helgs totala frihet. En chock för dom. Men jubel från biologiska föräldrar.
  Då en helt vanlig kyrka och församling. Däremot är de proffs i barn och ungdomsverksamhet med läger, men tron kan de glömma. Att tro betyder att inte veta.
  De växer upp i en öde ö med likar. Det gjorde inte jag. Psykologisk krigsföring inget för normala. En gång blev jag utslängd från kyrkan. Jag sa att synd är till för lärdom. Inte POPPIS. Min sysselsättning under böner var att dra ut hårnålar ur tanter framför, samt gå på toa stup i kvarten. Inget för barn att lyssna på skrämmande historier. Skillnad på film som är overkliga. Ingen vuxen levande som predikar.
  Herodes, en mördade alla gossebarn. Totalförbud min åsikt under 18 år.

 • marlies

  Vi har massmördare högt upp styrande, inget som jordens befolkning valt. De bestämmer enskilt var det ska krigas sedan urminnes tider, ibland i samarbete för egna syften. De pratar om mänskliga rättigheter, men dessa gäller mindre än 10 % av jordens befolkning i GUDS NAMN. Både indianer och judar vill de utrota, samt krig mot balter, därutöver markera Romer längs våra gator. Annat krigande om tillgångar med civila som extra blodflöden i makt och skräck. Mångkulturellt en skamfläck för alla på flykt i de få kvadratmeter att förfoga utan vår insyn. De bygger upp näringsliv för eget bruk i kapital för nästa drag. De är rasistiska även i uttal, och visar repriser om historiska mordjakter regelbundet. De bygger och sparar monument för detta för fler intäkter och påseende. Alla ska fly till Paradiset, men deras namn står inristat på gravstenar att för alltid minnas. Vampyrer. De är dubbla i personlighet och bästa vänner vid förhandlingar. Religionen ett utmärkt vapen Författare och journalister straffas, mördas. Motstånd heter terrorist, rebell. De säger att allt är för vårt bästa,
  men de äger inget ansvar för följder. Ett kapitalslöseri dygnet runt.
  Ett människoliv värderas efter insats. Kirurgen därför mer än den under som analyseras noga om det lönar sig eller inte. På den nivån har alla lika värde och rättigheter. En dag förlorar de makten. Primitiva nördar. Demokrater äkta mördas ständigt, eller försätts i fängelse.

 • marlies

  Dra åt helvete, betyder självförsvar. Det kommer att gå åt helvete, betyder du kommer att misslyckas. De ska sluta tvinga folk på knä, be om ursäkt för mänskligt. De utan samma tro, utan pengar, fattig uppväxt ska ingen hjälp ha ? Den texten jag skriver låtsas de inte om. Den finns tydligt i skrifter.

 • marlies

  Man ska tänka igenom självständigt. En del har humanitet som inriktning, där befolkningen är i stort behov av varandra. Deras traditioner är av mångfald i tacksamhet, och svåra att lära med mycket gamla mytologiska inslag. Mycket respekt ingår. Men vi är liknöjda och behöver INGET.

 • marlies

  Människan är i behov av upplevelser och önsketänkande. Vi styrs in direkt på vad vi önskar göra och vilja ha omedvetet. Därför har vi utvecklat oss och samhället enormt.
  Men man ska vakta sina tankar.

 • marlies

  Som i alla andra sammanhang, så vill man ha en positiv social ledare. Som en anställningsintevjuv ska man smälla i dörren och skratta så de aldrig glömmer en, samt ringa varje dag tills de ger sig. Smakar det, så fiskas det, med lockande bete.
  Men fisken är slug, äter och släpper greppet. Det gäller inom det mesta.

 • marlies

  Förr fanns katekesen som husförhör, kyrkfolk som åkte runt och korsförhörde i familjer. De skulle kunna text utantill. Jag uppror i familj, hade nyckel till mitt rum. De vill gärna pådyvla massor med strunt av inlärd välvilja. Otroligt besvikna över att inte lyckas. Tror över mej speciellt ur deras uppfattning. Uppväxt kvarter nära ST. Pauli, syndens näste, ensamstående mor, far i främlingslegion fyra syskon, två av dem halvsyskon. Brevkontakt med alla utom en, även min mormor. Min mor omyndig första barnet, en synd, adopterad. Jag fostrad med respekt och diciplin, självständig med ansvar. Nära till hamnen från kvarter Altona, van vid allt. Att två morbröder var storföretagare nämndes aldrig. Så två totalt skilda världar. De var rädda för mörkhyade, normalt liv. Jag tvärtom. Drog på musik söndagar, dansa, sjöng .förbjudet.
  Jag jobbade söndagar, förbjudet, men ändå. Tog tåget hem som 18 år. Valde internatskola som de trodde var kristen, men enbart ägare. Men det var enda osämjan. För övrigt bra. Jag kan tänka att man blir rubbad om man inte har något att jämföra med. Enbart umgås med likadana. De fattar inte att kvinnor kan leva utmärkt själva som de måste i perioder. Tror inte det var populärt om någon var skild, eller gifte om sig heller. En kvinna fick inte tjänst som pastor för hon var skild..
  En kille hade skilda föräldrar, farligt. Men höll i sådär 25 år. De vågade inte hälsa på,. Vi bodde en period i Ryd, många invandrare. Annars centralt.
  Expert blev jag på lögner i tonår för att passa ihop mitt liv med dom..
  Jag valde efter nytta. En kompis förälder psykolog som övertalning Vi reste överallt
  Umgås än idag. Antar att det finns hur många exempel som helst på religiös uppväxt, men inte i dubbla budskap. Farligt med dans. Diskon öppna till 06.00 Hamburg. Under 18 böter för föräldrar, samt rökning, gå mot rött. Idag vet jag inte, men storstäder mer koll. Där också en tuffare miljö. Idag nöjen mer respektiva, mycket skit borta och andra verksamheter och dyrköpt. Typiskt för efterkrig och fattigdom. enbart för rika kaptener rederier då, annars lastarbeten hamn.
  Idag Containrar till havs, rent vatten, strand. Men nationaliteter många.
  Religioner är hjärnspöken.

 • marlies

  Nattvarden är en sjuk tradition. Där de intalar sig att dricka blod. Jesus blod för att renas. Från vad ? Giftigt med RH negativt blod. Jehovas Vittnen vägrade blodtransfusioner till sina barn. Idag bestämmer våra lagar, inte föräldrar.
  Jesus dog med hela mänsklighetens synder. Nattvarden med lärljungar var en avskedsmiddag, med rött vin som folk dricker än idag i sällskap. Vi hade inte funnits utan mutation av annat blod. Jag kan tänka att incest därför är vanligt bland dem.
  En del är abortmotståndare. De vill att kvinnor ska bestraffas för sex utanför äktenskap. Jag var inte välkommen hem om detta skulle hända. Då ett vanligt förbund.. Orsak utan betydelse. Hur många foster har inte hittats under klosterbyggnader. De väljer de som de tror är renast. Man dricker inte BLOD. Man dricker VIN. Jesus kunde varit italienare, fadern Gud, modern helig. Eller Afrikan, kallade alla sin Broder, Eller Irländare, gillade att vandra och var social, eller från Karibien, gick i sandaler, långt hår och egen religion, eller Jude, gick , i Faderns fotspår. hjälpte ensamma kvinnor med döttrar, som rika hade som ansvar att försörja.
  Ett önsketänkande ur en diktares vardag. med den tidens historia beskriven.

 • marlies

  Så vad jag vill påvisa är ett människoförakt för annat troende samt bland egna..
  Att frånta människans egenvärde som sådan, deras samveten med ett innehåll av bestraffningar. Tänk er att tvingas föda ett barn med en man som hatas och tvingas ha kontakt med den samma. Så ser det ut även i svensk religion. Min biologiska familj hade kontakt med kloster. En syster Maria. Även i Linköping fanns kloster förr, även ett barnhem. Barnhemsgatan.

 • marlies

  Antagligen skulle jag kallas radikal, uppviglare. Det kom ur angloamerikanskt nyordning av Winstor Churchild. Han förespråkade en ny Världsordning med övermakt 1947 efter andra världskriget. Han ansåg att ett förenat Europa skulle stå för detta.
  Därför är det särskilt viktigt med godtagbara spelregler även i Religion med demokratiska lagar som bas för individens frihet från hat, och särbehandling.

 • marlies

  Mycket av min information hämtas från internet, men synas ändå, och frånkopplas för återgång.. Jag är absolut inte intresserad av uppror, utan av ett fredligt leverne för alla utan säregna ideer. Befolkningen står inte upp för dumheter ´, därav brottsbalken gällande för alla, utan religiösa och politiska undantag. En anledning terror dagligen, samt nio krig samtidigt, en flyktingström och väntande klimatflyktingar. Den vita befolkningen blek av allt förrakt, av all superkontroll överallt, flyg, båtar tåg hos myndigheter och domstolar. Vi kanske ska bli en underbefolkning islamer med kapitalister som makt ? NATO på våra breddgrader. Hur de nu ska försörja fler än 10 miljarder människor, ett resultat av allt krigande historiskt. Troligen får de själva stå ut med BURKA och piskas dygnet runt. Hur låg intelligens får vissa ha ? 2011 en varning. Ingen framtidsvision alls inom EU. Dagdrivare och slavar, en infrastruktur i förfall . Räcker inte mer än 90 % av allas tillgångar ? Heja Astronauter i 250 kg rymddräkt med syrgas på flykt till fantasiland. Vinka adjö till Paradiset. Ta en klunk blod ur glaset innan för sterilt liv.

 • marlies

  Skolresultaten rasar, intagningspoäng låga för lärare. En alfabatism på väg framledes.? Mer diciplin ?????? En skolgång till 18 år, med all kunskap framför näsan. THE FOOLS OF THE PARADICE STYR ? Lilla Ryssland som hot ?
  Som Sverige nu, underutvecklat förr. Dra den om rödluvan och vargen !

 • marlies

  Jehovas har en uppfattning att ärva hela jorden och dess tillgångar själva. De är överlyckliga av allt i ny lyx. De tror det blir deras. En bekant pekade ut alla gårdar, sa det var dennes. Barnen firas inte till jul och födelsedagar. Men alkohol får de dricka, för det gjorde Jesus, vin. De har sina egna stora samlingar. De går runt med barnsliga bilderböcker, med familjer i gräset och vilda djur. De jagar folk i påringningar på dörrar. Ett helsike att få ut dem. En gång aldrig mer.
  De kan inte svara med förstånd.

 • marlies

  Ibland kan jag undra om Västs politiker tillhör dem samt presidenter.
  Förståndshandikappade i krigande mot andra.

 • marlies

  Lika dumt som att tro att Noak fick plats med alla djurpar i en ark.
  Ett bildspråk av en diktare med jorden som en ark, svävande i kosmos.

 • marlies

  Som att Jesus kunde mätta hur många som helst av ett fåtal fiskar.
  Allt i start är ett fåtal som blir flera, hur många som helst.
  Spräk lära skadar inte. Läs Svenska diktare.

 • marlies

  Alla strider för fred, en plats för näring och ny energi, privat som globalt. DETTA ANSER JAG KOMPLEXT. Oavsett tro, bakgrund, kön.
  Vi ska inte tävla i sådant utan acceptera. Lika för alla. Man kan kalla detta för ett Paradis om man önskar. Därför gemenskap och inte särskillnad. .Låg energi hemma och borda ger konflikter

%d bloggare gillar detta: