Senaste nytt

Replik: Evidensbasering är ett ungt och innehållsrikt begrepp

Fotograf Johan Nilsson.

Jag tackar Torbjörn Jerlerup för hans svar på debattinlägget om evidensbaserad praktik. Jerlerup gör ett värdefullt bidrag när han framhåller att påståenden om vetenskaplig grund för policyförslag måste granskas. Det är lätt att framföra svepande formuleringar om att man har bevis på sin sida. Öppen och kritisk debatt är nödvändig för att värdera bevis i olika frågor.

Vår syn på evidensbegreppet skiljer sig emellertid dramatiskt. Jerlerup hävdar vidare att evidensbegreppet inte är nytt, och att det betyder ungefär samma sak som vetenskaplig grund eller vetenskapligt tänkande. Men evidensbegreppet är ungt; det har sitt ursprung i den evidensbaserade medicinens framväxt i början på 1990-talet.

Poängen med det nya begreppet var att markera ett steg framåt från vetenskapligt grundad praktik genom att bland annat värdera upp randomiserade prövningar på bekostnad av teori och expertbedömningar. Det handlar om en ödmjuk insikt om att våra teorier har begränsad prediktionsförmåga och att vi behöver verkliga bevis för vad som fungerar. Inom evidensbaserad praktik framhålls också betydelsen av att integrera bästa möjliga bevis med värderingar och preferenser.

Det är svårt att få grepp om Jerlerups påstående att rasbiologer på 50-talet ägnade sig åt sådant som vi i dag skulle kalla för evidensbaserad praktik. Han anger tyvärr ingen källa, vilket skulle ha gjort det lättare att förstå vad han syftar på. Rasbiologin förde en tynande tillvaro efter andra världskriget och jag känner inte till några randomiserade prövningar i anslutning till rasbiologisk eller eugenisk forskning. Sådana prövningar kunde möjligen ha visat att rasbiologiskt motiverade åtgärder inte hade förutsättningar att nå sina syften.

Både Jerlerup och jag vill skydda människor från teknokratiska åtgärder som inkräktar på deras rättigheter i vetenskapens namn. Evidensbasering är ett ramverk som gör det lättare att åtskilja bevis för effekter och argument baserade på värderingar. Vem som helst kan slänga sig med evidensbegreppet, men det betyder inte att begreppet som sådant är ihåligt, utan just att prövande offentlig debatt är nödvändigt för att bringa klarhet i vilka påståenden som är trovärdiga.

Gustav Nilsonne, med dr

Medlem i Nätverket för evidensbaserad policy

%d bloggare gillar detta: