Senaste nytt

Hur mycket skatt betalar en direktör egentligen?

j

Marginalskatterna är en tidigare brännhet fråga som kyls ned i stadig takt till politikens passivisering. Men hur mycket betalar de rika? Och hur mycket bör de betala?

Marginalskatten är skatten på den sista intjänade kronan av en inkomst. Desto högre marginalskatt-desto mer skatt betalar människor med höga inkomster.

I nuläget ligger den högsta marginalskatten inklusive arbetsgivaravgift på 70 %. Detta betyder att om en höginkomsttagare får en löneförhöjning med 1000 kronor i månaden, kommer hen få behålla 300 kronor. Denna skatt är en av världens absolut högsta.

Vissa hävdar att den höga skatten är ett kraftigt hinder mot svensk ekonomi och något som förhindrar vår tillväxt. Detta eftersom människor inte jobbar lika mycket eller lika effektivt när deras ansträngningar inte lönar sig lika mycket.

Det ska noteras att både Sverige och kapitalismens fader Usa har haft marginalskattenivåer över 90 % för några decennier sedan. Detta i tider med hög tillväxt och växande välfärd. Vissa menar på att ett återinförande av dessa nivåer vore positivt för samhället, eftersom jämlikheten ökar och man menar på att det är mer rättvist när de rika får betala mycket skatt.

Oavsett politisk färg så är de allra flesta i Sverige överens om att människor med höga inkomster ska betala en större andel i skatt än låginkomsttagare. Frågan som skiljer vänstern och högern är hur mycket mer.

Människors tillgång till att flytta utomlands är mycket större idag, och ekonomin mer globaliserad, vilket gör det svårare med höga marginalskatter i ett enskilt land. Detta eftersom människor eller kapital alltid kan flyttas utomlands.

Frågan är oftare ideologisk än vad den är teknisk. Såväl höger-som vänsterpolitiker kan driva på för förändringar i marginalskattesystemet med endast sin etik som ledstjärna. Argumenten ser likadana ut varje gång. Högern framhåller vikten av individens hårda arbete, medan vänstern betonar jämlikheten och solidariteten i samhället.

Naturligtvis är frågan ideologisk, men det finns även en mer praktisk aspekt. Hur mycket skatt klarar en ekonomi egentligen av, och när blir ojämlikheten så stor att tilliten i samhället börjar falla? Det handlar inte bara om vad ens hjärta säger är rätt, utan också om huruvida hjulen i samhällsmaskineriet snurrar som de ska eller inte.

De senaste tio åren har marginalskatterna bara förändrats marginellt och frågan ligger på is, med en skattenivå som är mycket hög gentemot omvärlden men mycket låg gentemot vårt eget förflutna.

Frågan om marginalskatter är viktig för hur effektivt samhället är, och det är även en av de tydligaste ideologiska frågorna. I en tid där alla partier förutom Sverigedemokraterna kommit att smälta samman till en oigenkännlig massa kan marginalskatterna vara frågan som återvitaliserar konflikten mellan höger och vänster.

Hur mycket skatt betalar en direktör egentligen?

Och hur mycket skatt bör hen betala?

Jag är en politisk ung man som har varit med i tre olika ungdomsförbund från vänster till höger. Gillar att skriva, skapa sociala nätverk och vara med min flickvän. Jag är ganska cool och intressant. På riktigt alltså.

%d bloggare gillar detta: