Senaste nytt

Bali och Wykman visar integritet

För strax två veckor sen hade riksdagen en votering om man skulle erkänna folkmordet på kristna i de ISIS/Daesh kontrollerade områdena.

Regeringen (S och MP) tillsammans med Vänsterpartiet, Moderaterna samt Centerpartiet valde att inte rösta för. Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade för ett erkännande.

Två profilerade moderata riksdagsledamöter Hanif Bali och Niklas Wykman (tidigare ordförande för MUF och hjärnan bakom MUF:s kampanj värva alla) gick emot sitt eget parti och gjorde en gemensam sak med Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

För detta tilltag blev Bali och Wykman av med sina riksdagspositioner inom partiet, Bali ansvarig för integrationsfrågorna  och Wykman som ordförande för Skattekommittén. Enligt de bägge har de inte längre förtroendet ifrån den moderata riksdagsgruppen att ansvara för dessa frågor.

Deras agerande väcker en stor respekt oberoende vart man står i frågan. Att agera utifrån ens egna övertygelse om vad man anser är rätt eller fel är inte lätt i politiska sammanhang, priset man får betala kan bli stort.

Det som dock inte har belysts i denna fråga är att ett erkännande också förpliktar. Ett erkännande är inte bara en symbolisk handling.

År 2005 antog FN:s generalförsamling en princip som ålade alla stater att agera om deras befolkning utsattes för folkmord. Om staten själv var oförmögen att agera är världssamfundet skyldig att hjälpa de stater som är oförmögna. Principen som även går under namnet Responsibility to Protect (R2P) kom till efter att omvärlden misslyckandes att agera när folkmordet i Rwanda utbröt.

R2P består av tre pelare, de viktigaste och de som är viktig i detta avseende är pelare två, som jag redan tagit upp ovan, som förpliktar att världssamfundet agerar och pelare tre förpliktar stater att hjälpa den befolkning som utsätts för folkmord.

Enligt pelare tre måste andra stater:

… use appropriate diplomatic, humanitarian and other means to protect populations from these crimes.

För att denna skyldighet som R2P ålägger stater ska vara giltig måste stater erkänna att det pågår ett folkmord.

Om Sverige skulle erkänna folkmordet måste Sverige också agera för att hjälpa de kristna som ISIS försöker utrota. Hjälpen kan vara allt ifrån att hjälpa till med förnödenheter till att flyga ner flygplan och hämta dessa människor till Sverige.

Själva principen utestänger inte möjligheten till att agera med militära medel, för Sveriges del skulle det kunna vara att skicka ner Jas plan eller förse de militära styrkor som slåss mot ISIS med vapen.

Många är det som är upprörda över att Bali och Wykman behandlades så som de behandlades av sitt parti för att de röstade för ett erkännande av det ohyggliga, folkmord, brott som de kristna i de ISIS kontrollerade områdena utsätts för.

Frågan är dock om dessa människor också är för att Sverige ska agera det R2P förpliktar det vill säga någon form av svensk interventionism.

Jag anser att Sverige som stat ska erkänna det folkmord som pågår mot det kristna av ISIS och därmed också agera ut efter det som R2P förpliktar.

Om R2P på svenska

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: