Senaste nytt

Sitter Åsa Romson löst till?

Miljöpartiet befinner sig just nu i Östroms sista dagar som ett riksdagsparti. Mehmet Kaplan krisen handlar inte längre bara om en enskild politikers felande.

Kaplans avgång har efterföljts av fler andra miljöpartistiska politikers avgång, både i moderpartiet och i ungdomsförbundet.

Det vi ser utspela sig nu är efterspelet. Nåd och förståelse är inget som partiet längre har råd med, felen måste rättas till och det snabbt.

Partiet slås nu för sin överlevnad och nyckelpersoner inom partiet verkar agera utifrån det scenariot. Alla partiföreträdare är just nu lovliga byten, även de på ledande befattningar till exempel språkrören.

Partiföreträdare har kritiserat partiledningen så väl som valberedningen för den uppkomna krisen. Kritikerskaran har nu kommit till självaste språkrören.

Karin Svensson Smith – En kungmakare?

I Dagens Industri intervjuades toppnamnet Karin Svensson Smith (ordförande för Trafikutskottet) om turbulensen i partiet och hon var inte nådig i sin kritik mot språkrören, speciellt språkröret Åsa Romson.

Svensson Smith menar att Romson inte passar som Språkrör, på frågan om hon har förtroende för språkrören svarar Svensson Smith följande:

Gustav Fridolin har tillfört mycket och har mer att ge.

Slutsatsen av svaret blir att Åsa Romson varken tillfört tillräckligt eller har tillräckligt mer att ge som Språkrör enligt Svensson Smith.

Gustav Fridolin slipper inte undan kritik men hans felande har inte komprimerat hans roll som Språkrör enligt Svensson Smith, däremot verkar Svensson Smith anse att Romsons felande gjort detta. Så här kommenterar hon Romsons (uppenbara) felsägning om terrorattackerna 2001 i New York:

Men det tror jag är ett ganska litet misstag jämfört med att kalla den 11 september för en olycka. Man får ändå ha lite känsla för valörer

Vad Svensson Smith jämför Romsons uttalanden med är Gustav Fridolins oförståelse till att det finns kvinnor som känner sig kränkta när män inte vill skaka hand med de. Jämförelsen är olycklig och inte rättvis då Romson felaktigt sa någonting medan Fridolin utgick ifrån att kvinnor har samma syn som han själv kring ämnet.

Romsons tabbe är mer förståelig än Fridolins oförmåga att förstå att det finns kvinnor som kan känna sig kränkta när en man vägrar ta de i hand för att hälsa. Fridolin representerar trots allt enligt egen utsago Sveriges första feministiska regering och är Språkrör för ett feministiskt parti. Och visst är det så att en utebliven handhälsning ifrån en man till en kvinna inte diskvalificerar mannen ifråga som feminist. Begreppet är mer mångtydigt än en handhälsning.

Som representant för ”Sveriges första feministiska regering” och ett feministiskt parti bör man kunna utkräva att Fridolin har förmågan att se att en utebliven handhälsning ifrån en man kan kännas kränkande för en kvinna.

Varför är då Svensson Smith hårdare i sin bedömning av språkröret Romson än språkröret Fridolin?

Är det för att Romson gång på gång hamnar i blåsväder?

Är det för att Romson är mer tacksam som syndabock då hon har lägst förtroende av alla riksdagens partiledare?

Är det för att Svensson Smith inte kan ta Fridolins plats som språkrör om han tvingas avgå?

Svensson Smith var innan medlemskapet i Miljöpartiet medlem i Vänsterpartiet, där hon tillsammans med nuvarande partiledare Jonas Sjöstedt tillhörde förnyarfalangen som försökte förnya partiet efter att partiledaren Gudrun Schyman tvingades avgå. Förnyelsen av partiet uteblev då det blev klart att Lars Ohly skulle bli den nye partiledaren. En del av förnyarna lämnade partiet och bildade Vägval Vänster som var tänkt att bli ett nytt parti. Men det blev inget parti och Svensson Smith blev medlem i Miljöpartiet. Kanske är nästa steg att bli Språkrör och ta över Miljödepartementet som Svensson Smith i DI artikeln säger ha

…en viss turbulens…

Svensson Smith behöver inte vara ute efter Romsons post. Utan det kan vara så att Svensson Smith ser Åsa Romson som ett sänke för partiet utifrån en samlad bedömning av hennes tid som Språkrör och minister.

Åsa Romsons tid som minister och Språkrör

Romson har inte lyckats inge väljarna förtroende på samma sätt som hennes företrädare Maria Wetterstrand lyckades göra. Den olagliga båtfärgen, Almedalstalet och ett otal dåliga mediala framträdanden har varit rubrikerna under hennes tid som Språkrör och minister.

Romson är den minister som har högst utbildning och den enda(?) som har haft en doktorshatt under sin tid som vicestatsminister. Hon har en långvarig bakgrund inom politiken och partiet. Trotts dessa meriter har bilden av henne till stor del varit att hon är en förvirrad person som inte hör hemma i politiken: hon säger fel saker vid fel tillfällen eller rätt saker vid fel tillfällen beroende på vad man själv själv står i den politiska dimissionen.

Utöver detta kan också tilläggas hanteringen av Kaplan krisen och de problem som partiet står inför inte direkt gynnat Åsa Romson, varken som minister eller Språkrör.

Kanske är det så att utifrån denna samlade bedömning inte går att konstaterar något annat än att Åsa Romson inte är lämplig som Språkrör.                                 

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: