Senaste nytt

Per Pettersson: Sex mot ersättning kräver problematisering, inte polarisering

Per Pettersson

Den senaste tiden har det pågått en intensiv debatt i RFSU kring ett nummer av förbundets tidning Ottar. Tidningen, som är ett fristående organ inom förbundet, gjorde ett temanummer om sex mot ersättning.

Kritiken lät inte vänta på sig. Men kanske inte som de flesta kunde tro, utan kritiken grundar sig i den negativa och problematiska attityden mot sexarbetare som kom fram i tidningen. Kajsa Ekis Ekman tilläts uttala sig extremt nedsättande och med något enstaka undantag var texterna negativa och kritiska mot personer som har sex mot ersättning. Detta trots att RFSU i sitt eget idéprogram vill minska stigmatiseringen av personer som har sex mot ersättning.

Den som erbjuder sex mot ersättning, oavsett varför hen gör det, löper stor risk att möta stigma och diskriminering. Okunskapen kring villkoren och situationen för personer som erbjuder sex mot ersättning är ofta stor och det är sällan som den som erbjuder sex mot ersättning och hens eventuella problembeskrivning och behov står i centrum. De som i första hand berörs frågan av får sällan komma till tals. Vidare är kunskapen om hbtq­-personer som erbjuder sex mot ersättning alltför bristfällig.

/…/

RFSU förstår intentionerna bakom den lagstiftning vi har i Sverige, men vi anser att sociala insatser, inte lagstiftning som på olika sätt kriminaliserar sex mot ersättning, är svaret på problem som uppkommer i samband med att sex sker mot ersättning. Kriminalisering är ofta problematiskt ur flera aspekter. Det är långt från självklart att sådan lagstiftning får avsedd effekt. Evidensen för att den svenska lagen haft minskad effekt på omfattningen av köp av sexuella tjänster är svag och kan ifrågasättas. Vidare kan kriminalisering av köpare även få andra, oförutsägbara, effekter som påverkar det sociala arbetet och utsätter de som säljer sex för ökad diskriminering och stigma som en del bevittnar.

Ur RFSU:s idéprogram, antaget 2015

De som var kritiska till att RFSU inte antog en skrivning som ställer sig bakom den svenska sexköpslagen och som tog avstånd från företeelsen sex mot ersättning, har varit mycket glada och nöjda med texterna i Ottar. Det har förekommit glada utrop från denna sida när medlemmar lämnat förbundet i protest. En helt obegriplig attityd egentligen, när det välkomnas att människor som står bakom förbundets åsikter lämnar detsamma i protest för att dessa åsikter inte företräds på rätt sätt.

Vissa sexualpolitiska frågor splittrar den generellt sexualpositiva rörelsen i Sverige i två. Det handlar framför allt om situationer där det förekommer ersättning på något sätt, antingen i form av sex mot ersättning eller i form av värdgraviditeter. Här går tydliga skiljelinjer som oftast tycks gå att spåra till en höger-vänster-uppdelning snarare än något som i grunden rör just sexualpolitik.

Utvecklingen är oroande. RFSU som förbund handlar om att bejaka sexualitet, informera och utbilda om sex och relationer, samt tillvarata alla människors rätt att vara, välja och njuta. Utvecklingen har konstant varit mot att bli mer och mer öppna mot alla former av njutning där alla inblandade är samtyckande, exempelvis genom att frågan om att avskaffa sjukdomsklassningen av fetischer som BDSM. Då bör också sex mot ersättning fortsätta att enbart problematiseras, analyseras och erkännas som ett sätt som kan vara ömsesidig njutning, även om vi i dagsläget har en situation där majoriteten av fallen inte är till 100% ömsesidig och ibland är direkta övergrepp. Att det ömsesidiga tillhör en minoritet betyder inte att det inte existerar.

Den del av RFSU som är kritisk till sexköpslagen och som vill se den avskaffad kunde ändå finna sig i den skrivelse som kom med i idéprogrammet, då den innebär en medelväg som inte tar stark ställning varken för eller emot lagen utan enbart problematiserar och ser till att lyfta de olika perspektiv som finns. Tyvärr blev motståndarsidan inte nöjd, då de hellre ville se ett antingen-eller-ställningstagande – vilket sannolikt orsakat någon form av splittring av förbundet eller åtminstone så starka inre strider att verksamheten blivit allvarligt lidande.

Vissa frågor går inte att driva till sin spets överallt. RFSU måste vara den samlande rösten som problematiserar och ger plats åt alla – speciellt de som berörs av en viss fråga. Utvecklingen just nu skrämmer istället bort just sexarbetarna ur förbundet. Det är inte förbundsstyrelsens fel egentligen, då de inte har mandat att ta det fristående organet Ottar i örat. Vad de kan göra är givetvis att ännu tydligare än de gjort hittills förklara vad RFSU:s officiella ståndpunkt faktiskt är i frågan, men problemet ligger inte i deras knä egentligen. Det ligger i alla de medlemmars som fortsätter att försvara publiceringarna av stigmatiserande och nedlåtande texter, som inte alls ser något problematiskt i att slå på dem som redan ligger och som jublar när ytterligare en meningsmotståndare – som egentligen står närmare förbundets åsikt än de själva – väljer att gå ur RFSU.

De som hävdar sig vara sexarbetarnas försvarare borde ägna sig mer åt att lyssna på just dem som har sex mot ersättning. Som det är nu omyndigförklarar de dem som de säger sig vilja försvara, och säger att de inte vet sitt eget bästa. Det är kontraproduktivt utifrån vad de säger sig vilja göra och det är skadligt för förbundet de engagerar sig i.

 

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016. Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter. per@frihetssmedjan.se

 • marlies

  Det är allmänt så i samhället att det är kul att sparka på dem som redan ligger. Självklart ska man utgå från dem det gäller. Nödvändigt att systematisera för rätt bedömning i alla olika behov. Att lagföra drift har aldrig kunnat ge något resultat. En del har en sjukvård relaterat.
  Man måste inte ingå i den gruppen för övergrepp. Vi lever i ett fritt samhälle där missbruk ingår även på högsta nivå i egenmäktigt förfarande. Våld i samband, och skador ska uppmärksammas i en allt hårdare sexuellt användande. Vi har känsliga nerver kopplade till hjärnan, där vi kan bli bedövade, hamna i trauman, i vårdslöshet.
  Alla rosor har en skatt, gömt i knopp. Frön inneslutna, att spridas.
  En del klättrar, en del i rad, en del i ring. Taggar som försvar.
  Kvinnan har vingar, att sluta om och famna, Man barn hem och andra.

 • marlies

  Sedan är det väl allmänt så att vi vill bli omtyckta för vad det än gäller.
  Att ses som en vara för ett pris för någonting helt annat är inte uppskattat, varken för män eller kvinnor. Absolut inte i bedömning politiskt, och inte allmänt heller. Person är alltid privat, inget man lämnar ut. Vill man samla getingar, lägg ut en sockerbit.

 • marlies

  Man kan tolka som man vill i frihet. Ett mysigt sms kan vara starten som artikeln. Det är blåsväder för värme in, kan var lämpligt svar.
  Hur den utvecklas vet ingen. Storm, ljummet, kallt, eller perfekt i förväg.

 • marlies

  Just nu kan jag tycka att innehållet att sex alltid måste belysas är ganska primitivt i vårt väsen i att överleva. Alla olikheter har funnits sedan begynnelsen. Även att betala för sex. Som att lämna brudgåva, som kan vara present väst eller mängder med boskap som Obahma fick betala. Att göra tjänster för att få tillbaka gör vi vardagligt. Ibland utnyttjas vi, får dålig lön eller konkurs med straffsatser och indrivning.
  En del är drivande, andra inte.. För mycket länge sedan var det ett socialt system. Den som hade pengar tog över ensamstående kvinnor med döttrar eller så var de änkor. Vad gäller mej är jag totalt ointresserad av vad andra gör sexuellt. De har ingenting alls med mina relationer att göra. Vuxna har egna ben och händer med eget ansvar. Att skydda sig och anmäla. De som inte kan och är begränsade ska vi bevaka och stödja.. Traffiking, för en King Kong finns i det..

 • marlies

  Sedan har vi som ett liv att syna varandra, för att upptäcka sådant som är unikt, eller avvikande. Andra gör lika som fåglar, apor, katter, hundar. Antagligen ligger grunden av vårt behov av närhet i det.
  De flesta känner av direkt vilka de passar ihop med och inte.
  Däremellan en tolerans och en respekt för andra, att gå sin väg eller stanna. Nyfikenheten har en gräns. De som går över blir angripna.
  Så då återstår fokus i gräns, och systematisering.

 • marlies

  Jag förstår inte ordet problematisering. Vad jag läser av är hindret ett erkännande av att vi har alla olikheter runt omkring oss i allt. Vi har det i naturen, enkönigt, tvåkönigt hemafroditer. I våra produkter, udda och samma, flerfunktioner, fjärrstyrning, många knappar att trycka på, registrera utslag och frekvens, grader, vinklar ,omkrets,
  staplar, varunummer, kravmärkt, sista förbrukningsdag samt nydatum.. Hur många gånger ska vi forska om samma sak i sex ?
  Kvantitet hör INTE ihop med kvalitet. Den bestämmer man enskilt i vad som är bäst som summa i övrig marknad. Idag är vi överbefolkade, så vad ÄR PROBLEM ?????
  Rätten att få möjlighet till barn, eller att ta hand om dem som finns.
  Skulle inte förvåna mig om genetik kommer in i det att bevara bäst överlevnad, samt det udda. i en framtid.
  Det vore att föredra framför debatt om surrogatmödrar, där det ligger en risk för det egna värdet för barnet, samt en risk i utnyttjande i kris ekonomiskt med även risk för hot utanför. Har jag betalat ska du prestera ingen bra tanke.

 • mrlies

  För att skrämma så många så möjligt kan jag säga att även de mest udda också har rätt till en begränsad plats, som tolerans mot oss övriga. Att synliggöra är er trygghet både för dem och oss, inom lagens gränser. De som följt mej har nog upptäckt att min uppfattning är att vi är som biologiska individer delar i evolutionen i vår egna och samhällets utveckling, men även globalt inom och utom. Då efter alla de behov som uppstår automatiskt, helt utan vår medvetna inblandning.. Ett stort gemensamt nätverk i reaktioner, spioner, kaos, krig, näringsliv, kapitalflöden naturtillgångars innehåll detsamma i livsmedel. Självklart har andra olika åsikter beroende på vad vi följer.
  Vi omges med impulser inom och utom oss. Därutöver av jordens rotation och dennes påverkan ut och inifrån. Hoppas alla badar nakna på Sergels Torg, för våra kroppar är en vetenskap i sej, som ett konstverk i perfektion.. Den som skapat sig själv kan tala om det och bevisa det.

 • marlies

  Ibland kan jag tycka betalning för sexuella tjänster låter konstigt.
  Jag antar vi alla gör tjänster av något slag för att bli attraktiva i andras ögon som lockande intressanta. Ett mänskligt drag vi har både medvetet och omedvetet. Ibland är fokus rena pengar, men vad vi praktiskt gör och uttalar innehåller oftast också ett pris. Att laga en god middag, göra dagliga vardagstjänster, ibland extra, en blomma, en flaska vin, en utflykt. Inget vi normalt räknar i sedlar, utan i kramar och uppskattning, även i det sexuella belöning. I andra fall som artikeln, skiljer man på sak och person, men värdet räknas ändå.
  För ett allmänt bra liv är balans mellan hjärta och hjärna avgörande.
  Ett samförstånd mellan individer. Förr sa man att folk dog av hjärtesorg. Idag vet man att en nerv finns emellan. Därför sant.

 • marlies

  Jag kan tycka att sexologer drivs av prestationsångest i specialterapier av penetreringar i alla former som gör folk helt förbannade. Vore ju bra om de fattar att individen är en HEL KROPP, där trivseln med varandra är avgörande,.samt att man inte har huvudet fullt av annat störande. Inte klokt att folk får onödiga problem.
  Man ska ha positiva tankar om sig själv. Dessutom är känsloregister olika fördelat på alla. Det är liksom inget nytt i trendväg. som måste utredas i minsta detalj. Inte meningen man ska bli totalbedövad av alla ut sagor.

%d bloggare gillar detta: