Senaste nytt

Per Pettersson: Sex mot ersättning kräver problematisering, inte polarisering

Per Pettersson

Den senaste tiden har det pågått en intensiv debatt i RFSU kring ett nummer av förbundets tidning Ottar. Tidningen, som är ett fristående organ inom förbundet, gjorde ett temanummer om sex mot ersättning.

Kritiken lät inte vänta på sig. Men kanske inte som de flesta kunde tro, utan kritiken grundar sig i den negativa och problematiska attityden mot sexarbetare som kom fram i tidningen. Kajsa Ekis Ekman tilläts uttala sig extremt nedsättande och med något enstaka undantag var texterna negativa och kritiska mot personer som har sex mot ersättning. Detta trots att RFSU i sitt eget idéprogram vill minska stigmatiseringen av personer som har sex mot ersättning.

Den som erbjuder sex mot ersättning, oavsett varför hen gör det, löper stor risk att möta stigma och diskriminering. Okunskapen kring villkoren och situationen för personer som erbjuder sex mot ersättning är ofta stor och det är sällan som den som erbjuder sex mot ersättning och hens eventuella problembeskrivning och behov står i centrum. De som i första hand berörs frågan av får sällan komma till tals. Vidare är kunskapen om hbtq­-personer som erbjuder sex mot ersättning alltför bristfällig.

/…/

RFSU förstår intentionerna bakom den lagstiftning vi har i Sverige, men vi anser att sociala insatser, inte lagstiftning som på olika sätt kriminaliserar sex mot ersättning, är svaret på problem som uppkommer i samband med att sex sker mot ersättning. Kriminalisering är ofta problematiskt ur flera aspekter. Det är långt från självklart att sådan lagstiftning får avsedd effekt. Evidensen för att den svenska lagen haft minskad effekt på omfattningen av köp av sexuella tjänster är svag och kan ifrågasättas. Vidare kan kriminalisering av köpare även få andra, oförutsägbara, effekter som påverkar det sociala arbetet och utsätter de som säljer sex för ökad diskriminering och stigma som en del bevittnar.

Ur RFSU:s idéprogram, antaget 2015

De som var kritiska till att RFSU inte antog en skrivning som ställer sig bakom den svenska sexköpslagen och som tog avstånd från företeelsen sex mot ersättning, har varit mycket glada och nöjda med texterna i Ottar. Det har förekommit glada utrop från denna sida när medlemmar lämnat förbundet i protest. En helt obegriplig attityd egentligen, när det välkomnas att människor som står bakom förbundets åsikter lämnar detsamma i protest för att dessa åsikter inte företräds på rätt sätt.

Vissa sexualpolitiska frågor splittrar den generellt sexualpositiva rörelsen i Sverige i två. Det handlar framför allt om situationer där det förekommer ersättning på något sätt, antingen i form av sex mot ersättning eller i form av värdgraviditeter. Här går tydliga skiljelinjer som oftast tycks gå att spåra till en höger-vänster-uppdelning snarare än något som i grunden rör just sexualpolitik.

Utvecklingen är oroande. RFSU som förbund handlar om att bejaka sexualitet, informera och utbilda om sex och relationer, samt tillvarata alla människors rätt att vara, välja och njuta. Utvecklingen har konstant varit mot att bli mer och mer öppna mot alla former av njutning där alla inblandade är samtyckande, exempelvis genom att frågan om att avskaffa sjukdomsklassningen av fetischer som BDSM. Då bör också sex mot ersättning fortsätta att enbart problematiseras, analyseras och erkännas som ett sätt som kan vara ömsesidig njutning, även om vi i dagsläget har en situation där majoriteten av fallen inte är till 100% ömsesidig och ibland är direkta övergrepp. Att det ömsesidiga tillhör en minoritet betyder inte att det inte existerar.

Den del av RFSU som är kritisk till sexköpslagen och som vill se den avskaffad kunde ändå finna sig i den skrivelse som kom med i idéprogrammet, då den innebär en medelväg som inte tar stark ställning varken för eller emot lagen utan enbart problematiserar och ser till att lyfta de olika perspektiv som finns. Tyvärr blev motståndarsidan inte nöjd, då de hellre ville se ett antingen-eller-ställningstagande – vilket sannolikt orsakat någon form av splittring av förbundet eller åtminstone så starka inre strider att verksamheten blivit allvarligt lidande.

Vissa frågor går inte att driva till sin spets överallt. RFSU måste vara den samlande rösten som problematiserar och ger plats åt alla – speciellt de som berörs av en viss fråga. Utvecklingen just nu skrämmer istället bort just sexarbetarna ur förbundet. Det är inte förbundsstyrelsens fel egentligen, då de inte har mandat att ta det fristående organet Ottar i örat. Vad de kan göra är givetvis att ännu tydligare än de gjort hittills förklara vad RFSU:s officiella ståndpunkt faktiskt är i frågan, men problemet ligger inte i deras knä egentligen. Det ligger i alla de medlemmars som fortsätter att försvara publiceringarna av stigmatiserande och nedlåtande texter, som inte alls ser något problematiskt i att slå på dem som redan ligger och som jublar när ytterligare en meningsmotståndare – som egentligen står närmare förbundets åsikt än de själva – väljer att gå ur RFSU.

De som hävdar sig vara sexarbetarnas försvarare borde ägna sig mer åt att lyssna på just dem som har sex mot ersättning. Som det är nu omyndigförklarar de dem som de säger sig vilja försvara, och säger att de inte vet sitt eget bästa. Det är kontraproduktivt utifrån vad de säger sig vilja göra och det är skadligt för förbundet de engagerar sig i.

 

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: