Senaste nytt

Leo Gerdén: Sverige måste ta ansvar -en miljard klimatflyktingar

Sverige och hela västvärlden släpper ut en hel del koldioxid. Parisavtalet blev en stor besvikelse och vi kan göra mycket mer. Vi måste en gång för alla ta tag i klimatfrågan och minska koldioxidutsläppen. Det här är vår tids stora utmaning.

Om vi fortsätter som vi gör kommer klimatet att förändras drastiskt och bli allt mer oförutsägbart. Bland annat växthuseffekten, vilket skulle leda till att ett flertal tätbebyggda områden skulle ligga helt under vatten. Det här är ett stort problem som hela världen berörs av.

Detta kommer leda till att vi kommer få ett stort antal klimatflyktingar i världen. UNHCR beräknar att det kommer finnas upp emot en miljard klimatflyktingar till 2050. En miljard klimatflyktingar som kommer tvingas fly sina hem. Var sjunde människa på jorden skulle tvingas lämna allt de byggt upp för att söka skydd undan naturkatastrofer. Det kommer resultera i en stor humanitär katastrof, som vi alla har bidragit till och därmed också borde ta ansvar för.

Idag ser vi ett blodigt krig i Syrien med ungefär 16 miljoner flyktingar som följd. En extremt liten andel söker sig till Sverige. Trotts det säger många politiker att det är fullt.

Kan ni då tänka er hur det skulle vara med 1 miljard klimatflyktingar? En hel del, dock långt ifrån alla, skulle söka sig till Sverige.

Västvärlden släpper ut oerhört mycket koldioxid per capita. Det är vi som har varit med och orsakat dessa människors lidande. Därför måste vi också ta vårt ansvar.

Klimatflyktingar faller idag under ”övrigt skyddsbehövande”. Men med de nya asylreglerna som regeringen i höstas lanserades får dessa inte uppehållstillstånd i Sverige. Det vi ska komma ihåg är att det är vi som gjorde att de behövde fly från första början. Allt på grund av att vi gör för lite för klimatet.

I så fall måste vi ta vårt ansvar och låta dem komma in i Sverige.

Om vi inte vill hamna i den situationen att vi har en miljard klimatflyktingar, är det dags att bry sig om klimatet. Vi måste ta tag i denna viktiga fråga innan det är för sent

Många pekar på att det är dyrt att tänka på klimatet. Att ställa om till grön energi inte är ekonomiskt lönsamt och att det finns andra frågor som är viktigare än klimatet. Men tänk er då hur mycket en miljard klimatflyktingar på kort sikt skulle kosta samhället.

Det är absolut inte för sent, men det håller på att bli det. Klimatet är kanske vår tids viktigaste framtidsfråga. Det handlar om att vi kan hamna i den kanske största humanitära krisen vi upplevt på jorden.

%d bloggare gillar detta: