Senaste nytt

Leo Gerdén: Barnbord är ett odemokratiskt sätt att se på barn

Som minderårig utsättas jag ofta för barnbord, alltså ett bord där bara barn sitter medan de vuxna sitter vid ett annat bord. Detta för att föräldrarna menar att barnen ska ”ha roligt tillsammans” och ”skaffa nya vänner”.

Jag tycker inte att vi ska särskilja barn från vuxna och peka ut barn som en homogen grupp och tro att vi vill vara med varandra, enbart på grund att vi tillhör samma generation.

I dagens samhälle har vi en stark uppdelning mellan åldrarna, den så kallade generationsklyftan. Barn, ungdomar, vuxna och äldre pratar inte med varandra i samma utsträckning idag. Detta leder till att vi får ett mer segregerat samhälle, ett samhälle där man inte kan ta del av varandras erfarenheter bara för att man är i olika åldrar.

Om vi sätter människor vid olika bord beroende på deras ålder förmedlar vi bilden av att man inte kan socialisera med människor för att de är äldre eller yngre än en själv. Jag vill kunna ha trevligt och prata med vem jag vill på en middag.

Många vuxna klagar på att barn inte förstår hur man ”beter sig” i ett vuxet sällskap och att barn inte vet hur samhället fungerar. För att barn ska förstå detta behöver de få vara med i vuxnas diskussioner. Få möjlighet att ställa frågor, diskutera, ifrågasätta, lära sig nya saker och t.o.m. kanske förmedla något viktigt som vuxna inte alltid känner till? Framförallt få tillfälle att lära sig att prata med vuxna på ett annat sätt än när man pratar med jämnåriga.

Många tror att barn inte vill delta när vuxna pratar, men det är att dra alla över en kam. Många barn och unga vill vara med och säga vad de tycker i både diskussioner om politiska ämnen, men också om andra saker. Om vi sätter barnen vid ett annat bord utesluter vi deras erfarenheter och åsikter. Det är också att beröva vuxenvärlden på viktig kunskap och möjlighet att utvecklas i takt med tiden. Barnen är en väldigt bra källa för att förstå hur samhället utvecklas.

Jag har fått utstå många barnbord under min uppväxt. Ofta blir dessa väldigt stela och tråkiga. Det fungerar inte på det sättet att man kan sätta ihop några barn som inte känner varandra runt ett bord och sedan börjar man ha livliga diskussioner.

Istället för att vi ska klaga på att barn inte förstår sig på samhället, ska vi bjuda in dem till diskussionerna. Barnbord är mest ett sätt för föräldrarna att slippa sina barn. Vi ska inte utesluta barn ur vuxnas diskussioner, vi ska bjuda in dem. Vi har uteslutit barns åsikter allt för länge. Om vi ska ha ett demokratiskt, tolerant och öppet samhälle där människor i olika åldrar, av olika ursprung eller olika åsikter ska kunna samtala, krävs det att man börjar vid middagsbordet och tillåter alla att vara med i diskussionen.

%d bloggare gillar detta: