Senaste nytt

Gustav Nilsonne (med dr): Evidensbaserad policy ger ideologin tydligare roll

Fotograf Johan Nilsson.

Torbjörn Jerlerup förkastar i en krönika på Frihetssmedjan (2016-04-21) begreppet evidensbasering. Han hävdar både att det saknar innehåll och att det leder till repressiv politik som inskränker människors frihet.

Jerlerup tar upp ett antal exempel på förment vetenskapligt grundad policy, som alla är mer eller mindre hårresande. Det rör sig om starkt politiserad och välkänt dålig vetenskap, till exempel rasläror i skallmätningarnas tid, eller om fall där forskning använts som ett rent skenargument, om alls, till exempel slaveriet på 1800-talet. Dessa exempel visar vikten av att kritiskt granska påståenden om vetenskapliga bevis.

Men evidensbaserad praktik är inte detsamma som vetenskapligt grundad praktik. Tvärtom är evidensrörelsen en reaktion mot alltför okritiska tillämpningar av vetenskaplig teori. I stället för experters tolkningar av teoretiska modeller framhåller man i evidensperspektivet betydelsen av randomiserade prövningar för att avgöra vilka effekter som kan väntas av olika åtgärder.

Mer intressant i dagens samhälle än diskussionen om rasbiologi är Jerlerups påstående att det är en evidensbaserad åtgärd att fängsla narkotikabrukare. Jerlerup skriver att kriminalisering uppges “bota narkomani”. Tyvärr anger han ingen källa, och jag misstänker att det är svårt att hitta några seriösa belägg. Tvärtom har vi här ett exempel där evidens kan tala för vilka åtgärder som ger bästa hälsoutfall för personer med beroendesjukdom.

Det för oss till Jerlerups huvudkritik: att evidensbaserad politik inkräktar på frihet och mänskliga rättigheter. I själva verket är det precis tvärtom. Evidens talar om vad åtgärder har för effekter. Att praktisera evidensbaserat innebär att evidens integreras med värderingar och preferenser. Det spelar mycket riktigt ingen roll i fall fängelsestraff för drogbruk skulle vara bra för hälsan, för den som tycker att de ändå inte kan motiveras eftersom de kränker människors frihet.

Evidensbaserad policy är ett ramverk som skiljer ut påståenden om vetenskaplighet från påståenden om ideologi och värderingar, och som låter de senare ta sin rättmätiga plats. Med högre evidenskompetens kan den politiska debatten föras tillbaka till de viktiga frågorna om mål och mening, i stället för att reduceras till nihilistisk tabellfäktning. 

Gustav Nilsonne, med dr

Medlem i Nätverket för evidensbaserad policy

 • marlies

  Det är nog sant med evidens som effektanalys längre fram. Men i fängelsestraff ingår behandling för missbrukare samt psykiatriskt stöd som terapi och vård, däri framgången med fängelse. Idag har vi moderna fängelser med socialt innehåll, skolor och arbeten innanför murar.

 • marlies

  En sådan källa kan vara Skänningeanstalten. Utbildning till högskola.
  De lyckas återanpassa interner upp till 75 % tillbaka till samhället.
  Oftast har de en anställning vid utskrivning. Arbeten olika inom området innan. Personalen anpassas efter ålder, kultur i genomförande arbete. Hur vanligt droger är relaterade till brott har jag ingen uppgift om.

 • Pingback: Replik: Gustav Nilsonne läser mig fel | Frihetssmedjan()

%d bloggare gillar detta: