Senaste nytt

En rak höger in i den feministiska debatten

Feminism

Under lång tid tid har feminism varit och är fortfarande en av de största politiska frågorna i svensk debatt. Det är ofta den fråga som gör att ungdomar engagerar sig politiskt till en början. Feministiska bloggar får stor uppmärksamhet och varje dag kan vi i tidningarna läsa om patriarkala orättvisor. Men tyvärr är feminismen idag en fråga som gynnar vänsterrörelsen. Det är de som formulerar de feministiska problemen och lösningarna. Högern ses inte som lika engagerad, vilket dessvärre är helt sant. Högern borde dock vara aktiv i den feministiska debatten. Med en liberalfeministisk politik skulle mycket bättre förutsättningar för jämställdhet kunna skapas.

Vi liberalfeminister delar vänsterns bild av ett samhälle som systematiskt missgynnar kvinnor, men där tar ömsesidigheten slut. Vi håller inte med om att familjers valfrihet är något negativt, vi instämmer inte i att män och kvinnor måste göras till samma sak för att jämställdhet ska uppnås och vi förespråkar inte stora statliga ingrepp i människors vardag.

Vänsterfeminismen fokuserar främst på frågor som löneskillnaderna, vilket nästan uteslutande beror på att kvinnor vill vara hemma mer med sina barn, ett val de har rätt till. De lägger även fokus på att helt avskaffa det manliga och det kvinnliga, en utveckling svenskarna inte ens önskar. Vänsterns feminism blundar även för kvinnoförtrycket i förorten. Med vänsterns feminism tvingas företag att tillsätta positioner utifrån kön istället för kompetens och föräldrar omyndigförklaras i omvårdnaden av sina barn.

Det behövs en rak höger in i den feministiska debatten. Denna feminism måste fokusera på det största samhällsproblem som Sveriges kvinnor möter i sin vardag, men som vänstern så totalt ignorerar: Att många män i Sverige har en bristande respekt för kvinnor. Det är faktiskt så enkelt. Det tar sig uttryck i att kvinnor är rädda på vägen hem. Det tar sig uttryck i att män tränger sig före kvinnor i kön. Det tar sig uttryck i att män inte lyssnar på vad kvinnor säger lika mycket som de lyssnar på andra män. All problematik grundar sig i detta enkla faktum: Den bristande respekten.

Detta måste bekämpas kraftfullt med en politik som ständigt är vaksam mot inskränkningar i människor frihet, för utan frihet kan vi aldrig uppnå sann jämställdhet. Det krävs en debatt inom högern för att utveckla en offensiv liberalfeministisk politik, en debatt som fram tills nu saknats. Det finns en enorm mängd förslag man skulle kunna tänka sig, exempelvis:

  • En dialog i skolan som på allvar tar tag i killars attityd till tjejer.
  • Informationskampanjer med offentliga texter och reklamfilmer för att främja en jämställd attityd. Ett sätt att ge människor perspektiv på problemen, utan att för den delen tvinga dem att bete sig på ett visst sätt.
  • Subventioner till den del av civilsamhället som stöttar kvinnor.
  • Fler, och mer tillgängliga poliser i våra bostadsområden. Kvinnor måste kunna känna sig trygga på gatorna.
  • Jämställdhetsperspektiv i utbildningen för nyanlända. Många invandrade män kommer från kulturer med sämre kvinnosyn än Sverige, och måste lära sig hur vi behandlar kvinnor här.
  • Anställda som håller samtal på arbetsplatser kring jämställdhet. Detta för att på ett konkret sätt tala med människor på plats och komma åt dem som har bristande respekt för kvinnor.
  • Fortbildning för poliser i jämställdhet, så att de kan integrera det perspektivet i sitt yrkesutövande.

Detta och mycket annat är åtgärder som skulle kunna tänkas för att främja jämställdheten i högeranda. Det behövs en feministisk debatt i högern där man vågar tänka nytt, utan att för den delen falla in i vänsterns världsbild där socialistiska dogmatiker dikterar villkoren för jämställdheten.

Det är dags för en rak, feministisk höger.
En feminism för de verkliga jämställdhetsproblemen.

Jag är en politisk ung man som har varit med i tre olika ungdomsförbund från vänster till höger. Gillar att skriva, skapa sociala nätverk och vara med min flickvän. Jag är ganska cool och intressant. På riktigt alltså.

%d bloggare gillar detta: