Senaste nytt

Ademir Zilic: Vi får inte svika Ukraina

Förra veckan hände något unikt. Ett EU-land folkomröstade om ett handelsavtal som EU skulle sluta med ett land utanför unionen. I det här fallet handlar det om Ukraina. Landet som folkomröstade var Nederländerna. Själva folkomröstningen slutade i total fiasko – endast 32% av de röstberättigade i Nederländerna deltog.

Men det gör inget, eftersom gränsen sattes vid 30% för giltighet. Det gör det hela ännu mer absurt (vanligtvis brukar dessa gränser sättas vid 50% deltagande). Här är det dock viktigt att påpeka att folkomröstningen inte vad bindande, utan endast rådgivande. Det återstår att se nu hur Nederländerna agerar i ministerrådet när handelsavtalet ska behandlas mellan EU och Ukraina.

EU:s viktigaste institutioner är EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet/ministerrådet (i den här artikeln kort kallat för bara ”rådet”). EU-kommissionen har i uppgift att styra unionens arbete framåt, i unionens bästa intresse, utreda och ta fram lagförslag. Europaparlamentet har fått utökade maktbefogenheter de senaste åren och har nu bland annat makt över budgeten (tillsammans med rådet) och kan väcka misstroendeförklaring mot kommissionen.

Sist men inte minst så har vi rådet. Där sitter medlemsstaternas regeringar. Och där kan Nederländernas regering nu välja att blockera handelsavtalet med Ukraina. I rådet godkänns beslut via enighet/konsensus i frågor som rör exempelvis utrikespolitik, utvidgning och migration. Det räcker alltså med att ett land säger nej till handelsavtalet med Ukraina och då blir det inget handelsavtal, alternativt i bästa fall skickas avtalet tillbaks på revidering till de förhandlande parterna (EU-kommissionen i EU:s namn och Ukrainas regering i Ukrainas namn). En långt utdragen process som skulle skada både EU:s trovärdighet i Ukrainakonflikten, men även Ukrainas redan sönderbombade ekonomi.

Ett handelsavtal som river handelsbarriärer mellan EU och Ukraina skulle få igång den alltför hårt krigsdrabbade ukrainska ekonomin. Förra året kom IMF ut med en rapport om att två stater i världen idag står på randen till total konkurs – det ena är socialismens Venezuela (ingen överraskning där direkt), det andra är krigets Ukraina.

Vi i EU har en riktig chans här att öppna upp för ukrainsk handel och hjälpa ukrainska folket till ekonomisk självständighet, bort från Moskva och Putins klor. Vi i EU har ett ansvar nu att dra Ukraina i frihetens och marknadsekonomins riktning, precis som vi gjorde med de flesta övriga central- och östeuropeiska staterna efter järnridåns och kommunismens fall. Vi måste göra det enda ansvarsfulla och utnyttja den här chansen för ukrainska folkets bästa. Annars kommer Putin ta chansen, öka inflytandet i Ukraina och dra till sig landet ännu mer.

När Polen blev ett fritt och demokratiskt land i slutet av 1980-talet låg dess BNP/Capita på samma nivå som Ukrainas, år 1990. Polen valde den europeiska integrationsprocessen, Ukraina (under ryskt tryck) valde en annan väg. I början av 2010-talet, dvs ungefär två decennier efter kommunismens fall, hade Polen en BNP/Capita som är ungefär 10 gånger så stor som Ukrainas. Den polska marknadsekonomin och integrationen i EU har lyckats väl, jämfört med Ukrainas utanförskap.

Mycket står på spel med dagens handelsavtal EU-Ukraina. Ett är säkert – vi får inte svika Ukraina. Inte nu när vi har en fantastisk chans att hjälpa dom, precis som vi hjälpte Polen för 25 år sen.

 • marlies

  Ukraina ett sorgens land. Vår Margot hoppas jag vinner platsen i EU.
  Nederländerna har lite udda politik. Lever kvar i Christiania. 70- talet.
  De fattade nog inte att de skulle rösta. Lite bohemer. Som Storbritanien, men de erkände Skottland äntligen. Tjänstehjon 1800 tal., gasspisar på landet, kontra överlyx.. Hemsk tråkig infrastruktur, och miljö. Men de har testat fjärrstyrda bilar i Brighton. Jag tror Ukraina får respons till handelsavtal, alla är medvetna i EU.

 • marlies

  Ukraina är ett exempel på hur många krig som helst historiskt. Inte vet jag att något krig varit lyckat och positivt. En merkostnad i all krigsutrustning, planering i utförandet, sabotaget av allt nödvändigt befintligt, samt all trauma i generationer efter, alla skadade, alla gravar. En ofattbar PRIMITIV fredslösning. Normala vuxna pratar MED varandra, inte MOT. Ca 740 bombplan i två omgångar över Hamburg, duktigt ?????. Alla industrier, bostäder, arbetsplatser puts väck. Min mormor bodde i bombunker med tre barn. Sydde och lagade kläder åt militären.. Nazister den tiden överallt, även i Sverige.
  Min morfar dog i Norge. Idag är bombbunkern sparad, innehåller restauranger. En av Europas grönaste städer. En hel del var fly förbannade på USA, drog till Vietnam.. Låta miljoner judar mördas.
  De hade sin fristad där, levde tillsammans med allmänhet.
  Nu har vi galningen Trump i USA. Rasistisk.
  Jugoslavienkrigen pågick i åratal, avslutades med bombningar,
  innan mord mellan omtyckta grannar. Tydligen otroligt störande med RH negativ befolkning politiskt. Romer, balter, indianer, judar.
  Ett fåtal äger den blodgruppen passande till alla.
  En annan genetisk mutation än apan. Incest i paradiset knappast lönsamt. Hur galna får politiker bli, en del kristna. Ett misstag av GUD eller ? Att vanära skapelsen ingen logisk ide´. Det heliga folket kallas de, blev lovade Israel som skuld.
  Allsmäktigt eller Gud samma teori.
  De som tror på människooffer i Guds namn måste vara idioter.

%d bloggare gillar detta: