Senaste nytt

Schweden Uber Alles

Reuters/Kai Pfaffenbach
Det amerikanska transporttjänstföretaget Uber har än en gång hamnat i skottlinjen. DN berättar om 21 chaufförer som arbetat för företaget och som har dömts för svarttaxiverksamhet. Uber själva, eller iallafall deras Sverigechef Alok Alström, vill få det till att det snarare rör sig om samåkningsverksamhet, möjligen för att kunna två sina händer gällande anklagelserna om svarttaxi. I några av fallen har förarna frikänts då rätten hävdat att det inte gått att påvisa deras respektive medvetenhet om att de begått ett brott, men andra har inte haft samma tur.

DN lyfter särskilt fram en 32-årig man som dömts efter att ha blivit påkommen med att arbeta för Uber och därmed blivit för evigt märkt i brottsregistret. Enligt uppgift ska han för egen del ha planerat starta en egen taxifirma på sikt och därmed funnit Uber vara en bra inkörsport till branschen, något som nu riskerar att aldrig bli av. Infrastrukturminister Anna Johansson har valt att kommentera det hela som ”en tragedi” och fördömer Uber och de här redovisade fallen med att ”enskilda personer får sina liv förstörda”.

Och jag är den förste att hålla med, ska ni veta, ehuru icke på basis av det som såväl politiker som massmedier vill framställa det som. Man vill i vanlig ordning framhäva ”Den Svenska Modellen” med kollektivavtal, regleringar, beskattningar och påbud som det enda rätta och riktiga inom transportsektorn (och övriga områden likafullt, för all del, men nu pratar vi persontransporter här). Johansson beklagar sig över hur Uber’s koncept ställer taxinäringen på ända och ”förvrider marknaden” men medger,något motvilligt får man förmoda, att grundtanken är god då den förenklar för kunderna, men är snabb med att framhäva hur viktigt det är att följa lagar och regleringar utan att i någon som helst mån motivera de senares riktighet.

Märk väl hur narrativet är uppbyggt här; Fallet med de dömda förarna målas helt riktigt upp som något beklagligt men istället för att skuldbelägga den enda avgörande faktorn till de nu uppstådda situationerna – regelverket – har man mage att fördöma en aktör som fram till nu inte gjort sig skyldiga till något annat än att å ena sidan förse fritt tänkande individer med arbetstillfällen och å andra sidan förse förflyttningsbenägna medborgare med möjligheten till billig och lättillgänglig persontransport, tillika med möjlighet till snabb feedback. Det är i sanning något ruttet med ett system som handgripligen slår ned mot befolkningen för att i nästa andetag beklaga detta våld med att referera till sig självt, likt den piprökande familjepatriarken som tar till skärpet mot sin hustru närhelst hon bränner vid söndagssteken. It hurts me as much as it hurts you. Do you think I like hitting you?!

Att Uber må förvrida marknaden är trivialt uppenbart; Självklart kommer man att ha marknadsfördelar om man tar sig friheten att inte underkasta sig de regleringar som gäller för gammeltaxi och lika självklart kommer man att inta en ledarposition inom sitt segment om man kan förse kunderna med ett lika banbrytande som användarvänligt och billigt alternativ till den gamla ordningen. Detta är naturligt och är det som driver utvecklingen framåt och något som Anna Johansson med flera ser som ett problem då det utmanar den rådande ordningen.

Med hänvisning till en försanthållen ”Svensk Modell” finns det inte på kartan hur det kan tänkas finnas alternativa sätt att skjutsa folk från A till B än den idag hårdreglerade taxinäringen. Taxichaufförerna själva kommer naturligtvis försvara den rådande ordningen med näbbar och klor då de dels redan är insnärjda i systemet av regleringar och därigenom investerat stora delar av sin tid, frihet och inkomst i möjligheten att få uppehålla sig däri. Självklart vill man inte att det ska finnas tillgång till en likvärdig transporttjänst som tar deras jobbtillfällen ifrån dem. Otur – om din verksamhet inte kan mäta sig med konkurrerande alternativ har den inget existensberättigande och om det är artificiella restriktioner som håller tillbaks dina konkurrensfördelar, skyll på spelreglerna, inte på dess deltagare.

Istället för att anta den moraliskt riktiga positionen – att avreglera taxinäringen och därmed möjliggöra för en mångfald av transportalternativ och således arbetstillfällen – vill man till varje pris förfäkta en modell där incitamenten för utveckling och företagsamhet kvävs till döds och på köpet utestänger grupper från arbetsmarknaden och i förlängningen samhället. Utöver den strikt moraliska aspekten – att det helt enkelt är fel att godtyckligt förbjuda människors möjligheter till ömsesidigt värdeutbyte – kommer man genom att upprätthålla denna ordning för det första att indirekt tillåta en allestädes närvarande svart marknad (vilket verkligen innebär en förvriden marknad, inte minst med tanke på frånvaron av kontroll av faktiska oegentligheter inom densamma såsom våld och utpressning), för det andra att tvingas allokera polisresurser till att bevaka det nuvarande systemet och för det tredje förstöra möjligheten till arbete för alla som annars skulle arbetat för Uber.

Som de 21 chaufförer som nu dömts för sitt tilltag att mot betalning skjutsa personer från en plats till en annan. De har nämligen en sak till gemensamt enligt DN i att samtliga har invandrarbakgrund, något man hävdar utnyttjas av företaget under förevändningen att de inte förväntas känna till Den Svenska Modellen och därmed inte vet bättre än att luras in i en dubiös verksamhet och därför måste skyddas från den otrygga oreglerade transportverksamheten. Deras etniska ursprung har alltså i skuggan av Den Svenska Modellen berett dem inte bara en plats i brottsregistret och arbetslöshetsstatistiken, utan även givna roller som galjonsfigurer för en försanthållen dogm där ofrivilliga dissidenter viktimiseras och potentiella värden förstörs.

Det Anna Johansson och hennes åsiktsfränder förfäktar som vad man envist hävdar vara en modell av solidaritet, rättvisa och trygghet innebär således i praktiken ingenting annat än institutionaliserad rasism. Apartheid, med andra ord.

Under tiden är det bästa vi kan hoppas på att ovan nämnda 32-åring lyckas frigöra sig från regimens övergrepp, frias från domen och ro iland sin ambition att bygga upp sin egen taxinäring till slut.

Fredrik Andersson

Libertarian utbildad inom medie- och kommunikationsvetenskap, retorik och statsvetenskap. Jobbar med IT, verkar och lever i Örebro och är musiker samt understundom skribent.

%d bloggare gillar detta: