Senaste nytt

Leo Gerdén: Kunskapsbaserad klassindelning leder till bättre skolresultat

Dagens skolsystem bygger på att alla elever i samma ålder går i samma klass, lär sig samma sak och förväntas prestera någorlunda lika. Så ser dock inte verkligheten ut. Det är en förlegad syn på utbildning. Alla elever har helt olika förutsättningar och kommer från olika bakgrund.

Men trots att vi vet detta envisas vi med att fortsatt tvinga alla barn i samma ålder att läsa samma böcker och lära sig i samma tempo. Det är inte vad ett modernt skolsystem behöver.

En del elever tycker att det mesta i skolan är svårt, komplicerat och jobbigt. Om en elev inte kan grunderna inom ett ämne, kommer denna inte heller förstå när läraren fördjupar ämnet.

En del elever tycker också att det mesta i skolan är för lätt. Dessa elever är ofta understimulerade och känner att de inte får någon utmaning. De skulle kunna få mycket djupare kunskaper inom ämnena, men deras tid går åt att gå igenom sådant som de redan vet.

För både dessa typer av elever leder detta ofta till att man inte bryr sig om skolan. Oavsett om man känner att skolan är för övermäktig eller för lätt, blir det många gånger så att man stör, pratar och irriterar på lektionerna.

Detta förstör klassrumsklimatet och ett dåligt klassrumsklimat förstör för alla och i slutändan sjunker resultaten, som vi bland annat sett bevis på i PISA-mätningarna.

Både svensk och internationell forskning visar att ålder och kunskap inte går hand i hand. Man gjorde tester på tolvåringar som visade att inlärningsåldern varierar från åtta och ett halvt år till arton och ett halvt år. Det är orimligt att en elev som går motsvarande årskurs två i grundskolan ska gå i samma klass med någon som motsvarande går årskurs tre på gymnasiet.

Istället för att vi ska fortsätta tro att man lär sig lika snabbt bara för att man är i samma ålder, tror jag på en kunskapsbaserad klassindelning. Det innebära att eleverna, istället för att delas in efter ålder, delas in efter kunskap. På så sätt har alla i en klass någorlunda lika förutsättningar och undervisningen kan anpassas efter det, för att nå bästa möjliga resultat.

Det bör vara kunskapsbaserad klassindelning i alla ämnena, alltså att man kan gå i en högre klass i ett ämne som man är bättre i, men i en lägre klass i ett ämne man är sämre i.

I detta fall kan jag bara titta på mig själv. I mellanstadiet var jag väldigt understimulerad och kände att jag inte fick någon utmaning. Men trots att jag var bra i till exempel matte, blev jag en av de som gick runt och störde andra, pratade rakt ut, med mera.

Jag tröttnade på att bara räkna saker som jag redan kunde och allt nytt som läraren gick igenom visste jag redan. En gång tog jag till och med en svårare mattebok från materialskåpet för att lära mig något nytt.

Om jag bara hade fått lära mig saker mer på min nivå skulle jag kunnat lära mig saker på bara några månader, som tar ett helt år om jag går i en vanlig klass.

Alla elever lär sig dessutom på olika sätt. Jag tror på en mer individanpassad utbildning där vi lättare kan tillgodose elevens eget behov och man får lära sig i sin egen takt.

Man ska inte behöva stjäla matteböcker för att lära sig något(Och ja, jag lämnade tillbaka den). Det är dags att på riktigt ta tag i problemen och införa kunskapsbaserad klassindelning. Vi måste sluta tro att ålder har något med kunskap att göra.

%d bloggare gillar detta: