Senaste nytt

Leo Gerdén: Det måste bli lättare att starta företag

I Sverige är det brist på jobb, det kan vi alla komma överens om. Istället för att låta personer sitta bort en massa timmar hos Arbetsförmedlingen, kan man få skapa sitt eget jobb. Att starta företag är en möjlighet att gå från bidragsberoende till arbete.

Men det är extremt komplicerat att starta företag i Sverige . Det är mycket byråkrati och krångliga regler som förhindrar människor att starta och driva företag.

15 procent av alla utrikes födda är arbetslösa vilket är ungefär tre gånger så mycket som hos inrikes födda. Den här klyftan är störst i hela EU och idag verkar vi inte ha någon plan för att lösa det här problemet.

Centerpartiet har lagt fram ett förslag med syfte att göra det enklare att driva och starta företag, ingångsföretag. Det är en ny företagsform som ska gälla företag upp till 250 000 kronor i omsättning.

Istället för att hålla på med blanketter och onödigt krångliga regler är det enda som behövs en idé och en mobiltelefon. Företagaren kan ta betalt via mobilen och då dras det av en schablonskatt på 25 procent direkt. Enklare än så blir det inte.

Förslaget om ingångsföretag är ett steg på vägen för att minska arbetslösheten hos så väl bland utrikes födda som inrikes födda. Förslaget ska gälla alla grupper i samhället, men skulle främst gynna utrikes födda eftersom de kan ha svårt att förstå språket och allt byråkratiskt krångel som även är svårt för en inrikes född person.

Detta skulle underlätta för väldigt många som har en företagsidé, men inte har kunskapen, kraften eller tiden att fylla i blanketter. Företagaren kan istället fokusera på sitt företag. Om vi jämför med andra länder i EU lägger svenska företagare mer tid på byråkrati än de flesta andra länder. Bara på att deklarera lägger en svensk företagare 122 timmar per år. I Schweiz är det 63 timmar. De där 122 timmarna kan användas till många andra viktigare och bättre saker.

Ingångsföretag förslaget beräknas kosta ungefär 600 miljoner kronor. Men om vi räknar med vinsterna är 600 miljoner förhållandevis väldigt lite. När folk kommer in i arbete tjänar staten massvis med pengar och alla parter kommer vinna på det i slutändan. Fler i arbete gynnar hela samhället.

Det behövs krafttag om Sverige inte ska halka efter mot resten av EU. Nu är det bara upp till regeringen att ge besked om de vill vara med och genomföra detta förslag, eller fortfarande sitta på avbytarbänken och nöja sig med några traineejobb. Sverige behöver fler företag, inte fler arbetsmarknadsåtgärder.

Leo Gerdén är 13 år och aktiv i Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF). Han är intresserad av invandrings-utbildnings- och näringslivsfrågor ur ett liberalt perspektiv och är krönikör på Frihetssmedjan.

%d bloggare gillar detta: