Senaste nytt

Kampen mot alkoholglassen

Foto och bildbehandling: Per Pettersson
Vi har här på Frihetssmedjan tidigare skrivit om regeringens tobaksutredning där Fredrik Andersson påpekade det paradoxala i att förbjuda rökning i privata inrättningar men inte på allmänna ytor så som parker och gågator. Göran Lundahl, ansvarig för tobaksutredningen, har kommit med ett lagförslag om att förbjuda rökning på busshållplatser, uteserveringar mm.

Idag rapporterade tidningen Accent att ”kritiken mot regeringens förslag växer”. Nykteristförespråkar organisationen IOGT – NTO är kritiska mot regeringens förslag då man anser att regeringen inte går tillräckligt långt. IOGT-NTO har tidigare haft Gabriell Wikström, nuvarande Folkhälsominister, som sin ambassadör. Wikström har i regeringen ansvar för ANDT-frågorna (alkohol, narkotika, dopning och tobak). När Stefan Löfven meddelade att han skulle ha Wikström som sin Folkhälsominister hälsade IOGT -NTO att de

utgår ifrån att de kommande fyra årens alkoholpolitik fortsätter stärka Sverige som en förebild inom den globala folkhälsopolitiken

Wikström saknar både relevant utbildning och erfarenhet för tjänsten, vilket han inte är ensam om bland sina kollegor. Förutom kritik ifrån IOGT-NTO har även oppositionspartierna Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna uttalat sig.

Vänsterpartiet tycker att regeringens lagförslag är för ogreppbar. Man tycker likt IOGT-NTO att regeringens förslag är för tam. Man förespråkar att den totala konsumtionen av alkohol måste minska och att detta sker genom att man kontrollerar tillgängligheten och priset på alkohol ytterligare. Liberalerna ser alkoholglassarna och e-cigaretter som de viktiga stridsfrågorna, utöver detta tycker man att cannabis och barn inte är tillräckligt prioriterade i lagförslaget.

Att Vänsterpartiet inte ser individen som en agent som kan besluta vad hen ska konsumera är inte så förvånande. Och inte heller är det egentligen förvånande att Liberalerna tidigare Folkpartiet tycker sig veta bättre än individen om vad som ska konsumeras och inte konsumeras, då detta har varit ett signum för partiet enda sedan partiets grundande och har förevigats med just följande bild:

Det ska vara förbjudet att knarka

Men i och med namnbytet till Liberalerna ifrån Folkpartiet så hoppades man på mer liberalism och inte bara prat om att man är ett liberalt parti.  Å andra sidan kan kanske förklaringen till Liberalernas förhållning att ha göra med Barbro Westerholms, som är partiets ledamot i socialutskottet, bakgrund som generaldirektör för Socialstyrelsen.

 

Sverigedemokraterna kopplade som vanligt även denna fråga till deras enda fråga, dvs  invandringsfrågan.

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: