Senaste nytt

Ademir Zilic: Brexits direkta konsekvenser

Den 23 juni står en hel del på spel. Särskilt Europeiska Unionens och Storbritanniens framtid. Landets premiärminister har kallat till folkomröstning om huruvida det brittiska folket vill att Storbritannien ska vara kvar i unionen eller lämna den.

Det som står på spel är bl.a dyrbara frihandelsavtal, fri rörlighet (för brittiska medborgare), diplomatiska relationer med världen utanför EU (omförhandling av viktiga avtal vid en eventuell brexit-seger), internationella säkerhetsfrågor (såsom kampen mot terrorism och gränsöverskridande organiserad brottslighet) etc. Så vad skulle ett eventuellt brexit innebära för Storbritannien?

Europeiska unionen har idag flertalet bilaterala och multilaterala frihandelsavtal med stater utanför Europa. Sydkorea, Indien, Kina, Brasilien och nu senast Kanada. För att inte nämna det kommande frihandelsavtalet med USA som tagit åratal att förhandla fram och som fortfarande har sina komplikationer. Vid ett eventuellt brittiskt utträde ur unionen skulle Storbritannien även lämna samtliga avtal som man ingått inom ramen för EU som medlemsstat. Långa och svåra (om)förhandlingar, som förmodligen skulle ta åratal, väntar därför kommande brittiska premiärministrar i ett sådant scenario. Därutöver vill Storbritannien nog fortfarande bevara de goda förbindelserna med europeiska stater även efter ett brexit, och då väntar även åratal av frihandelsförhandlingar med EU, Norge, Schweiz, Island etc för att nämna några. Hur är detta bättre än att stanna i EU och fortsätta åtnjuta dagens ekonomiska fördelar?

Inrikespolitiskt skulle Storbritannien stå inför nya hot om upplösning av den brittiska unionen om Brexit-sidan vinner 23 juni. Brexit har störst stöd i England och endast där är Brexit-sidan större än stanna-kvar-sidan. Situationen är helt annorlunda i Wales, Skottland och definitivt i Nordirland. Gamla etniska och religiösa motsättningar skulle förmodligen komma till liv igen i Nordirland, med den slutgiltiga strävan att göra Nordirland självständigt från London och kvar i Bryssel. Skottland skulle med allra största sannolikhet kräva folkomröstning igen om sin självständighet, där ja-sidan den här gången vinner en säker seger.

Det är mycket som står på spel för David Cameron. Nu när tärningarna har kastats och folkomröstningsdatum har satts är det försent att ångra sig. Ställer man in 23 juni, skulle nationalistiska extremhögern UKIP vinna oerhört mycket på detta genom att utmåla Cameron som ”ryggradslös” och ”svikare”. Billiga politska poäng helt enkelt. Inte helt främmande för populistiska partier såsom UKIP. Även det är en farlig framtid för Storbritannien.

Den 23 juni är ett ödesval för Storbritannien och EU. En sak är säker – Storbritannien behöver EU lika mycket som EU behöver Storbritannien. Nu hoppas vi bara på att även brittiska väljare ser detta när det är dags att lägga sin röst.

 • marlies

  Det är skrämmande omförhandlingar i gamla misslyckade teser. Ett stenhjärta i människoförakt för tredje Världens mänskliga rättigheter i att kunna överleva av egna tillgångar. Terrorister skiter fullständigt i pappersavtal, som inte ändrar något alls.
  De heter så på grund av hat till västs totala maktmonopol. Nu 2016 i allt stramare politiskt styrande. En egenkärlek helt utan gränser. Motståndet kommer att hårdna även civilt i alla länder. En säkerhetspolitik enbart för eget kapital som heter begränsade naturtillgångar som vi alla har som redskap, fakta framför näsan.
  Ta era plastbyttor i allt vad sjukt miljötänk heter. Alla har tröttnat på ologisk städning i ett sopberg med rester av lik, hjälpinsatser, flyktingmottagning, skitlivsmedel åtstramningar ekonomiskt för flöden av giftkapital utanför och inuti våra kroppar.
  Samt ett utnyttjande till max av individer för egoistiska egna behov. Alfred Nobel med flera.

 • marlies

  Antar att idioter väntar på en ny Big Bang. Ett kometnedfall ingen skådat för ny TELLUS. Jordfrön för nytt hav, natur, djur, sjöar, livsmedel, som fastnar i raden av övriga planeter. I himlen är alla redan. The fools of the Paradice regerar Kasper.

 • marlies

  Man måste absolut inte vara diplomatisk för andras intressen, för egen vinning. Att enstaka suger ut andra brutalt, till sexhandel, utbyten av krigssoldater från små till vuxna, fria droger, vapen och boskapsmisshandel, ett helt land i träda, andra i sjukdomar välfärdsorsakade, övriga nya till döds för allt levande, okontrollerade livsmedel och bristfälliga snabbt utkommande nya mediciner.

%d bloggare gillar detta: