Senaste nytt

Sänk inte utvisningskraven

Under gårdagen meddelade moderaterna att de vill sänka kraven för utvisning av utländska medborgare. Idag krävs det att brottet leder till en annan påföljd än böter, en återfallsrisk eller att brottet är av allvarligare slag. Det vill moderaterna ändra. De vill kunna utvisa utländska medborgare som begår brott som leder till en påföljd mellan sex och tolv månaders fängelse även om det inte finns någon återfallsrisk. Vår fråga till moderaterna är: har ni glömt att människor ska stå lika inför lagen? 

Lagstiftningen på området har i princip varit likadan sedan 1994. Vi kan förstå att moderaterna vill ha en förändring – men detta är inte rätt väg att gå. Principen om att alla ska vara lika inför lagen måste beaktas. Även om principen inte följs till fullo idag, så är de nuvarande kraven proportionerliga och i viss mån nödvändiga. Gärningsmannens etnicitet eller medborgarskap ska inte ha någon betydelse vid en straffrättsligbedömning. En brottslig är en brottsling, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller dylikt.

Att sänka kraven för utvisning av utländska medborgare går emot principen om att alla ska stå lika inför lagen. Om moderaternas förslag går igenom kommer det att resultera i att svenska medborgare får lindrigare straff än utländska medborgare. Är detta likabehandling? Enligt vår mening är det ett hot mot jämlikheten och antirasismen. Det är ett förslag som bidrar till ett intolerantare samhälle. Vi vet att deras intentioner är goda. Säkerhet och trygghet ska alltid tas på största allvar. Dock är medför förslaget mer skada än nytta. Vad Sverige behöver är inte sänkta utvisningskrav. Vi behöver fler poliser med bättre villkor. Vidare anser vi, liksom moderaterna, att en straffskärpning kan vara nödvändig. Det gäller såväl svenska medborgare som utländska medborgare.

Brott begås av såväl inrikes- som utrikesfödda personer. Alltså, både personer med och utan svenskt medborgarskap. Konsekvensen av förslaget blir att människor som inte riskerar att återfalla i brottslighet kan skickas hem till kring och elände. Vidare bör nämnas att utländska medborgare är en svagare part. De kan varken språket, lagen eller deras vad de har för rättigheter och skyldigheter. Enligt oss är detta inhumant därför bör en utvisade dom endast utdömas i undantagsfall. Den nuvarande lagstiftningen har fyllt sin funktion. Dock skulle den kunna skärpas en aning för såväl svenska som utländska medborgare.

Det finns ett flertal anledningar till varför vi bestraffar brottslighet i det svenska samhället. Den viktigaste anledningen borde vara att straff ska avskräcka människor från att begå brott, det preventiva syftet. Ja, då kanske moderaterna säger att en utvisning kan förstärka det preventiva syftet, men det är viktigt att betona att brott begås av svenska medborgare också. En handling ska bedömas lika.

Moderaterna bör tänka om. Såväl svenska medborgare som utländska medborgare kan begå brott. En utländsk medborgare ska inte straffas hårdare än en svensk medborgare. Vi har sagt det förut och vi säger det igen: kära moderater, tänk om. Glöm inte att alla ska stå lika inför lagen.

Av:

Soha Cheffi
Jennifer Stenmark Ek

 • marlies

  Självklart ska lag gälla lika för alla. Det framgår att återfallsrisk inte finns. Men det finns inga undantag för några. Vad jag vet är vissa mord en engångsgärning med ingen återfallsrisk, men ändå livstid. Först Kumla, sedan Skänninge. Helt vanliga normala människor efter vård som fick ett enda överslag av misstag. Så därför är lagen tvetydlig i personlighets bestämning och bakgrund. Det yttersta ansvaret har Domstol, och psykiatrisk utredning, som skydd för åtalade och oss i samhället.
  Däremot tycker jag att bevakning i egenmäktigt förfarande med barn ska hårdbevakas i familjer samlade eller splittrade. Ny lag 88, att hindra barn träffa förälder, samt i att behålla eller förstöra saker tillhörande annan part. Innan var lagen ett straff för enbart tvång av att lämna och hämta barn sk. kidnappning. Idag gäller BRIS. Barn ska behandlas som vuxna i tyckande efter ålder och mognad. Spelar ingen roll vad vårdnad heter. Svensk lag gäller. I utland, vissa länder har fadern alla rättigheter.
  Vi lever i dag i oftast mer i fria förhållanden, sådant förstår inte barn. De känner ansvar för båda föräldrar.. Med tanke på fler kulturer och blandade förhållanden.

 • marlies

  Egenmäktigt förfarande med barn ger böter eller fängelsestraff upp till 6 månader angående nedan . Information om detta nödvändigt idag. Inte klokt att samhället måste ta över vuxnas ansvar, i samtal och medling. Man ska aldrig lägga sig i andras relationer. De har eget vuxet ansvar.

 • marlies

  Allmänt tänker vi inte på att vi har skydd och hindersystem i hela samhället. Från silar i diskhon, rulltrappor, sänkta bussar, stoppljus, vägmärken, hastigheter, spisskydd, barnsäkerhet, polis, brandkår, larm, kameror, i datorn, i dokumentation, pass, ID, tullar. Idag när alla fritt får röra sig forskas det i nya bevakningssystem. Ett stort allmänt SOLARA 60, portkoder, spärrar i telefoner, internet .för utsatta och barn.

 • marlies

  Det bästa som Alina och civila står upp för är att värnplikt inte skulle behövas om målet var att tillgångar fördelas lika efter levnadsvillkor och tillgångar globalt.
  Då krävs ändrade internationella lagar som bestämmer procentsats efter befolkning
  och plats. Innan dess hårdragning på alla plan, i slimmad politik utan större urskiljning.
  Rikare, rikare, fattiga, fattigare. En historisk politisk sjukdom, rädda att gå ner i vikt för världsmarknadens vinstsyften på kort och kostsammare sikt. Läs inga skönhetsmagasin. Du kommer bara att känna dig fulare med alla sorters fel., som måste av psykologisk art behandlas. Det finns inga som använder så mycket solkräm och blonderingsmedel som blonda., samt sportar ihjäl sig.

 • marlies

  Antar att moderater hänvisa strama regler för vissa ur militär inarbetad erfarenhet,
  men vid behov eftersöks dessa och plockas in. Så en motstridig uppfattning.

 • marlies

  Vi behöver en förstärkt ordningsmakt i samhället, fler fältassistenter och fler som arbetar socialt utvidgat även i familjer som stöd oh motivation. Antar att samma sak är nödvändig för politiker som lever i lyxförpackning utanför gällande normer och lagar.
  Kul att vi fått en LHC ledare i kommunen. Man ska gå utanför egna ramar och få in nytt tänkande med erfarenhet och kunskaper som grund. Alla ska ha samma möjligheter,och få utveckla på bestämd tid. Även hotellgäster långboende behöver aktiviteter och socialt, ett tema många år tillbaka, hockey, Malmen mm. Man ska vidga sina vyer. Lönsamt i förtroende på sikt. Straff är ett resultat av dålig planering.
  Ansvaret äger inte utsatta. Bra om man fattar var pengar och insatser ska läggas.
  Att flytta på problem till andra som eventuella utvisningar kan straffa sig dubbelt senare. Räcker att alla utsatta flyttas till samma redan belastade områden som gemensam strid och klagomur mot samhället. ANSVAR bra att kunna.

 • marlies

  Det finns undantag. Ibland skrivs fullmakter av myndigheter och förälder. Vissa får inte gå över gränser om kidnappningsrisk finns. De barnen placeras särskilt under extra ansvar ibland vid vägslut för att observera vilka som kommer och vänder. De får inte lämnas och hämtas till och från av okända. Hör barnen inte av sig som bestämt blir de efterlysta. Detta vet inte barnen om så en upplevd orättvisa i sådana familjer. De får inte prata i telefon ensamma. Förklaringar från biologisk förälder om orättvisan kan var att i placeringen finns någon som har exempelvis diabetes. Barnen skyddas från oro.
  Eftersom människan är komplicerad och ändrar karaktär efter tillstånd, miljö, privat och utåt. Detta behöver inte överensstämma privat, civilt, men är en säkerhetsåtgärd.
  En sak jag vill belysa är att luckor finns, som att familjen har hund, och hotet är en ofattbar strateg. En bra sådan har koll på klockslag, tider så allt överensstämmer utan något skrämmande. Barn känner ansvar för förälder och är dem trogna om kontakten är positiv. En del har ingen bild av hotet, andra tror att personen har utländskt utseende. Personen kanske är blond, blåögd som svensk.
  Idag vet inte jag hur väl genomgång sker med alla parter. Efteråt kan jag tycka att kontakt borde finnas med bevakning, utan hemligheter på bestämda tidsintervall.
  Barn kan omöjligt avgöra skillnad i personlig karaktär vid tillfällen.
  Antar att hund är perfekt även i andra placeringar där ungdom rymmer.

  • marlies

   Att istället använda hav, vatten, för väg, samt annat tänkbart räknar hindrade ut. För vissa en urdum gammal metodik, då bra kontakt ändå varar livet ut.
   Att inte veta barns placering skapar en oro att söka av naturliga skäl.

 • marlies

  Antar att omständigheter är speciella. Att ingen vet vilka extraresurserna är förrän barn fyller tolv mer än adress, då de träffas första gången. Första dagen som 18 år kan de åka hem direkt om de vill. Eftersom minderåriga åker till utlandet i dagens skolor för giftermål, eller för att utse partner borde även de, av en helt annan anledning än tidigare beskrivning, följas med bevakning, En del kommer inte tillbaka.
  Vet de som bara haft positiv erfarenhet med två familjer, dubbla gratulationer, paket , brev, och spelande kort. Blod är tjockare än vatten. Viktigt med lagar som alla accepterar.

 • marlies

  Jag kom jul 59, åkte fram och tillbaka ensam av syskon, hade kontakt med alla. Gick lågstadiet i Hamburg. sedan permanent här. Så resvana från start, olika miljöer, två språk, två skolsystem. Så utvisningar ser jag enbart som nödfall. Det hette att jag var snällast och lugnast. Sådana barn får bara åka till Sverige. Orättvist tyckte jag.
  Men trivdes på två håll. Min fars älsklingsbarn. Hemskt att bli utvisad som 3 åring.
  Så utvisnings krav ska absolut inte sänkas.

 • marlies

  Man ska ha system för lagliga kontakter mellan folk. Vi bodde skyddat i Regemente, med vaktposter och legitimation för in och utgång. Ett jättedagis i våningar med kvinnor, barn, röda korset, lekpark utanför på kaserngården som barn. Det hindrar inte elitsoldater att hälsa på. De ska ha bevakare med sig och rätt till besök. Jag fattar inte hur myndigheter tänker. Folk tar sig över alla kontinenter om de måste, som i nätverket på internet. Papper kan man torka sig i baken med, fuska med, som ID legitimation, körkort, pass. Förbud, kritik triggar att testa övergångar.

 • marlies

  Sedan har vi samma uppfattning att igår och sista sekund aldrig mer kommer tillbaka.
  Däremot ska bearbetning efter brott, krig vara självklar. Något som missas i psykologin. Vi lär små barn säga förlåt, släppa och gå vidare som jag anser vara grunden att kunna försonas med tillfälligheter och bakgrund.
  Alla är mer än en enda person. Min far hade Åkeri och Restaurang civilt.
  Att bli tokig av minnen är en efterreaktion, som måste släppas ut.
  Tänker nu på återvändare till olika länder. Tonårsgrabbar brukar träna på box säckar,
  karate, judo mm. Inget man kan prata bort, utan borde vara samma hårda trimning efter som avtrappning stegvis. Fattar inte vad straff som sådant läker. De beordras i tjänst. Den lilla hjälp som funnits har de inte velat ha. De kräver tillbaka sin fulla frihet.
  Samma sak med FN soldater, de vill helst latja runt och glömma, om de inte har ett fast intresse. De blir knepiga efter, en del. Tycker ansvaret är politiskt, så de inte ständigt dras in i samma av att inte finna sin inre ro. IS en katastrof för fortsatt anslutning. Har de inget att avreagera sig på vill inte jag stå i vägen. Inga varningar innan i media. Så ansvaret är gemensamt.

 • marlies

  Vi har olika sätt att förhålla oss till att återanpassas, men att älta allt som passerat ger inget. Själv är jag en som sätter bokstäver. Ett kapitel i taget, vänder sida glömt.
  Men också ett sätt att se saker annorlunda, då en upplevelse sällan är fakta.
  Sedan får man en biografi gratis, ur ett enda perspektiv att glömma.
  Barnminne är sällan vuxenminne. Man sätter in så mycket som barn i fantasi och lek.
  Tycker moderater borde moderniseras i lagars utseende och innehåll beständigt, som allmänt gällande med åtgärder som verktyg.Inte bara tycka och tycka utan uppfattning.

 • marlies

  En brottsling är ett resultat av misslyckad planering från början. Vi ska vara glada åt vår fängelsevård som återanpassar till samhället i stora procent. Har man en begränsad uppväxt blir man expert på att hitta egna vägar. En del hamnar snett, andra tvärtom. Själv tog jag hem en psykolog i 7an, till stor bestörtning i vad grannarna skulle tycka. Sedan hade jag en kompis vars mamma var psykolog och studierektor, med utomordentlig övertalningsförmåga. Då blev det två fria helger i månaden, sedan resor till Stockholm, Tranås, Göteborg, Falun OS och mycket mer. Jag hade nyckel till mitt rum, annars gick de igenom allt för min säkerhet. Senare hade jag kontakt med Tonårsbyrån. Jag träffade Brita Mannerheim senare i mitt arbete igen. Men alla har inte tur att hitta och ledas till rätt kontakter. Där har samhället ansvar i förskolan redan.
  Så den stramade etikettlagstiftningen är inte hållbar. Stöd i familjer, och bearbetning gäller. En dumhet ska inte bedömas som evig. De som fuskar mest är de med höga befogenheter i ett välkänt kontaktnät. De kan alla befintliga luckor. Klarar sig smidigt undan. Man kan inte avgöra en person ur en enda synpunkt. De kan fungera väl för övrigt.

 • marlies

  Man kan faktiskt känna inre utvisningskrav. Min hund hittade både till E4, Sjögestad och Västerlösa själv. Jakthundar är proffs på att spåra. Han hatade följa normala instruktioner. Jagade helst ensam, kom hem som en lerklump ibland.

 • marlies

  Jag vet exempel där föräldrar bevakat sina barn utan grund, som vägrar släppa dem som tonåringar. Dessa barn är föräldrarnas liv. En ofattbar turbulens med hot och straff. De blir utelåsta vid minsta försening. En del går så långt och ordnar kontaktfamilj helger. Har haft sådana sovande hos mej. Senare flyttar de nästan in hos dem, i brist på egna vuxna intressen, styr och ställer, bestämmer. Dessa är i riskzon om de flyttar in hos ett liknande umgänge. Hatiska i uppror. Eller blir vuxna utan självförtroende. Antar att de nästan blir efterlysta om de lämnar staden.
  Då var socialen blind, döv, lyssnade bara på negativa påståenden.
  Utsatta ungdomar är supertrevliga, hjälpsamma hos andra, men har ett helvete hemma. Föräldrar är de sista de skvallrar på. Vore bra om det ges rejäla resurser till alla som sliter håret av sig på förvaltningar. Undrar om Moderater begriper ursprung till dagens problematik, värre idag.

 • marlies

  En period var jag barnskötare med specialutbildning, allmänt och privat objektanställd av socialen. Då var det regelbundna observationer, på alla barn i uppföljning.
  De har helt andra kunskaper än Förskollärare. En allvarlig miss idag i större barngrupper. Det var ett självklart samarbete. En besparing som kostar i skolan senare och framåt. Utsatta straffas dubbelt socialt. Ansvar hos politiker inte föräldrar barn. Alla kan inte vara lika bra experter i alla barns åldrar, som vanlig vuxen, eftersom erfarenheter varierar. Problem kan alla hamna i oavsett bakgrund, social klass. Skillnad att höga inkomster har snyggare möjligheter, som lång trevlig semester, med experthjälp i vård och psykologi, då utomlands, billigt naturligtvis.
  jag går inte på allt.

 • marlies

  Utvisningar till kontaktfamiljer borde utgå. Enbart i specialfall. Mina erfarenheter är små, men dessvärre dålig. En fick rensa ogräs, tömma diskmaskiner, städa medan övriga egna ungar hade det trevligt utan ansvar . Vad detta nu har med socialt samarbete att göra. En annan vägrade näst intill lämna tillbaka ett litet barn av syskonskara. Krävde egen vårdnad. Detta gick inte igenom. Jag anser att socialt med stöd, aktivitet görs i hemmet för de behövandes utveckling. Antikt straffa extra genom att utvisa deras barn, som en extra belastning även för barn och ungdom. Skärpning politiker !!!

 • marlies

  Jag fick logiska förklaringar i allt som automatiskt blev positiva. Nunnorna hade svarta kläder för att Gud tagit ifrån dem kärlekslivet. Min far kunde bli arg. Det var för att min mor inte orkade binda fast honom i sängen, så han slapp att åka. söm främlingssoldat. samtidigt var det hans livsuppgift, det enda han tänkte på, de civila.
  Hans vänner, de okända. Viktigt vad man säger i uppväxt. För mej en belöning för jag var snällast att komma hit, och en sjukdom som förklaring istället för sanning. för varför hårdare regler här. Livsglad, roade sig under långa perioder själv som accepterades. Jobbade.

 • marlies

  En sak jag reagerar på är att HOT ingår i MYNDIGHETSFÖRKLARINGAR. Vem blir annorlunda av det ? Det ska framgå lösningar och möjligheter, inget annat. Vi civila får straffpåföljd av hot. Normalt utgår man ifrån att det funnits skäl eller anledning.
  Vanligt. Om du inte gör si eller så, då minsann kommer vi att GE EN PÅFÖLJD i ökade utgifter. I annat fall lämnar vi ärendet vidare till KRONOFOGDEN, eller till POLISMYNDIGHETEN. Tänk om man bryter benet, får maginfluensa, ensam med sjukt barn, är påverkad av mediciner, bortrest, eller bara mänskligt glömt, tappat bort.
  VAD ÄR DET FÖR ÖVERSITTARFASONER ? Ska vi hota våra vänner och bekanta för en tjuga, två guldpengar blir tre utökat varje vecka ? HOT HÖR INTE IHOP I ETT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE ! SMAKLÖST ! Eller avdrag direkt för missad dag tid datum, straff, straff, straff. Själva har vissa skattepengar i paradiset, som tillhör de civila. Använd dom att täcka brister med, som tänkt från början ! Är ni BLÅSTA ?

 • marlies

  Tror att många snart kräks i postlådor. Det slarvas med påminnelser. En ny avi direkt med höjt belopp. Tidsangivelser ibland som om allmänheten har miljoner i fickan tillgängligt på nolltid. Själva får vi köa i det oändliga i flera dagar för information.
  Bli kopplade till felaktiga kontakter. trivs vi inte ska vi mangla oss igenom överklagande som tar längre tid här att utreda än i Afrika. Ingen förlorad arbetstidsersättning ingår. En vanlig Svensk fika diskussion. Desto fler tröga kockar, desto sämre soppa. Att utbetala löner i mängder till urdålig kundtjänst. Du är nummer 79 i kön, just dessa kan man inte begära uppringning. Det ska vi betala ?????
  stressreaktion i att springa fram och tillbaka för att ha koll på kö. Dessa maskiner kan grusas, med oändliga alternativ så man får dövöra. Tur de inte spelar melodier också.
  De flesta har en kort fråga. Man kan tro vissa drar sin livs historia annars. Inte ovanligt. – Den du söker kommer tillbaka i morgon för att då igen komma tillbaka i morgon, när man äntligen fått kontakt. Smartast ge sig iväg och banka på dörrar.

 • marlies

  Jag går på intuition, och tror att det är band som bara tickar och tickar med färdiga inspelade röster. Inte möjligt att få olika tider som aldrig är nåbara. För Jävligt !
  Vi har viktigare saker att pyssla med än telefoner. Samma sak med vissa som anser att privata mobiler ska betala arbetet i utförande. Vad är det för maktutövning för gratis tjänster. Vadå GRATIS ? 20 minuter i kö ? Utvisas ille knorrt !

 • marlies

  Jag är medveten om att jag cirkulerar i utvisning. Det var en tid då alla förskolor skulle ha egna kök och egen tillagning. Det var även ett pedagogiskt instrument att barn fick hjälpa till i vad de kunde. De kunde skala, duka, räkna lite antal bestick, tallrik. Samt köra en liten vagn till avdelning, duka. Vi var många som gick kokerska utbildning.
  Det hann etableras och var omtyckt, men inte många år dröjde så kom miljölagen, så blev det förbjudet. Lador skulle införas för storkökstillagning. De förra anställda gick då en vidareutbildning, medan vi andra vikarierade på olika adresser. efter detta sade ca 350 st kokerskor upp. En typisk kortsiktig dålig planering. Idag anses det exotiskt
  med riktig lagad mat på plats med egna ideér. Vi vet att idag har vanlig husmanskost nästan försvunnit, en svensk tradition. Sedan började jag istället i skolor, beredningskök, som levererade till tror 5 skolor, 750 portioner cirka., på olika beredningskök i olika perioder. Det var en större samverkan, elever och personal, lärare. Ibland var då husmödrar som skulle portionera ut sjuka. Då var det inga problem följa med leveransbilen, portionera ut, åka hem med lärare, och iordningställa efter. Vad som finns kvar är en gåta. Köttbullar, potatismos, pannkakor ?
  Andra länder är noga med landets mattraditioner, en dygd att behålla som ursprung.
  Så även där utvisning En kort tid på Centralköket, vidrigt löpande band på ackord.
  Samma tråkiga klumpiga vagnar. Även Terassen kort tid, där krävde männen rejäl mat. Fast Food skitmat. snabb energiförbrukning, snabbt borta, och hinner inte tas upp näringsmässigt. Politisk missär i levnadskvalitet. Vår produktion utvisad.

 • marlies

  Barn är politikers inriktning, i busfabriker livrädda att det inte ska gå över som vuxen. Barn i 4 årsåldern har naturligt lätt att anpassa sig. De vet att de äter mat som heter bajs, att de blir hungriga av toabesöket, har egna sånger om det. Busfabriker gjorda för att äta, lockas av denna förfärliga mat. Överviktiga barn i täta matvanor .där rester lagras som fett och socker. Så skärp er politiker, det kostar framöver.

%d bloggare gillar detta: