Senaste nytt

Sänk inte utvisningskraven

Under gårdagen meddelade moderaterna att de vill sänka kraven för utvisning av utländska medborgare. Idag krävs det att brottet leder till en annan påföljd än böter, en återfallsrisk eller att brottet är av allvarligare slag. Det vill moderaterna ändra. De vill kunna utvisa utländska medborgare som begår brott som leder till en påföljd mellan sex och tolv månaders fängelse även om det inte finns någon återfallsrisk. Vår fråga till moderaterna är: har ni glömt att människor ska stå lika inför lagen? 

Lagstiftningen på området har i princip varit likadan sedan 1994. Vi kan förstå att moderaterna vill ha en förändring – men detta är inte rätt väg att gå. Principen om att alla ska vara lika inför lagen måste beaktas. Även om principen inte följs till fullo idag, så är de nuvarande kraven proportionerliga och i viss mån nödvändiga. Gärningsmannens etnicitet eller medborgarskap ska inte ha någon betydelse vid en straffrättsligbedömning. En brottslig är en brottsling, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller dylikt.

Att sänka kraven för utvisning av utländska medborgare går emot principen om att alla ska stå lika inför lagen. Om moderaternas förslag går igenom kommer det att resultera i att svenska medborgare får lindrigare straff än utländska medborgare. Är detta likabehandling? Enligt vår mening är det ett hot mot jämlikheten och antirasismen. Det är ett förslag som bidrar till ett intolerantare samhälle. Vi vet att deras intentioner är goda. Säkerhet och trygghet ska alltid tas på största allvar. Dock är medför förslaget mer skada än nytta. Vad Sverige behöver är inte sänkta utvisningskrav. Vi behöver fler poliser med bättre villkor. Vidare anser vi, liksom moderaterna, att en straffskärpning kan vara nödvändig. Det gäller såväl svenska medborgare som utländska medborgare.

Brott begås av såväl inrikes- som utrikesfödda personer. Alltså, både personer med och utan svenskt medborgarskap. Konsekvensen av förslaget blir att människor som inte riskerar att återfalla i brottslighet kan skickas hem till kring och elände. Vidare bör nämnas att utländska medborgare är en svagare part. De kan varken språket, lagen eller deras vad de har för rättigheter och skyldigheter. Enligt oss är detta inhumant därför bör en utvisade dom endast utdömas i undantagsfall. Den nuvarande lagstiftningen har fyllt sin funktion. Dock skulle den kunna skärpas en aning för såväl svenska som utländska medborgare.

Det finns ett flertal anledningar till varför vi bestraffar brottslighet i det svenska samhället. Den viktigaste anledningen borde vara att straff ska avskräcka människor från att begå brott, det preventiva syftet. Ja, då kanske moderaterna säger att en utvisning kan förstärka det preventiva syftet, men det är viktigt att betona att brott begås av svenska medborgare också. En handling ska bedömas lika.

Moderaterna bör tänka om. Såväl svenska medborgare som utländska medborgare kan begå brott. En utländsk medborgare ska inte straffas hårdare än en svensk medborgare. Vi har sagt det förut och vi säger det igen: kära moderater, tänk om. Glöm inte att alla ska stå lika inför lagen.

Av:

Soha Cheffi
Jennifer Stenmark Ek

%d bloggare gillar detta: