Senaste nytt

Granskning: Luciano Astudillo – En miljönärssosses kompass

Copyright © 2012 Elin Karlsson

Den 19 September 2010 hade socialdemokraterna förlorat riksdagsvalet. Det räckte inte med en erfaren kvinnlig politisk veteran som Mona Sahlin för att övertyga väljarkåren att inte ge Alliansen ett andra mandat. Till skillnad ifrån andra tidigare partiledare inom socialdemokratin som förlorat ett val tvingades Sahlin mot sin vilja bort ifrån partiledarposten.

Valförlusten drabbade inte bara Sahlin, även de som ansågs vara framtidslöften inom partiet förlorade. Från Malmö hade Luciano Astudillo gjort en spikrak karriär inom socialdemokratin, först inom ungdomsförbundet SSU där han förlorade ordförandeposten till Mikael Damberg med enbart 2 röster. Den viktigaste frågan då för Sverige enligt den unge Astudillo var

Att komma till rätta med de allt mer ökande klyftorna i samhället. Vi fick en OECD-rapport för två veckor sedan. Den visade att Storbritannien, USA och Sverige är de tre länder där klyftorna ökat mest under senare år.

Efter ordförandeförlusten blev Astudillo lokalpolitiker i Malmö där han också var politisk sekreterare. Åren 2002-2006 var han ersättare i riksdagen och valdes i valet 2006 till ordinarie riksdagsledamot, han var integrationspolitisk talesman för partiet och satt i partistyrelsen. Det är inom integration och socialt engagemang som Astudillo lämnat avtryck. Men i och med valförlusten 2010 förlorade Astudillo sin riksdagsplats, samma år träffade han Dan Olofsson, som ligger bakom konsultföretaget Sigma, och tillsammans med andra investerare grundade de stiftelsen Uppstart Malmö vars syfte enligt Astudillo var

att skapa fler arbetstillfällen i Malmös miljonprogramområden(sic)

Redan 2013 hade 900 människor fått arbete enligt Astudillo. Resonemanget kring framgångarna i Malmö verkar ha gett idén till att expandera till andra städer, Landskrona stod på tur och Helsingborg var en annan framtida expansion. Om det fungerar i Malmö så kan det fungera i andra städer var mantrat. Astudillo var nu ”Samhällesentreprenör”.  Att Astudillo slutade med politiken eller som han själv beskriver det tog en ”paus” hade att göra med att han inte ville bli ekonomisk beroende av politiken. Strax efter valförlusten 2010-09-19, ca sju veckor senare registrerades företaget LucAs AB  av Astudillo. Namnet på företaget byttes till Idéstugan Ab två veckor senare. Ungefär två år senare hade företaget en omsättning på ca 2.2 miljoner kr, resultat minus kostnaderna samt skatt låg slutresultatet på ca 550000 kr. Året efter ökade omsättningen till ca 3.5 miljoner och nästintill en fördubbling av slutresultatet ifrån året dessförinnan. Idéstugan Ab primära sysselsättning är enligt solidinfo

Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare och konsultverksamhet avseende företags organisation

Företaget har två aktiva, Astudillo som styrelseledamot samt en suppleant.

Uppstart Malmö gick som på rälsen. Enligt Olofsson nåde man det uppsatta målet att på tre år se till att 1000 personer fick jobb redan på 2, 5 år. Idag fem år efter starten har 1600 jobb fixats. Olofsson har andra intressen och företag än Sigma och Uppstart Malmö, i intervjun med Dagens Nyheter berättar han att han tillsammans med frun bedriver flera filantropiska projekt i bland annat Sir Lanka och södra Afrika. Han har till och med erbjudit flyktingar i Malmö att bo i hans hus utanför Östersund, men det fanns inget intresse enligt han och inte heller har Länsstyrelsen i Östersund, som han erbjudit sitt hus till för att husera flyktingar, visat något intresse. Utöver sina filantropiska projekt är Olofsson även ägare till investeringsbolaget Danir som har ägarintressen i nio bolag, ett av dessa är bostadsbolaget Victoria Park, i bolaget var Astudillo styrelseledamot fram tills den 29 december 2015. Astudillo äger över en miljon aktier i samma företag.

Tidningen Affärsvärlden rapporterade den 15 maj 2014 att Astudillo två dagar tidigare köpt 80 000 samt 78 000 aktier i vad som verkar vara A-aktier i Victoria Park (den totala summan A-aktier som Astudillo hade efter köpet den 13 maj uppgick till 407 600 aktier och den totala mängd aktier som Astudillo hade den 29 december 2015 enligt Affärsvärlden uppgick till 413 300 A-aktier och 659 200 B-aktier i bolaget). Vid köpet den 13 maj 2014 låg Victoria Parks A-aktie på 6, 8 kr per aktie, hela köpet kostade 1 074 400 kr.

Ungefär fyra månader efter aktieinköpen skulle Astudillo få ett erbjudande han inte kunde tacka nej till som betydde att pausen från politiken var över.

Enligt tidningen expressens rapportering är bostadsbolaget Victoria Park en slumvärd som inte bara missköter sin förpliktelser gentemot sina hyresgäster utan även använder sig av så kallade instegsjobb för att lösa arbetsuppgifter som konkurrerande bostadsbolag får betala riktiga löner för. Instegsjobben betalas av skattebetalarna.

Hur många av de 1600 jobb som stiftelsen Uppstart Malmö säger sig ha fixat är kopplade till bostadsbolaget Victoria Park och hur många av dessa är instegsjobb som skattebetalarna står för? Enligt Dan Olofsson finansieras Uppstart Malmös verksamhet till hälften av Malmös skattebetalare. Enligt tidningen Sydsvenskan var Luciano Astudillo tvungen att lämna sina engagemang i stiftelsen på grund av att stiftelsen får pengar ifrån Malmö kommun där han skulle ta arbete som stabschef på kommunalrådsavdelningen. I samma artikel diskuteras Astudillos engagemang i Victoria Park, som nyttjar instegsjobb (se Expressens reportage), där Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) som är kommunstyrelsens ordförande indikerade att det kunde uppstå jävsituationer men ifall det skulle göra det skulle Astudillo inte delta i beslut som rörde Victoria Park.

Det finns inget som verkar tyda på att Astudillos engagemang i Uppstart Malmö överlappar med hans affärsintressen i Victoria Park förutom just kopplingen till Dan Olofsson, mannen som han träffade efter valförlusten 2010. Att Astudillos kort därefter grundade Idéstugan Ab vars främsta sysselsättning är

Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare

kan vara ett slumpmässigt sammanträffande. Köpen av de 158 000 aktierna, troligen a-aktier, i Victoria park, där Dan Olofsson är storägare, gjorde Astudillo genom en juridisk person, vilket antagligen är genom hans bolag Idéstugan Ab. Det är ett par slumpmässiga sammanträffanden i följd, frågan är om de tillsammans visar ett mönster av ett framtidshopp som tappat bort sitt kompass?

När Socialdemokraterna vann riksdagsvalet 2014 gjorde man det genom att hävda att ”något hade gått sönder i Sverige”, vad detta något fick väljarna aldrig veta. Allt eftersom uppdagar det sig att det som har gått sönder är socialdemokratin och deras representanters tro på sin egen ideologi och politik. Astudillos är ett exempel på detta sönderfall och han är inte ensam om att vara beviset på sönderfallet.

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

 • marlies

  Det normala när viktigt faller är att tystnad betyder vetskap och samvetet tiger.
  Typiskt i brottsliga instanser. De tar en fika och ler som om inget hänt. Verkar totalt borta i det blå. Pratar om trevliga saker istället. Ett hot är vanligt i bakgrunden.

 • marlies

  En del svart bostadsmarknad har kriminella som hyresgäster med kontrakt som köps dyrt. Finns även i små utflyttningssamhällen. Hur det är i detta fall vet inte jag.
  De bor utan säkerhet och kan vräkas när helst det passar. Mycket pengar inblandat.
  Men sällan dömda. En typisk kedjereaktion på bostadsbrist även för invandrare,
  Det behöver inte ha något alls med personen i artikeln att göra.

 • marlies

  Alla har inte uppdrag och befogenheter och måste visa resultat

 • marlies

  Vi har haft flera suveräna kvinnliga politiker, men de lever i livsfara som andra även män intelligenta politiker, inte bara i Sverige. Man får inte vara för tydlig i budskap.
  De smarta väljer utland befattningar, ett större skyddsnät. Man ska inte liera sig med stora fiender som litet land. En kvinna redde ut det i år, men på håret.

 • marlies

  Pengars kompass, måste ha en vilseledd nål, som pekar snett. Älla föds med inre kompass, kreativa. Skrika för att äta, kravla för hitta napp, krypa för att nå, gå, hoppa, springa, bygga och skapa. Barn anstränger sig för att hitta vad de är bäst på. De tittar, lyssnar och härmar. Umgänget avgör moral. Antar att det var där som kompassen gled isär. Ekonomi och innehåll viktigast. Något man bestämmer själv, utan att vänta på andra. De här nissarna väntar in rätt läge för klippet.

 • marlies

  Socialdemokraterna hade vunnit sympatier med Mona Sahlin. Men självgoda bortskämda gubbar är känsliga för kvinnor med glöd och karisma.
  En kompass föds vi med olika utvecklad, för rätt och fel vägar. Inget miljoner biter på.
  Asdudillo öppnade upp för fler alternativ. Att Viktoria Park har privata ideer som hävs med delat ansvar. Instegs jobb bra grundtanke då alla inte kan komma ut i vanligt arbete på direkten. Man kan inte vara misstänksam mot allt. Alla har fel, brister och bra förslag

 • marlies

  Olofsson bevisar att en grundplanering alltid fungerar. Har man tidsramar, budget, efterfrågan, planering stegvis är det bara att köra på. Kontakter fixar man på vägen.
  Inte klokt så många soffpotatisar det finns. Att visa tom planering och tro på respons har aldrig fungerat .Var finns VISIONER hos Moderater ???? Och hos de med kapital ? Samma astråkiga byråkratiska system i tusen år, som bara går knappt runt.
  I höghus av sopor, materiellt, natur, livskvalitet. Det är resultatet vi rapporterar och betalar. KOMISKT ELLER ???? I mängder av rubriker globalt. Några sockerärtor då och då.

 • marlies

  Alla borde ha en styrelseledare MOT

 • marlies

  Jag har också varit ledare MOT, samt protokoll FÖRARE. Jättebra instrument. Man kan följa upp bakifrån och framåt. Se vad som hänt i bakgrund, bra och dåligt, och kunna planera, efter tidigare närvarande, i vilka som sa bu och bä. Man kan se inbjudna kontakter. Inte politiskt utan Hem och Skola Styrelsen 10 år tror jag. Sista året i valberedning för nya förmågor. Tyvärr heter det skolråd tror jag idag, en instängd
  verksamhet utan direktkontakt med rektor , lärare elever, föräldrar, samt intressanta utifrån. Bra med samarbete mellan skolor som villaområde och hyresboende.
  De vet hur de ska begränsa medbestämmande i nutid.
  Det sista var att introducera 6 åringar i högstadiet. De äldre skulle fungera som faddrar. En åldersblandning i en ide´om förståelse, empati, samt för förtroende för äldre. Ett bättre språk elever emellan. Hur det blev vet jag inte. Jag slutade då.
  En förskole omflyttning. JA; AMEN SÄGER MAN I KYRKAN som tyckte
  att den svenska religionen plötsligt skulle bli främlingsfientlig, så avslutningar hölls utomhus. Jag skäms för att bytt till SVENSK. VILKEN STOLTHET ????????

%d bloggare gillar detta: