Senaste nytt

Debattklimat, god ton och att kunna ta kritik

Frihetssmedjan publicerade för några dagar sen ett satiriskt och möjligen lite raljerande inlägg om Rebecca Weidmo Uvell. Skribenterna bakom inlägget valde att vara anonyma, eftersom de kände på sig att de annars skulle bli angripna på ett obehagligt sätt. Jag valde som chefredaktör att godkänna det. Själv hade jag ytterst lite med inlägget att göra, även om jag bidrog med fakta till delen om RFSU och förekom även på skärmdumpar där, eftersom jag tog debatten med Weidmo Uvell när det ärendet var aktivt. Själv har jag lagt den frågan bakom mig, jag framförde mina åsikter och både jag och RFSU presenterade korrekta fakta. Därmed var det utagerat.

Weidmo Uvell har tyvärr valt att ta det hela ett steg längre eftersom hon upplever att vi inte har gjort som hon velat vad gäller censur av inlägget. Hon håller mig också som personligen ansvarig, eftersom jag inte velat lämna ut vilka som skrivit inlägget. Hon säger också rakt ut att hon tror att det är jag som skrivit det. Så är inte fallet och alla som känner till min stil vet att jag inte skulle kunna producera den typen av raljerande text. Det torde vara uppenbart att det inte är jag som producerat texten, för alla som har lite koll på stilistisk analys.

Värt att notera är att Skattebetalarna själva hörde av sig med ett trevligt mail i samband med publiceringen, ett mail vi tog till oss och som jag efter samråd med skribenterna såg till att agera på på lämpligt sätt.

SlösO-mail-1 SlösO-mail-2

Min personliga princip är att alltid vara korrekt och trevlig, samt tillmötesgående i så stor utsträckning som möjligt. Jag har lite svårt för detta när andra är otrevliga förstås och jag kanske inte blir lika serviceinriktad, men jag är alltid mån om att åtminstone vara korrekt och undvika att vara otrevlig.

Weidmo Uvell började också med en korrekt korrespondens, vilket är viktigt att uppmärksamma. Det är många som verkligen ogillar henne, men jag tillhör inte en av dem. Jag tycker att hon kan vara onödigt konfrontatorisk och ha en alldeles för raljerande debattstil. Jag tycker att hon har en förmåga att springa för snabbt och inte kontrollera alla fakta eller korrläsa sina texter. Det betyder absolut inte att hon på något sätt skulle vara ondskefull eller att hennes granskningar skulle vara irrelevanta. Tvärtom gör hon mycket bra saker också och jag har ett flertal gånger försvarat henne gentemot vänsterdebattörer när hon gjort bra gräv. Ibland även när det förekommit sakfel, om det inte har varit avgörande för granskningens övergripande tema.

SlösO-mail-3

Tyvärr nöjde hon sig inte med korrigeringarna som gjordes på uppmaning av Skattebetalarna. Kanske också för att jag glömde att svara även Weidmo Uvell att ändringarna var gjorda. Det är svårt att hinna med ideella uppdrag när en också har ett heltidsjobb att sköta. Det faktum att jag måste skriva denna text betyder exempelvis att jag kommer ha en del arbete att ta igen i helgen, men det kan inte hjälpas.

SlösO-mail-4

SlösO-mail-5

Min förhoppning var att Weidmo Uvell på detta sätt skulle förstå vår position, vad vinkeln på artikeln var samt att jag inte kan gå in och ändra vad som helst i en artikel som någon annan skrivit. På Frihetssmedjan är principen att varje skribent ansvarar för innehållet i sin artikel. På marginalen kan jag korrigera saker givetvis, som stavfel eller faktafel, men i övrigt är det inte min roll att göra detta. I detta fall var också en stor del av skrivandet gjort av en person som inte är en del av Frihetssmedjans redaktion.

Tyvärr nöjde sig inte Weidmo Uvell med detta.

SlösO-mail-6

Jag hade en dialog med författarna apropå detta och fick svaret att de inte ansåg att något behövde korrigeras. Därvid lämnade jag det hela för att ägna mig åt mitt arbete, andra ideella uppdrag och min sambo. Jag har egentligen alldeles för lite tid att lägga på Frihetssmedjan redan idag, utan att behöva den här typen av konflikter. Hade det inte varit för att jag lovat att inte gå ut med namn, så hade jag gladeligen lämnat över den här diskussionen till dem som faktiskt skrivit artikeln och ägnat min tid åt något roligare och mer konstruktivt. Tyvärr ville Weidmo Uvell annorlunda och jag fick skriva ytterligare mail under fredagen.

SlösO-mail-7

SlösO-mail-8

SlösO-mail-9

SlösO-mail-10

Nu börjar det hela bli obehagligt, med förtäckta hot. Återigen hade jag gladeligen lämnat över diskussionen, men den möjligheten fanns inte. Istället satte Weidmo Uvell igång en granskning av inte bara Frihetssmedjan utan mig personligen, eftersom hon fortfarande är övertygad om att jag ligger bakom inlägget. Det är något som också bryter mot min egen princip att skilja på sak och person. Jag kritiserar gärna människor för saker de gör, men jag vägrar blanda in deras personliga sfär i det hela. Hade någon i vår redaktion gått igång och börjat granska Weidmo Uvells privatliv hade jag stoppat artikeln omedelbart. Sådant gör en inte helt enkelt. Artikeln Weidmo Uvell är arg på rör sig på gränsen i vissa fall, men jag bedömde den ändå vara ok, eftersom den har ett som jag bedömer det mer skämtsamt anslag. Den driver egentligen med hennes egen debattstil.

Jag har inget större intresse av att fortsätta denna debatt, men jag vill redovisa den korrespondens som skett mellan Frihetssmedjan, genom mig, och Rebecca Weidmo Uvell. Detta då hon själv i vanlig ordning klippt ut valda delar. Hon har flera sakfel om mig som person och mina åsikter, men det är ointressant att gå in på. Jag lämnar hellre detta vid att öppet redovisa händelseförloppet och låta er göra er egen bedömning. Om det skulle eskalera kommer jag att ta ytterligare samtal med skribenterna bakom inlägget för att se om de kan tänka sig att på något sätt intyga ursprunget. Jag har inte lust att bli anklagad för saker jag inte gjort. Det förekommer alldeles för mycket sådant i den offentliga debatten ändå.

Och jag kommer fortsätta att följa Uvell Weidmos blogg, eftersom det ibland framkommer en del intressanta saker där. Även om allt detta är ytterst obehagligt, så måste jag för min egen skull leva upp till min princip om att skilja på sak och person.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: