Senaste nytt

Avskaffa laglotten

Laglottssystemet är en lag som ger barnen lagstadgad rätt till 50 % av föräldrarnas arv. När laglotten infördes fanns ett behov av ett system som skapade trygghet för familjemedlemmar, inte minst för barnen som lämnades kvar när föräldrarna gick bort. Idag ser samhället annorlunda ut och individens självbestämmande bör stå högre än ett trygghetssystem. Det är inte statens uppgift att ta personliga beslut åt gemene man och varje individ bör i så stor utsträckning som möjligt äga fullständig makt över vad som händer med ens ägodelar efter döden. Ingen ska ha rätt till en annan människas kvarlåtenskap mot dennes vilja.

Tvångsarv hör inte hemma i en modern liberal rättsstat”, skrev Johan Hultberg (M) när han motionerade om ett avskaffande av laglottssystemet i oktober 2012. Hultberg menade att incitamenten man hade när man införde laglottssystemet inte finns i dag. Vi håller med. Att en cirka 150 år gammal lagbestämmelse ska bevaras utan att anpassas efter samhället är fullständigt absurt.

Väljer man i sitt testamente att trotsa laglotten måste bröstarvingarna inom bestämd tid kräva jämkning och har först då lagstöd för att få rätt till femtio procent av arvet. Laglotten motiveras ofta som en trygghet för familjemedlemmarna, i synnerhet för barnen. Det är även den punkten man ofta trycker på om man för ett bevarande.

Axel Berglund svarade i Dagens Juridik på reaktioner han fått på en tidigare artikel om laglottssystemets avskaffande. Kommentaren Berglund svarade på menade att avskaffa laglotten skulle kunna leda till rubbad maktbalans inom familjer när det inte finns lagstöd för bröstarvingarnas arvsrätt.

Det inte är rimligt att en lag ska upprätthållas för att förhindra osämja inom familjer. Lagen är tänkt att vara en ekonomisk trygghet och ett skyddsnät för att bröstarvingen inte ska lämnas arvslös. För det första bistår idag statens skyddsnät med den tryggheten vilket bör lämna föräldrarna med full makt över deras arv och vem det går till. För det andra bör det aldrig finnas lagstadgad rätt till en kvarlåtenskap som inte är din egen. Föräldrarnas rätt till egenbestämmande bör beaktas – att fördela kvarlåtenskapet bör vara en rättighet.

Att avskaffa laglottssystemet vore inte bara ett sätt öka friheten över sitt kapital utan även ett bra och symboliskt sätt att minska statens inflytande över gemene man. För precis som Hultberg lyfter i sin motion och Berglund skriver i Dagens juridik så finns det idag ingen anledning att ha kvar laglottsystemet som ligger i linje med tiden. När både lag och incitament sedan länge är utdaterat känns en reformering av lagen på sin plats. Vi röstar nej, avskaffa laglottssystemet – för när det kommer till kritan bör ingen ha lagstadgad rätt till en annan människas ägodelar.

Skribenter: 

Soha Cheffi
Emma Mörk

 

%d bloggare gillar detta: