Senaste nytt

Alina Koltsova: Abortregister hotar den personliga integriteten

Abort är på många håll i världen en kontroversiell fråga, och väldigt ofta en vattendelare mellan olika ideologiska ståndpunkter. Några som förenas i aborträttsfrågan är liberaler och feminister (kombinationen liberalfeminister, ej att förglömma!). I Sverige kan det tyckas att aborten ej mer är en så känslig fråga, men skrapar man på ytan finns det fortfarande stark debatt i frågan.

En mycket viktig del i kvinnans och individens frigörelse är rätten till sin egen kropp, utan skadliga kontrollfreaks till pekpinnar som förhindrar dem från att leva sitt liv som en behagar. Rätten till abort kommer för evigt att vara en milstolpe i feministisk politik. Som frihetlig pliktar det att slå vakt om denna rättighet, ty vi vet hur illa det kan gå med strama abortlagar.

Idag är kunskaperna om abort begränsad, trots att det är en mycket vanlig medicinsk åtgärd. Därför vill man ta in fler uppgifter på de som gör abort för att göra ett nationellt register, med syfte att utveckla abortvården. Enligt ett beslut från 2002 får man inte ha med information om kvinnans exakta ålder, graviditetsvecka, abortmetod, kommuntillhörighet, antal barn, tidigare abort etc. Det enda man fått rapportera är antal aborter inom ett specifikt åldersomfång.

Motståndet har tidigare varit starkt mot att införa ett nationellt abortregister, främst hos RFSU men också hos allmänheten. Men nu har den motsatta rösten börjat ljuda. RFSU har svängt om i frågan, och är helt okej med ett sådant register. I en artikel på Expressen kan man läsa hur Ingrid Frisk (sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU) motiverar det:

Det har blivit en missriktad välvilja. Förr tänkte man att kvinnan kunde råka illa ut av omgivningen. Men vad är det som är så förskräckligt med att göra abort? Det är därför vi har svängt. Ett nationellt abortregister kan leda till bättre vård och för att den ska vara lika säker och god som all annan vård måste man kunna samla in data.

Motståndet är fortfarande starkt hos Socialdemokraterna och Centerpartiet. I samma artikel på Expressen går det att läsa hur Centerkvinnornas ordförande Gunilla Hjelm motiverar:

Det är stor skillnad på ett register för en sjukdom och något man väljer att göra själv som en abort. Det är inte okontroversiellt med abort och uppgifterna riskerar att användas i andra syften.

Både Frisk och Hjelm har starka poänger i sina ståndpunkter. Det går mycket väl att förstå att ett register är nyttigt för forskning inom området, men samtidigt finns det mycket stor risk att uppgifter och dokumentation hamnar i handen på fel personer, vilket kan få förödande konsekvenser.

Därför, om det ska överhuvudtaget införas ett nationellt abortregister, så vore det ytterst fördelaktigt ifall det är frivilligt att vara med. För ett beslut om abort är ofta inte lätt. Fortfarande stigmatiseras många kvinnor när de tar beslutet om en abort. Det kan handla om att de varit utsatta för våldtäkter, att det finns en stark press hemifrån, om eventuella sjukdomar, att de inte har ekonomi nog för att ta hand om ett barn, orsakerna är minst lika många som individerna. Vissa är i stark behov av anonymitet och tystnadsplikt, vilket de absolut måste ha rätt till.

Det går inte att rationalisera bort den personliga integriteten, i varje fall inte på ett sådant känsligt område. Det finns mycket annat som det bedrivs forskning om, men som det ändå är frivilligt att delta i. Det är inte bara vårdens, utan också samhällets plikt, att ta hänsyn till den enskilda kvinnan som individ. Vi bär alla på olika slags mentala ryggsäckar i livet.

Alina Koltsova är sekreterare för Miljöpartiet i Arvika. Hon är en socialliberalt sinnad grön liberalfeminist som starkt ifrågasätter höger och vänsterskalan.

%d bloggare gillar detta: