Senaste nytt

Vårdvägran, inte diskriminering

Vårdvägran

Tingsrättens dom har fallit. Det var inte diskriminering att neka en kvinna anställning som barnmorska när hon vägrade utföra vissa arbetsuppgifter som ingick i tjänsten. Ett beslut som är både välkommet och borde varit självklart.

Tingsrättens dom har fallit. Det var inte diskriminering att neka en kvinna anställning som barnmorska när hon vägrade utföra vissa arbetsuppgifter som ingick i tjänsten. Ett beslut som är både välkommet och borde varit självklart.

Det är förvånansvärt många inom borgerligheten som propagerar för att införa vad de kallar samvetsfrihet inom vården. Vad det betyder är att du av oftast religiösa skäl ska ha rätt att vägra att utföra vissa arbetsuppgifter. RFSU kallar det istället för vad det är, vårdvägran, när de stigit in i debatten. Det är att vägra att ge vård och att vägra att utföra arbetsuppgifter du är anställd för att utföra – ett brott med ditt anställningskontrakt.

Det finns många argument mot att vårdvägran skulle sanktioneras. Det som torde bita bäst på borgerligheten är det faktum att du anställs för att utföra en tjänst, men har rätt att vägra att utföra vissa delar av den och ändå förvänta dig att anställas före andra sökanden som avser att utföra samtliga arbetsuppgifter. Hade det inte gällt offentlig sektor och varit kopplat till kristendom hade vi sannolikt inte sett speciellt många borgerliga debattörer försvara det hela.

Den kvinna som i Småland nekades ett flertal anställningar som barnmorska på grund av sin vägran att medverka vid aborter – och som därefter anmälde sjukhusen för diskriminering – har idag fått sitt svar från tingsrätten i Jönköping: det var inte diskriminering. Tingsrätten håller med Diskrimineringsombudsmannen (DO) om att det är ett rimligt och neutralt krav att du ska kunna utföra alla arbetsuppgifter som ingår i tjänsten om du vill bli anställd. Eller som DO uttryckte det i sitt utlåtande, som också citeras i domen:

Vid bedömningen av om landstingets åtgärd varit befogad framstår det för DO som naturligt att ta sin utgångspunkt i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. Som redovisats ovan framgår det av kompetensbeskrivningen att en förmåga att tillämpa kunskaper som på olika sätt har samband med aborter ingår inom flera av de kompetensområden som en legitimerad barnmorska bör behärska. Enligt DO:s uppfattning kan upprätthållandet av dessa kompetenskrav ytterst sägas vara motiverat av det samhälleliga intresset att säkerställa att kvinnor ges effektiv tillgång till abortvård. Ett sådant syfte är objektivt godtagbart. Kravet framstår vidare som lämpligt och kan enligt DO:s mening inte anses gå längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det aktuella syftet. Det av landstinget uppställda villkoret (att kunna medverka vid aborter) måste således anses utgöra ett relevant krav att ställa på en sökande av en tjänst som barnmorska.

Det ironiska är att många borgerliga debattörer brukar skrika högt i protest när diskrimineringslagstiftningen används mot privata företag. Trots det är det inte helt sällan samma debattörer som i denna fråga velat att diskrimineringslagstiftningen ska gälla. Det vanliga, men felaktiga, resonemanget grundar sig i att det är deras egen åsikt i en viss fråga som påverkar ståndpunkten i om det är rätt eller fel att fria eller fälla.

Det går att ha olika synpunkter på vår diskrimineringslagstiftning. Det är dock orimligt att tycka att fullt rimliga krav på en tjänst ska vara okej att vägra att utföra. Det enda som fortfarande oroar är att vissa konservativa borgerliga politiker ska ta dagens dom som en utmaning att till varje pris införa den så kallade samvetsfriheten överallt där de har makt att göra det. Det vore högst olyckligt och något som liberaler överallt måste markera kraftigt emot närhelst det föreslås.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: