Senaste nytt

Gästanalys: Det politiska landskapet har återgått till 1800-talet

Tre runda skyltar med pilar på marken Foto: Derek Bruff (CC)

Alina Koltsova argumenterar för att det politiska landskapet inte längre utgår ifrån den traditionella vänster och högerdimissionen eller borgerlig kontra socialistisk. Dagens politiska landskap utgår ifrån frihetlig kontra auktoritära.

Sveriges politiska landskap håller på att omformas. Det som vi i idag känner igen som höger- och vänster-skalan börjar bli mer och mer irrelevant, speciellt efter hösten som gått och speciellt till följd av flyktingsituationen. Det har uppstått en spricka mellan frihetliga och auktoritära.

Under helgen hade Folkpartiet Liberalerna för sista gången med sitt namn sitt landsmöte i Stockholm. Där genomgick de en symbolisk förändring. Partiet strök Folkpartiet ur sitt namn och heter sedan dess bara Liberalerna. Vissa är såklart kritiska till namnbytet. Varför kallar de sig liberaler när de vill höja miljöskatten och tredela föräldraförsäkringen? Menar de allvar, eller är namnbytet blott kosmetika?

Det är helt klart att jag själv bär på mycket kritik mot Liberalerna, som miljöpartist. Men samtidigt kan jag tycka att namnbytet är en ren petitess. Det viktiga är den politik man för. I mitt tycke finns det mycket positivt med Liberalernas politik idag. Jag är t.ex. ett mycket stort fan av den gröna skatteväxling som vi miljöpartister förespråkat i åratal, och som Liberalerna nu anammat. Men framförallt är det flyktingfrågan som är det centrala.

Moderaterna och Kristdemokraterna talar nu öppet om TUT, inre gränskontroller och t.o.m. transitzoner för människor som flyr undan Daeshs terror i Syrien. Det märks att borgerligheten mår sådär. Alliansen har aldrig varit så splittrad som idag. Det går en stark skiljelinje mellan liberaler (Centerpartiet och Liberalerna) och konservativa (Moderaterna och Kristdemokraterna). Sprickan är så stor att man kan tro att vi är tillbaka på 1800-talet.

Sedan några veckor tillbaka finns det en bred överenskommelse i migrationsfrågan mellan regeringens partier och allianspartierna. Överenskommelsen innebär att TUT blir det vanliga, men att vissa grupper kommer undantas detta och få PUT istället, som t.ex. flyktingfamiljer och ensamkommande flyktingbarn. Liberalerna röstade under helgen för att hålla överenskommelsens principer.

Men trots överenskommelsen skiljer sig även Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Medan Socialdemokraterna bara yttrar sig om problem i flyktingmottagandet, så försöker Miljöpartiet komma med lösningar för det läge som råder idag. Några exempel på det är att låta människor som tar emot flyktingar i sitt hem få betalt för det, samt att utöka RUT-avdraget så att de nyanlända ska lättare kunna komma i arbete. Sedan är det självklart att flyktingmottagandet inte är problemfritt, speciellt inte när många EU-länder vägrar ta emot flyktingar så att Sverige och Tyskland måste sköta allt. Men har man problem måste man försöka hitta lösningar som fungerar. Annars kommer vi ingenstans.

Det är därför läge att tala om en ny skala i svensk politik, frihetlig- och auktoritär, vilket är i humana sociala termer. Var Sverigedemokraterna kan placeras är det ingen tvekan om, här talar jag om ett väldigt auktoritärt parti. Självklart är varken Socialdemokraterna, Moderaterna eller Kristdemokraterna med och spelar i samma liga som dem, det ska självfallet nämnas. Men dessa tre partier börjar röra sig mer mot den auktoritära skalan, vilket är en mycket oroande utveckling.

Jag är inte sen med att berömma de partier som rör sig åt ett annat håll, även om det skulle gälla partier som inte är mitt eget. Här gäller det att vi fortsätter föra en frihetlig talan, eftersom vi pratar om människor och inte bara siffror. Så länge människan endast är reducerad till enbart statistik är hon aldrig riktigt fri.

Alina Koltsova är sekreterare för Miljöpartiet i Arvika. Hon är en socialliberalt sinnad grön liberalfeminist som starkt ifrågasätter höger och vänsterskalan.

%d bloggare gillar detta: