Senaste nytt

Flyktingkrisen och de irrationella idealisterna

För ett par veckor sedan skrev jag ett inlägg om vad som behöver göras i och med flyktingströmmen. Sedan dess har faktiskt en hel del hänt. Regeringen och de borgerliga partierna har lagt fram ett gemensamt politiskt paket som även om det är för lite i alla fall är en början. Idag gick regeringen ut med att införa gränskontroller. För mig som har följt flyktingströmmen under lång tid är inget av detta förvånande. Något måste helt enkelt göras.

När jag kom tillbaka till jobbet efter semestern insåg jag att vi stod inför en ny situation då mer än 30 nyanlända väntade på att få plats i skolan. Det kanske inte låter som särskilt mycket men för en kommun som under ett år brukar ta emot ca. 70 nyanlända är det rätt många. Vi hade redan tagit 50 stycken under vårterminen vilket är ungefär det dubbla mot normalt. Vi hade alltså redan innan höstterminen börjat överstigit den beräknade budgeten som byggde på en volym på 75 nyanlända elever. De nyanlända fortsatte komma i en strid ström och den redan belastade mottagningsenheten hade svårt att mäkta med. Snart var antalet upp i 60 nyanlända elever under hösten. Vi började räkna med en volym på det dubbla mot det normala men är inte säkra på om det räcker. Och det här är bara för grundskolan. Samma situation gäller för gymnasiet. Då ska vi komma ihåg att sedan många år har Sveriges kommuner och statliga myndigheter försökt hantera nyanlända i skolan som utgör vad man brukar kalla ett ”utvecklingsområde”. I klartext så klarar sig nyanlända inte skolan – särskilt inte i de äldre åldrarna i högstadiet och gymnasiet.

Vad innebär då detta? Förutom då att det går åt mer pengar. Alla årskurser i de kommunala och ett par friskolor i kommunen är fulla från årskurs 6-9 och snart även i lägre. Det har skapats en särskild mottagningsgrupp i en kommunal skola för nyanlända elever i årskurserna 6-9 det är dock väldigt svårt att få tag på lärare till den gruppen. Som nu är full och vi har nu ett tiotal elever som vi inte har skolplats till. Än så länge har inte de stora flyktingströmmarna märkt av sig. Det är så klart möjligt att de sprids annorlunda eller så är det en tidsfråga innan den kommer. Men vad som är säkert är att en fortsatt ström i den takt som nu sker inte är hållbar.

Ett annat problem är hur vi ska få dessa elever in i den vanliga undervisningen. Det kan tidigast ske till hösten men om volymen fortsätter på dessa nivåer eller till och med öka då kommer det vara ordentligt problematiskt och det kommer att gå ut över ordinarie undervisning. Det här handlar om en kommun som inte tar emot allt för många nyanlända. Men ändå har vi snabbt fått rätt knepiga problem. Det går så klart att hantera men om strömmen med flyktingar fortsätter så kommer det bara bli svårare. Det här är bara ett litet nedslag i problematiken. Som folk kanske minns diskuterades tidigare att Sverige har problem med hela skolsystemet. Flyktingströmmen gör inte detta enklare.

Jag skriver det här för att det är fascinerande svårt för folk att förstå vilka problem vi står inför i och med flyktingströmmen. Det handlar helt enkelt om direkta praktiska problem som kommer att påverka folks vardag när resurser går till flyktingar istället för svenska medborgare. Den som tror att folk inte kommer att uppröras över det är minst sagt naiv.

När jag har försökt diskutera detta så finns det en rätt stor grupp människor som hävdar att det inte finns en gräns för hur många människor Sverige kan ta emot. Jag kan köpa detta idealistiska argument. Men man måste då också ta dess konsekvenser. Om det är så att det inte finns en gräns på grund av ett kategoriskt imperativ då måste man också vara beredd att diskutera de faktiska problemen så de kan lösas. Men istället hånas och misstänkliggörs de som tar upp problemen, man tävlar om att skönmåla invandringen på olika sätt och vill endast tala om alla bra saker med invandring. (Den som inte gör detta träffas så klart inte av kritiken.)

Det finns så klart massa bra saker med invandring och jag har alltid varit för invandringsvänlig. Men om man vill att Sverige ska ta emot flyktingar och vill att vi ska ha ett välfungerande samhälle med en bra flyktingmottagning så måste man också diskutera problemen. Det handlar om att ta problemen på allvar och rationellt titta på dem. Ja det är sant att Sverige är rikt och kapabelt men det gäller bara när Sverige faktiskt tar saker på allvar. Istället får vi en debatt som ständigt undviker problemen. Precis som det här inlägget.

Björn Axén

Medarbetare på Frihetssmedjan. Liberal piratpartist som brinner för människors frihet och det öppna samhället. Arbetar med skolutveckling på kommunal nivå. Särskilt med kvalitetsarbete och nyanlända elevers utbildning.

https://bjornaxen.wordpress.com/

%d bloggare gillar detta: