Senaste nytt

Torbjörn Jerlerup: Invandrare behandlas som skit

Bland flyktingar finns en enorm arbetsvilja och nyfikenhet att lära sig svenska. Det märks om man umgås med dem. Så har det alltid varit. Varje gång jag har mött nya flyktingar har de sjudit av iver att lära känna svenskar, lära sig språket och få arbeta.

 På något sätt har vi lyckats ta död på denna iver hos många före detta flyktingar som fått uppehållstillstånd. Väl här får de ofta inte jobb och de och deras barn misslyckas i skolorna.

Jag kikade på statistiken för någon vecka sedan. 

Antalet inrikes födda med jobb är ungefär 85%. Utrikes födda med jobb 52%.

Statistiken över arbetslöshet och liknande fördelat på fördelsregion blir det mer skrämmande. Om man kikar på SCB:s statistik för antalet förvärvsarbetande per år, fördelat på ursprungsregion, för de utrikes födda. 2011 hade 40% av de som fötts i Afrika jobb mot  80% av de inrikes födda. Sen är även folk från arabiska länder illa ute.

Värst är det för de som invandrat från Somalia. Man brukar ange att mellan 20-30% av de som fötts i Somalia har arbete.

Samma mönster ser man om man tittar på utbildningen.

40% av ungdomarna födda utanför Europa kvalificerar sig inte till gymnasiet…

Och värst ute är de med afrikansk bakgrund, som har lägst betyg i grundskolorna. Även de från Mellanöstern halkar efter.

Det ser liknande ut om man kikar på statistik över ursprungsland hos brottsmisstänkta.

Vad beror detta på?. Av olika orsaker, men det faktum att det finns få jobb för lågutbildade i Sverige bidrar. Språkproblem också.

Hur stor är arbetsmarknaden för en person med bara grundskola bakom sig?

Jag visade innan att de från Somalia är extra illa ute. 60% av somalierna som kommit hit har bara grundskoleutbildning, och ofta då bara 6-8 år. Men även ca 40% av syrierna har enbart grundskolan bakom sig och då ofta 8-9 år.

Hur har det blivit så här?

Ja det är ganska enkelt. Det finns ingen arbetsmarknad för lågutbildade som inte kan språket. Så efter ett tag dödas glädjen att lära sig svenska och söka jobb hos många av de som flyttat hit.

Sen kan SD och diverse borgerliga debattörer skrika högt att vi måste tvinga in nysvenskar i arbetsmarknaden och ta bidragen från dem. Det kommer ändå inte att hjälpa. Finns inga jobb så finns det ingen arbetsmarknad att söka sig till.

Det är på tiden att vi tar tag i dessa problemen. D.v.s. att vi ställer frågan hur vi behandlar de som kommer till Sverige. För sanningen är att vi inte behandlar dem särskilt väl.

Jag är för en stor och generös flyktingmottagning men accepterar inte att människor behandlas som skit när de kommit hit. Att döma folk till passivitet och arbetslöshet är inte att behandla dem väl.

Torbjörn Jerlerup (krönikör på Frihetssmedjan ), Socialdemokratisk liberal. Medgrundare av den antirasistiska sajten Motargument.

%d bloggare gillar detta: