Senaste nytt

Ademir Žilić :NATO – för säkerhets skull!

Den senaste tiden har NATO fått ta allt mer plats i den allmänna debattens topp – partiledardebatterna. Först i söndags i SVT Agenda och sen i onsdags i Riksdagen. Det är mycket glädjande att vi nu diskuterar denna viktiga fråga. Däremot är det oerhört oroväckande att Socialdemokraterna fortfarande förespråkar ”sitta lugnt i båten” när det blåser upp till storm. Speciellt nu när hela Alliansen har sagt ja till NATO.

En av de frågor som radikalt har förändrats i opinionen de senaste 2 åren är just inställningen till NATO-medlemskap. Själva svängningen började första halvan 2013, efter att dåtidens ÖB Sverker Göransson meddelade om att det svenska försvaret räcker endast i en vecka och att svenskt luftrum kränkts utav ryskt militär flyg mer än en gång under en tid. Det som ytterligare hjälpte ja-sidan i NATO-debatten var den fd generalsekreterarens Anders Fogh Rasmussens uppmaning till Sverige om att ”vi kan inte räkna med artikel 5-hjälp från NATO om vi inte är medlemmar i försvarsalliansen”. Vad är artikel 5 då? Det är hjärtat av NATO – solidaritetsprincipen. Den säger att om ett NATO-land blir anfallet kommer hela NATO att bistå med militär hjälp till det lands försvar. Denna ockupationsförsäkring har Sverige inte i dagsläget. Däremot har vi ett försvar som klarar av att försvara vissa delar utav landet i en vecka.

NATO-kritikerna brukar oftast peka på att ”Sverige kommer dras in i krig mot sin vilja i tredje världen”. Detta stämmer givetvis inte överhuvudtaget. Flera NATO-länder avstod från de militära interventionerna på Balkan under 1990-talet och senare även i Afghanistan och Irak. NATO har inte förmågan att tvinga ett medlemsland att delta i en intervention. Sveriges riksdag kommer fortsätta ha den makten.

En annan NATO-myt är att vi kan inte gå med i försvarsalliansen då vi inte uppfyller 2%-målet. NATO har ett mål om att varje medlemsland ska avsätta 2% av sin budget till det militära/försvaret. Självklart kommer Sverige inte ens i närheten av detta mål. Men det gör inte de flesta NATO-länder heller, däribland Norge och Danmark. Det här är inte ett medlemskapsvillkor. I såna fall hade de stora östutvidgningarna av NATO 2004 och 2009 aldrig blivit möjliga.

Det är många missledande myter som sprängs om ett ämne när det väl får komma upp till debatt. NATO är ett lysande exempel på den saken. För att förstärka Sveriges läge i Östersjön och svensk säkerhet och försvarskapacitet gentemot det allt mer auktoritära och aggressiva Ryssland behöver vi gå med i NATO. Vi har inte råd att stå ensamma den dagen det värsta inträffar. Vi kan inte oansvarsfullt ”sitta lugnt i båten” när det blåser upp till storm, med tanke på att vi tar upp en stor del av båtens mitt (Östersjön). NATO bildades på ruinerna efter Hitler och under tryck från Stalin. Demokratierna gick samman för att försvara det finaste vi har – friheten och mänskliga rättigheter. För mig är NATO-medlemskap en självklarhet. För svensk säkerhets skull.

Ademir Žilić (krönikör hos Frihetssmedjan) Statsvetare med masterexamen i internationella relationer.

%d bloggare gillar detta: