Senaste nytt

Torbjörn Jerlerup: Är liberalism en maktdelning?

Liberalismen definieras av en del som frånvaron av statlig kontroll.

Men räcker det som definition? Innebär friheten från statlig kontroll automatiskt att fler människor får egenmakt? Innebär det att makten över tillvaron fördelas till fler människor,

Om det ändå hade varit så enkel… Men, nej!

Tendenser till de fås makt över de många finns även vid situationer då staters makt minskas.

Om man istället för att titta på statens mak tittar på makt överhuvudtaget ser man att människor även kan hamna i kläm då privata intressen hotar dem. Oligopol växer fram. Karteller. Storföretag som skaffar sig monopol. Stora företag som får orimligt inflytande i lokalsamhällena, etc, etc..

Det finns därför en tradition av andra liberaler som säger att liberalism INTE är frånvaron av statlig makt enbart, utan snarast en maktbalans.

Det privata, medborgare, företag, föreningar och andra intressen, håller koll på staten. Och alla dessa intressen håller även koll på varandra GENOM STATEN.
En maktbalans för att undvika att någon aktör, stat eller privat, får FÖR mycket makt över människors ekonomi, vardag och frihet.

Per Ahlmark beskrev detta bra för några år sedan:

Jag tror man kan säga att den liberala synen på människan är en förening av ljus optimism och illusionsfri pessimism.

Den är optimistisk på detta sätt: Ge människor makt, inflytande och insyn, och du frigör fonder av energi, idealitet och ansvarskänsla. Sprid makten till de många, ty då ökar solidaritet och arbetsglädje. Därför skall samhället bygga på demokrati, offentlighet och frihet.

Den är pessimistisk på ett annat sätt: Ge en människa mycket makt,och han eller hon missbrukar den. Ge en grupp av människor ett okontrollerat inflytande, och gruppen korrumperas. Ge en institution befogenheter som inte balanseras, och den förvandlas snabbt till ett organ för maktfullkomlighet och i värsta fall förtryck.

Därför skall samhället bygga på maktbalans, på kontroller av institutioner och makthavare, på decentralisering och på allmänhetens insyn.

/Per Ahlmark 19/1 1971, riksdagsdebatt

Ge folk frihet och egenmakt att bygga företag och organisationer men inte så det inskränker andra individers MÖJLIGHET till egenmakt. Ge folk via staten rätt att bygga land och genom lag skydda individer, men inte för mycket makt, så det inskränker folks MÖJLIGHET till egenmakt.

Torbjörn Jerlerup (krönikör på Frihetssmedjan ), Socialdemokratisk liberal. Medgrundare av den antirasistiska sajten Motargument.

 • snobben

  Bra fråga. Minsta barn säger – JAG KAN SJÄLV ! Barn har alltid tagit makt över myndiga. Bord betyder förhandling. Träffande, mat smakar blä !, sedan veckopeng, orättvisor. Passar man sig inte, tar dom över ! Så motsats ingår för balans.
  Sämsta stället för läxor, allvar är vid bord. Men vi älskar att leva i luftslott. Pengar kan man ta med sig, inte saker. Intelligens betyder att kunna omvandla teori till praktik i genomförande på ett korrekt sätt i tänkt resultat. Gemensamt är i grund att kämpa för att bli självständig. Barns representanter har alltid hetat rebeller, terrorister, journalister. Ta aldrig parti, medla, sa min far. Det dummaste folk gör. Min mamma sa, du är en kopia av din far, det har alltid straffat sig. Därför kom jag hit. Båda har rätt.
  Men så var han fransk främlingssoldat.

 • snobben

  Min farfar hade ungdomsboende för vanartiga grabbar, fick adelstitel för det.
  Efter krig, rebeller, Min far hade 8 bröder, en syster. Stenhård diciplin.
  Men alltid kommer posttraumatisk stress efter krig, och pengar försvinner.
  Men rättvisa vill alla tuffingar ha. Jag har lärt mina barn att rättvisa inte finns, eftersom vi i grund är olika i personlighet. Samt ego.

 • snobben

  J,ag utgår från etnologisk social grund. Alltets gemenskap. Lika för alla. Kasta-fånga
  Fram – Tillbaka, Upp – ner, Snurra. Vi älskar karuseller, bollar, resa, miljöarbete,
  sedan ebb och flod, natt och dag, samt utveckla. mm Exakt som livets, jordens tillvaro självt. Därför får politiken sköta sig själv för min del.

 • snobben

  Dragningskraft till motsats är också gemensam, som brukar heta sökande för vägledning, överlevnad. Som partner, mat, information. Som jag nu framför datorn.

 • snobben

  Jag tror egot är en förutsättning för demokrati. En del tror allt har ramlat ner av sig
  självt på deras fötter. Men ingen kan få något med tomma händer, inte göra något heller. Så apan i oss får vi leva med. om vi inte kan utöka förståndet med mer än 10 %

 • snobben

  En helt perfekt förnöjsam tam demokrati, där alla bara gör nödvändigt vill vi inte ha,
  för då blir det långtråkigt med ett långt liv. Vi måste ha lite action, i rövare och banditer, schönhetsoperationer och akuta lägen, retas och skratta, nöjen, ge ett käftslag på dumt folk, och sno åt oss saker som skadeglädje. Som en fotbollsmatch med publik, en arena full med artiklar att välja på. För vi är mer djur än människa.
  Vad dom än inbillar oss. Blandningen gör att vi måste ha både militär, fängelse,
  lagar och sysselsättning. En evig hetsjakt på oss utklädda som människor. som kan
  utveckla vad som helst. För allas trevnad har vi politiker som pappa och mamma gestalt

 • snobben

  Dom flesta är nöjda med makt över sitt egna liv, att man trivs i allt man har. Sedan är det varje individs egen vilja att ta del av allt, utveckla. Våra tankar skapade från omgivning avgör hur vi förhåller oss till omvärlden. Dom kan skilja rejält i uppfattning,
  men ursprung i det viktiga närmast är oftast lika. Det stora utanför kan ändå ingen individ påverka. Det skiftar ständigt.

 • snobben

  Det är nog bra om politiker kan se en grupp individuellt. Att man kan leda genom att både splittra och ena vid behov. Att man är tillgänglig direkt i personlig kontakt, och kan utvärdera sig själv i vad som genomförs, via alla som står i behov av dom.
  En del är som svampar, trots att det är andras åsikter och stil. Vad man själv tycker är oftast ointressant i ledarroll.

%d bloggare gillar detta: