Senaste nytt

Torbjörn Jerlerup: Är liberalism en maktdelning?

Liberalismen definieras av en del som frånvaron av statlig kontroll.

Men räcker det som definition? Innebär friheten från statlig kontroll automatiskt att fler människor får egenmakt? Innebär det att makten över tillvaron fördelas till fler människor,

Om det ändå hade varit så enkel… Men, nej!

Tendenser till de fås makt över de många finns även vid situationer då staters makt minskas.

Om man istället för att titta på statens mak tittar på makt överhuvudtaget ser man att människor även kan hamna i kläm då privata intressen hotar dem. Oligopol växer fram. Karteller. Storföretag som skaffar sig monopol. Stora företag som får orimligt inflytande i lokalsamhällena, etc, etc..

Det finns därför en tradition av andra liberaler som säger att liberalism INTE är frånvaron av statlig makt enbart, utan snarast en maktbalans.

Det privata, medborgare, företag, föreningar och andra intressen, håller koll på staten. Och alla dessa intressen håller även koll på varandra GENOM STATEN.
En maktbalans för att undvika att någon aktör, stat eller privat, får FÖR mycket makt över människors ekonomi, vardag och frihet.

Per Ahlmark beskrev detta bra för några år sedan:

Jag tror man kan säga att den liberala synen på människan är en förening av ljus optimism och illusionsfri pessimism.

Den är optimistisk på detta sätt: Ge människor makt, inflytande och insyn, och du frigör fonder av energi, idealitet och ansvarskänsla. Sprid makten till de många, ty då ökar solidaritet och arbetsglädje. Därför skall samhället bygga på demokrati, offentlighet och frihet.

Den är pessimistisk på ett annat sätt: Ge en människa mycket makt,och han eller hon missbrukar den. Ge en grupp av människor ett okontrollerat inflytande, och gruppen korrumperas. Ge en institution befogenheter som inte balanseras, och den förvandlas snabbt till ett organ för maktfullkomlighet och i värsta fall förtryck.

Därför skall samhället bygga på maktbalans, på kontroller av institutioner och makthavare, på decentralisering och på allmänhetens insyn.

/Per Ahlmark 19/1 1971, riksdagsdebatt

Ge folk frihet och egenmakt att bygga företag och organisationer men inte så det inskränker andra individers MÖJLIGHET till egenmakt. Ge folk via staten rätt att bygga land och genom lag skydda individer, men inte för mycket makt, så det inskränker folks MÖJLIGHET till egenmakt.

Torbjörn Jerlerup (krönikör på Frihetssmedjan ), Socialdemokratisk liberal. Medgrundare av den antirasistiska sajten Motargument.

%d bloggare gillar detta: