Senaste nytt

Sverigedemokraterna bryter med sitt ungdomsförbund, SDU.

Sverigedemokraternas ungdomsförbund har idag haft sin kongress. Man valde mot moderpartiets vilja Jessica Ohlson till ordförande med siffrorna 44-38. Ohlson var en protegé till den avgående ordföranden Gustav Kasselstrand som av moderpartiet tillsammans med ett flertal andra tvingats bort ifrån moderpartiet under dramatiska omständigheter.

Valet av Ohlson har gått emot de direktiv och signaler som moderpartiet har skickat till kongressdelegaterna. Blir Ohlson vald klipps banden för gott med partiet löd moderpartiets kommunikation till ungdomsförbundet.
Jessica Ohlson blev nu vald för ca tre timmar sen och moderpartiet har svarat ungdomsförbundet med följande:
Skärmavbild 2015-09-12 kl. 15.13.48
Moderpartiet har stängt av ungdomsförbundets hemsida. Vid försök att nå hemsidan blir man hänvisad till vad som liknar ett pressmeddelande. Pressmeddelandet konstaterar att moderpartiet helt bryter med ungdomsförbundet och att partiets verkställande utskott ska grunda ett nytt ungdomsförbund med namnet SDU. Man tar alltså besittning över namnet på nuvarande ungdomsförbund.

Den tidigare ordföranden för ungdomsförbundet Kasselstrand kommenterar det hela på sin twitter på följande sätt:

Senast när ett ungdomsförbund för ett riksdagsparti skildes mot sin vilja ifrån moderpartiet var 1934 då Sveriges Nationella Ungdomsförbund, föregångaren till det som idag är Moderata Ungdomsförbund,  avlägsnades av dåvarande Moderaterna.

Vad brytningen mellan SD och SDU betyder för framtiden är oklart. Det finns risk att partiet eller rättare sagt ”rörelsen” kan ta stor skada av detta men det finns också vinster beroende på hur moderpartiet hanterar frågan.

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: