Senaste nytt

Ademir Žilić: Socialdemokratisk kapitulering framför protektionism

Europeiska Unionen skapades i början som Kål- och stålunionen. Grundtanken var att upprätthålla en europeisk långvarig fred genom ett starkt samarbete som binder samman Europas demokratier. Samarbete inom flera områden, däribland handel. Den här unionen har i grunden, med andra ord, frihandel som ett av de viktigaste redskapen för en demokratisk och fredlig kontinent. Med tiden utvidgades unionen och därmed även grundkonceptet till att omfatta allt fler områden (gemensam valuta, gemensam inre marknad, fri rörlighet etc). Men frihandel återstod som det grundläggande konceptet för samtliga fördragsreformer som man aldrig övergav. Liberaler, socialdemokrater, kristdemokrater, moderater etc. Alla var överens om att det är nödvändigt med frihandel för en europeisk fred.

Nu har turen kommit på Västra Balkan. Ett ökat samarbete och ökad europeisk integration för dessa länder minskar risken för framtida konflikter. Här ingår ökad frihandel med EU, för att på sikt bli medlemmar och helt och hållet en del av EU:s inre marknad. I början av sommaren tog Bosnien-Hercegovina ett viktigt steg framåt, när EU godkände export av bosniska mejeriprodukter till EU:s inre marknad. Det här kommer skapa en hel del jobbtillfällen på en svag bosnisk arbetsmarknad. Väldigt välkommet.

Men helt plötsligt vände allt i slutet av sommaren. Missnöjda kroatiska bönder, som såg marknadsekonomi och konkurrensen från Bosnien-Hercegovina som ett hot, lyckades väl med sin lobbying hos Kroatiens premiärminister (Zoran Milanovic, socialdemokrat). Och Kroatiens regering satte in sitt veto i Europeiska rådet mot att BiH skulle få exportera mejeriprodukter till EU-länder. EU-kommissionen genomförde en andra prövning och där ogiltigförklarades Kroatiens veto. Europeiska rådet röstade ner Kroatiens veto, eftersom EU inte kräver full konsensus inom det här beslutsområdet, räckte enkel majoritet. Bosniska mejeriprodukter får numera alltså finnas på EU-marknaden.

Frihandel ökar friheten för folk, både i exportlandet och i importlandet. Det skapar arbete och därmed välstånd. Det bygger välfärd och slår ner mot missnöje. Och i det bosniska samhället finns en hel del missnöje som nationalistiska partier utnyttjat i 20 års tid, men som nu börjar ta slut, då EU öppnar upp med bl.a frihandel. Det är glädjande att EU-kommissionen inte gick på Kroatiens linje. Det är än större besvikelse över att kroatiska socialdemokrater lyssnar till protektionism istället för att främja samarbete och goda grannrelationer. Nu har man endast lyckas uppnå en enda sak – missnöje från bosnisk sida. Mycket tråkigt. Som bonus har man även sprungit nationalisternas ärenden. För att hålla Bosnien-Hercegovina på avstånd från EU är samma sak som att ge vind i ryggen åt vänsterextrema och nationalistiska partier i landet. Högst odemokratiska och korrupta partier, med andra ord. Det är väl ändå inte en sån kontinent, med såna stater, som vi vill bygga? En högst legitim fråga som kroatiska socialdemokrater bör tänka på. Och nästa gång tänka mer på internationell än nationell solidaritet.

Ademir Žilić (krönikör hos Frihetssmedjan)
Statsvetare med masterexamen i internationella relationer

%d bloggare gillar detta: