Senaste nytt

Vems ynglingar?

http://www.actandgrow.se/wp-content/uploads/2014/10/box-omslag.jpg

Om de här siffrorna håller i sig kommer var tionde 18-åring i Sverige om några år att vara ett ensamkommande flyktingbarn. – Håkan Boström

Det är så här debatten ser ut idag bland borgerliga debattörer och i borgerliga samt liberala ledarsidor. Samtidigt bedyrar och lovar samma debattörer och ledarskribenter att de inte alls anpassat sig till sverigedemokraternas retorik och agenda. Men om detta inte är en anpassning till Sverigedemokraterna så undrar man ju vad det här är för något?
Var det så här de borgerliga ledarsidorna förde debatten innan Fredrik Reinfeldt tog över rodret ifrån Bo Lundgren?

Var det så här debatten såg ut inom borgerligheten under Carl Bildts tid som statsminister?

I från samma artikel som citat ovan finns att läsa hittar man följande passage:

Det är egentligen inte korrekt att tala om barn i det här sammanhanget. Det rör sig i huvudsak om ungdomar. De flesta är mellan 13 och 17 år gamla, några även äldre.

Svenska Dagbladets Per Gudmundson går inte lika långt som GP:s Håkan Boström, men även Gudmundson tycker att personer under 18 år ska ses som vuxna:

När det gäller att beskriva en grupp som till största delen består av 16- och 17-åriga ynglingar är begreppet ”barn” helt enkelt missvisande.

Sedan när började borgerligheten anse att personer som är under 15 år ska ses som vuxna och med vilken grund? Förenta nationernas (FN) konvention om barns rättigheter mer känd som Barnkonventionen deklarerar i sina stadgar att alla personer under 18 är att se som barn. Sverige har skrivit under och ratificerat Barnkonventionen och i början av detta år beslutade regeringen om ett direktiv vars syfte är att göra konventionen till en del av svensk lag.

Men man behöver inte invänta på att Barnkonventionen ska bli en del av svensk lagstiftning,  svensk lagstiftning definierar redan barn som personer under 18 år. Till exempel definierar Utlänningslagen barn på följande sätt:

2 § Med barn avses i denna lag en person som är under 18 år.

Varför vill Boström och Gudmundson frångå Svensk lagstiftning, vad har fått Boström att anse att personer som är 13 år skall anses och behandlas som vuxna? Menar man att ens distinktion för när en person lämnat barnåldern till att kliva över trösklarna för vuxenåldern gäller också vid byxmyndighet, förtäring av alkohol, rätten att inneha körkort och rösträtt?

Gäller resonemanget svenska ynglingar?

Diskussioner om gränsdragningar kring när man skall anses vara barn och vuxen kan vara intressanta och viktiga. Men inte enbart om diskussionen handlar om när personen råkar heta Malik eller Hussein och är kommen ifrån platser som för tillfället är världens hemskaste platser.
En sådan diskussion hör inte hemma i liberala kretsar och bör inte heller göra det i borgerliga kretsar. Inte heller är det utifrån ett liberalt perspektiv intressant att problematisera hur många ensamkommande artonåringar som kommer att utgöra gruppen artonåringar inom en snar framtid, det är en politisk diskussion som hör hemma i nationalistiska kretsar.

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: