Senaste nytt

Utrikeskorrespondent: Vladan Lausevic – Lettlands liberaler slås för könsneutral partnerskapslagstiftning

På webbsidan manabalss.lv (min röst) kan medborgare i Lettland ta politiska initiativ genom att lägga upp förslag och söka stöd genom underskrifter. Medborgarförslag med 10 000 underskrifter kan läggas fram inför parlamentet (Saeima) som då måste diskutera förslaget och ta ställning. Mängder av olika medborgarförslag finns redan, allt från att Lettland ska vara ett ”GMO-fritt land” till att förskolebarn ska ha rätten till gratis måltid.

Sedan den 23 mars finns ett förslag ifrån liberaler om könsneutral partnerskapslagstiftning (likt sambolagen) uppe och är ett av de förslagen som har samlat mest underskrifter. Hittills har runt 5640 medborgare skrivit under för förslaget att Lettland ska legalisera partnerskap för ogifta par, inklusive samkönade par.

Inspirationen kommer från Estland där framför allt det högerliberala Reformpartiet har varit initiativtagare till en sådan lagstiftning. Estland är en så länge det enda förre detta satellitstat till Sovjetrepubliken där samkönade par kan registrera sin samlevnad. För liberalerna i Lettland i partiet Latvijas Attistibai, förkortat LA, (Lettlands utveckling) är ambitionen att göra Lettland till nummer två. Det är dock en väldigt lång process fylld av utmaningar. Till att börja med saknar LA idag platser i parlamentet. Också som samhälle är Lettland bland de mer konservativa i Europa, särskilt bland de äldre generationer som har levt större delen av sina liv under Sovjetunionen.

Enligt konstitutionen från 1992 (Satversme) måste staten skydda äktenskap och familjer mellan en man och en kvinna, med eller utan barn, det vill säga heterosexuella familjer. Därmed omfattas inte ogifta eller samkönade par med eller utan barn av samma rättigheter ifall personer skulle vilja leva tillsammans men utan formellt giftermål. Liberalernas ståndpunkt är att staten med den nuvarande politiken därmed skapar omänskliga hinder för medborgare i det moderna Lettland. Att ha samlevnad mellan två ogifta personer innebär att personerna inte har rättigheter rörande till exempel arvsrätt vid dödsfall, barnvårdnad eller försörjningsstöd som gifta par har rätt till.

Tankarna med förslaget kan därmed presenteras som följande:

  1. Underlätta individens val av personligt lycka

  2. Skapa jämlikhet mellan gifta och ogifta par med eller utan barn

  3. Göra olika typer av familjer lika inför staten

  4. Göra Lettland till ett mer jämställt och modernt samhälle som Estland och andra medlemsstater inom EU

Partiets ambition har också varit att förslag om registrerat partnerskap skulle fungera som ett långsiktigt drag med syfte att göra partiet mer känt hos medborgarna och skapa debatt i samhället. Förslaget har bland annat blivit nämnd i ett av de större dagliga medier som nyhetsportalen Delfi  samt tidskriften Diena och statskanalen LNT. Också under det nyligen avslutade presidentvalet fick kandidaterna i flera fall frågor av journalister om vad de ansåg om partnerskapsförslaget. Publicitet anses viktigt framförallt inför lokalvalet som kommer att äga rum under 2017 då Riga regionen utgör mer än hälften av Lettlands väljarkår.

Motargument mot förslaget har mest synts hos det nationalistiska partiet Nationella Alliansen vars kommentarer har varit att familjeliv utanför äktenskapet är omoraliskt och att staten inte ska erkänna samkönade par. Från LA:s sida har ledaren Juris Purce dels sagt att motargumenten inte är verklighetstrogna samt att den nuvarande lagstiftningen kan orsaka mutor då ogifta par kan uppleva diskriminering från statens sida och därmed försöka komma förbi systemet.

Förhoppningsvis kan Lettland i framtiden bli ett ännu mer jämställt, fritt och rättvist samhälle. Kampanjen har en Facebook sida och LA:s medlemmar arbetar aktivt varje dag för att få in nya underskrifter. Dessutom under Europriden i Riga med runt 3000 deltagare samlades ett stort antal av de som skrivit under förslaget fysiskt på allmänna platser.

Nu är det sommar i Lettland så medlemmarna passar på att besöka olika festivaler då målgruppen är just unga människor vars värderingar och världsbilder ofta är präglad av uppväxt i ett europeiskt och demokratiskt Lettland. Med tanke på att runt 1000 personer ha skrivit under förslaget sedan slutet mars kan de sista underskrifterna eventuellt bli klara till en höst eller tidig vinter.

Vladan Lausevic är Frihetssmedjans utrikeskorrespondent i Baltikum med bas i Lettland  där han bedriver sina masterstudier. Han är ordförande för nätverket EU-liberaler i Stockholms Län

Referenser

Delfi – Par Kopdzīves likuma pieņemšanu Latvijā savākta puse nepieciešamo parakstu. Publiceringsdatum: 2015-06-02 . Webbsida:  http://www.delfi.lv/news/national/politics/par-kopdzives-likuma-pienemsanu-latvija-savakta-puse-nepieciesamo-parakstu.d?id=46053489#ixzz3frjF9jgb  

Diena – Pūce: Kopdzīves likuma mērķis panākt vienādas tiesības visiem

Publiceringsdatum: 2015-03-26  Webbsida: http://www.diena.lv/latvija/viedokli/puce-kopdzives-likuma-merkis-panakt-vienadas-tiesibas-visiem-14092506

Frihetssmedjan – Vladan Lausevic: En liberal revolution i Baltikum? Publiceringsdatum: 2015-05-24.  Webbsida: http://www.frihetssmedjan.se/2015/05/vladan-lausevic-en-liberal-revolution-i-baltikum/

Kasjauns.lv – Juris Pūce: ”Bez Kopdzīves likuma jācieš, jādod kukuļi un jākrāpjas!

Publiceringsdatum: 2015-06-08. Webbsida: http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/196054/juris-puce-bez-kopdzives-likuma-jacies-jadod-kukuli-un-jakrapjas

Latvijas Republikas Satversmes Tiesa. Latvijas Republikas Satversme .

Publierings datum : Okänd. Webbsida: http://www.satv.tiesa.gov.lv/?&mid=8

Manabalss.lv – PAR KOPDZĪVES LIKUMA PIEŅEMŠANU LATVIJĀ. Publiceringsdatum: 2015-03-23. Webbsida: https://manabalss.lv/par-kopdzives-likuma-pienemsanu-latvija/show

%d bloggare gillar detta: