Senaste nytt

Borgerliga partier bör förorda en smalare men vassare välfärdsstat

Den svenska välfärdsstaten beskrivs av många som ett som är baserat på medborgarskap (se T.H. Marshall’s Social Citinzenship). Andra hävdar idag att den baseras på vart man bor, det vill säga att det räcker med att du har ett uppehållstillstånd för att få ta del av välfärdsstaten.

Skillnaden är alltså att medborgarskap utan motkrav ger rätt till medborgerliga rättigheter vilket inkluderar sociala positiva rättigheter som staten producerar till sina medborgare. Det enda krav som gäller är att man har turen att födas i Sverige av svenska medborgare. Men detta menar bland annat Diane Sainsbury ändrats. Idag baseras välfärdsstaten på vad hon benämner som residence, vart man har sin vistelse, eller som redan nämnt uppehållstillstånd. Med basera menas här vem som har rätt att nyttja de olika försäkrings – och bidragssystem som den svenska välfärdsstaten erbjuder.[1]

Sedan 1980-talet, tidigare i vissa och senare i andra välfärdsstater, har en stor invandring skett till de skandinaviska länderna. Många av de som har invandrat har kommit ifrån utomeuropeiska länder med kultur och språk som i flera fall särskiljer sig stort ifrån de värdländer som de invandrat till. Att utgå ifrån att denna utveckling korrelerar eller möjligen har lett till en välfärdsstat som bygger på uppehållstillstånd är inte långsökt.

Samtidigt har främlingsfientliga partier i flera skandinaviska länder vunnit ny terräng. Flera av dessa främlingspartier utgår ifrån välfärdschauvinistiska tankeställningar om samhället och välfärden. Man har argumenterat för att det egna landet och de privilegier som dessa stater erbjuder till sin befolkning skall enbart gå till de som är medborgare. Det socialdemokratiska partiet i Danmark har accepterat denna förställning som gjorts av det danska främlingsfientliga partiet Dansk Folkparti.

Bland väljarna i Sverige hörs krav att de andra partierna bör ta till sig Sverigedemokraternas syn på detta som tydligt och bäst uttrycktes i ett av deras valkampanjfilmer ifrån 2010. I kampanjfilmen ställs en gammal svensk dams behov gentemot ett dussintal muslimska kvinnors behov. Valfilmen är både upprörande och tilltalande för den som tror sig vara en förlorare på en generös invandring.

Reaktionen ifrån de borgerliga partierna på nämnda väljares krav har ännu inte slagit rot. Det har ännu inte gjorts några utspel eller föreslagits politik som vill frångå den utveckling som Sainsbury påstår har skett. Detta är beklagligt då borgerligheten har mest att förlora på att inte vilja reformera systemet. Både väljarmässigt och ideologiskt. Det finns många borgerligt sinnade som stödjer en generös, till och med generösare än den vi har nu,  invandring men som inte nödvändigt anser att finansieringen ska ske med alltför stora medel ifrån skattebetalarna. Ideologiskt finns det vinster att göra för de borgerliga partier som föreslår reformer. En smalare men vassare välfärdsstat är till godo för de som har behov av den och de som betalar för den men nyttjar den sporadiskt.

Ett reformförslag skulle kunna vara att den som tar del av välfärdsstatens nyttigheter också under en kontinuerlig tid betalt in till systemet. De människor som flytt till Sverige ska så klart inte stå hjälplösa när de väl tagit sig till Sverige. De bör få hjälp med basala behov under en viss tid samtidigt som övriga samhället är öppen för att underlätta deras etablering, detta betyder att arbetsmarknadsregler harmoniseras till fördel för de nyanlände men även också andra som har behov. En välfärdsstat som baseras efter vad man själv bidragit med bidrar till ett välfärdssamhälle som har mer legitimitet hos människors hjärtan såväl som plånbok.

Detta bör vara en borgerlig hållning!

[1]Sainsbury, Diane (1996). Gender, equality, and welfare states. Cambridge: Cambridge Univ.Press. Se sida 19, 27, 31-2

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

 • snobben

  Det skulle vara intressant att veta vad basala behov betyder. Vi har individer som är födda svenskar, men som aldrig bidragit till samhället av en mängd olika skäl.
  Antar att tak över huvudet och mat samt kläder för årstid ingår. I vården, tandläkare och glasögon hoppas jag vi täcker med skatter. Ibland gäller enbart akuta behov.
  Att tandvård skulle ingå som övrigt har svenskar önskat i generationer. Inte klokt att många än i dag inte har råd med sådant basalt. Jag förutsätter att folk måste vara friska, innan dom kan arbeta och betala skatt.

 • snobben

  Jag tycker dom börjar likna huggormar, med sylvassa tänder. Det vore ju bra om man inte sätter dom i blockad så fort dom gör en ansträngning att klara sig utan bidrag.
  Jag tror inte dom gillar självständiga i befolkningen. Inte en krona över bidragsnorm är tillåten. USCH !

 • snobben

  Så fort reformen nämns blir man skakis. Vi har våra lagar som ska ge rättvisa åt
  alla, utan urval. Hittills har dom inte intresserat sig för folkval i viktiga allmänna frågor.
  Dom sätter sina datum och därmed basta. EU vill sanktionera i en allt mer global katastrof. Vore bra att veta deras ekonomiska bidrag för framåt mottagande. I övriga
  delar är det läkarna som protesterar, i minskade resurser, därutöver kommuner som
  eftersträvar godtagbar planering. Att inte kunna tvinga andra EU länder ta emot, borde leda till sanktioner och inte axelryck.

 • snobben

  Jag tycker att vi borde satsa på bredd, absolut inte tvärtom. Kan tomma bussar köra runt i städer, borde dom kunna köra på landsbygden. Kollektivboende för invandrare med stor familj och släkt, samt för studenter och övriga intressenter. Enkelhet utan reduktion tjänar alla på. Öppnar dom handel, utvecklar sina intressen så får vi andra utflykts mål. Denna förbaskade trångsynthet kan reta åtminstone mej. Idag finns färdiga inredda kvadratmetrar att placera var man vill. Vad är problemet ????

 • snobben

  Mänskliga rättigheter går inte ihop i ständigt penninghysteri bland ett fåtal utvalda.
  Folk som blir rika på andras fattigdom, istället för tvärtom. Desto mer folk får behålla i plånboken, desto mer köpkraft och utveckling. Därutöver kan folk betala in sina skulder och lån. Idag när omskolning är nödvändig, samt ständig vidareutveckling i kompetens borde det vara självklart att boendet är så billigt som möjligt. Idag tjänas det in hur mycket som helst för några få kvadratmeter, år ut och år in. Dessutom är inte en god hälsa självklar över tid. Inte kollektivtrafik fungerande varken i tåg, buss eller bil. Det sista kommer troligen att slopas i framtiden.

 • snobben

  Dom allra flesta fattar att det inte är GRATIS att bygga upp folk, samhällen och arbetsplatser för alla våra behov. Därför är vi utrustade med hjärna, fötter och händer.
  Jag undrar om regeringen förstår sambandet ?

%d bloggare gillar detta: