Senaste nytt

Socialliberalismens tillkortakommanden

I krig och kärlek brukar det sägas att allting är tillåtet. Ordspråket är enligt Wikipedia svenskt.

Att med alla medel försöka nå ett mål är inte något som enbart utnyttjas vid krigstillstånd eller när kärleken spirar. Till exempel brukar ”allting är tillåtet” mentaliteten vara rådande i den svenska samhällsdebatten.
Ett exempel är användandet av känsloargument för att få stöd för sin sak.

Ett typiskt känsloargument brukar vara barn.

Alla, eller nästan alla, tycker om barn; de är små, ömtåliga varelser och har inte valt sin plats i världen. Man känner lätt empati och sympati med barn och argument som sätter barnen i centrum vinner stort gehör hos alla grupper i samhällsdebatten.

Barn är enkla verktyg i samhällsdebatten.

Dagens Industris politiska chefredaktör PM Nilsson, en mångårig ledarskribent och debattör, använde barn i centrum för sin argumentation för ett tiggeriförbud på DI:s ledarsida under december månad förra året.

Artikel var rörande och mänsklig, men den berörde väldigt lite de liberala principerna kring bland annat kroppslig autonomi, vilket man brukar förvänta sig av en ledarskribent som länge marknadsfört sig som liberal.

Plånboksargumentet, vem får och vem blir utan?

Ett annat viktigt verktyg i samhällsdebatten brukar vara plånboken, vem får och vem blir utan frågor går nästan alltid hem hos höger som vänstersidan.

Jenny Sonesson, sommarvikarierande ledarskribent, ställde på DI:s ledarsida följande fråga som går i tema plånboken:

Hur påverkar tiggeri bilden av Sverige?

Sonesson sätter sin undran i turistperspektivet, frågan är berättigad och intressant så låt oss undersöka vad experterna har att säga om saken. Tillväxtverket som är den myndighet som ansvarar för turistnärings statistiken skriver följande om den svenska turistnäringen under 2013:

I Sverige ökade turismens totala omsättning med 3,9
procent till 284,4 miljarder kronor. Antalet sysselsatta uppgick till 173 000, en ökning med 3,3 procent, och exportvärdet till 105,7 miljarder, en ökning med 2,3 procent jämfört med föregående år. Turismens bidrag till sysselsättning och ekonomi i Sverige växer i betydelse relativt flera andra sektorer i näringslivet.
Svensk turistnäring har som Sonesson påpekar i sin artikel varit en växande bransch sedan 2000 och har fortsatt att vara det under de senaste åren som EU-migranter allt mer blivit en en del av stadsbilden. För året 2014 redovisar Tillväxtverket följande nyckeltal gällande den inkommande turismen:
Inkommande turism
(procentuell förändring från 2013 och 2009)
•13,7 miljoner, totalt antal utländska övernattningar på
hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL,
1plus 6,7 % (plus 11,5 % från 2009)
varav:
•4,9 miljoner övernattningar från Norden utom Sverige,
minus 0,1 % (minus 2,6 % från 2009)
•6,3 miljoner övernattningar från Europa utom Norden,
plus 7,2 % (plus 6,9 % från 2009)
•2,5 miljoner övernattningar från länder utanför Europa,
plus 21,0 % (plus 81,7 % från 2009)
•37 060 fritidshus med utländska ägare i Sverige, plus 0,8 %
(plus 11,7 % från 2009)
•19,9 miljoner utländska en
och flerdagsbesökare i Sverige, plus 6,0 %varav:
•10,8 miljoner utländska flerdagsbesökare i Sverige,
minus 3,5 %
•9,2 miljoner utländska endagsbesökare i Sverige,
plus 20,5 %

Tiggeri har funnits i Sverige sedan urminnes, vid vissa perioder har det varit förbjudet men under de senaste tre decennierna har tiggeri varit en vanlig företeelse. Och fram till 2012 har ingen organisation eller aktör med rang yrkat för förbud.

Förbud retoriken har fått gehör i samhällsdebatten i koppling till att allt mer icke svenska tiggare blivit en del av den svenska gatubilden som enligt Sonesson måste vara fri från tiggare för att inte väcka uppseende och anstöt hos våra internationella turister. Tror verkligen Sonesson att Sverige är det enda land som har tiggare eller en stadsbild som ser ut som Pleasantville innan allting blir till färg? Sen på det personliga planet undrar jag om Sonesson när hon reseplanerar sina utrikesresor undviker länder som har tiggare och en stadsbild som inte överensstämmer med den svenska stadsbilden före 2010-talet?

Slutsats

Tiggeriet i Sverige verkar inte ha påverkat Sveriges bild i utlandet så värst mycket. Gällande turistnäringen så har den bara ökat  sedan år 2000 och den har ökat enormt under de senaste tre åren som tiggeridebatten eller EU-migrantdebatten pågått.

Men den svenska turistnäringens väl och ve är inte vad som är centrum för Sonessons oro med tiggeriet, vilket man lätt märker när hon besvarar kritiken ifrån Timbrobossen Karin Svanborg-Sjöva angående hennes ledare:

JennySonesson

Socialliberalismen är en subideologi inom liberalismen som i en viss utsträckning försvarar en form av en välfärdsstat med individen i centrum i motsats till socialdemokratin som sätter kollektivet i centrum.

Sverige är i mångt och mycket ett socialliberalt samhälle där man värdesätter ett välfärdssamhälle i statlig regi. Problemet med detta i kontext till tiggerifrågan är att tiggarna utmanar vårt samhälle. Människor som kan tänka sig komma till Sverige för att tigga eller för ta ett arbete som betalar mindre en det kollektivavtal som förhandlats av facken sätter en stor press på de som försvarar den ”svenska modellen”. Den Svenska modellen och den allt för stora välfärdsstaten sätter murar och hinder för den som inte har något annat än att tigga eller erbjuda en arbetsförmåga som i många fall betalar mindre en det kollektivavtalet som förhandlats av de som är innanför muren. Det är bland annat ur detta perspektiv som man bör förstå tiggeridebatten och migrationsdebatten.

Allt annat är bara verktyg för att försvara rådande system.

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: