Senaste nytt

Fler enkla jobb?

Den liberala Premiärministern William Gladstone debatterar
Lite förenklat kan man säga att det finns två läger i migrationsdebatten inom den borgerliga gemenskapen. Just nu har det ena lägret flyttat fram sina positioner, vilket bland annat syns i de borgerliga och liberala ledarsidorna.
 

Fler enkla jobb eller fler gränsvakter?

Liberaler tenderar att argumentera för ändringar av den svenska modellen som ett svar på de utmaningar som bland annat migrationspolitiken utgör. Man förordar detta då bland annat effekterna av den svenska modellen är att den skapar insider- och outsiderproblem. Den svenska modellen gynnar de och enbart de som är en del av systemet, det vill säga de som är fackanslutna och de som har jobb, dessa är insiders.
Om du är ung utan någon arbetslivserfarenhet och eller nyinflyttad invandrare så är du outsider, den svenska modellen tenderar till att fungera till nackdel för dig. Du får en arbetsmarknadsåtgärd ifrån Arbetsförmedlingen/SFI och eller utbildade dig längre än du egentligen skulle behöva eller hade tänkt dig.Till skillnad ifrån många liberala debattörer brukar borgerliga debattörer förorda fler gränsvakter än att bryta med den svenska modellen.
Politiskt ser man detta i hur Moderaterna under Reinfeldt vägrat och fortfarande under Kinberg Batra vägrar att göra upp med den svenska modellen. Istället för att utmana den svenska modellen och de negativa effekter som kan härledas till modellen väljer man istället att omfamna den. Vilket Kinberg Batra tydligt formulerade i sitt första tal som partiledare för Moderaterna:
Vi ska bygga vidare på det vi varit starka på de senaste åren. Där ingår den svenska modellen
Allianskollegorna Folkpartiet och Centerpartiet har båda förslagit att man borde frångå den svenska modellen genom att bland annat reformera LAS och privatisera Arbetsförmedlingen.
Ifrån vänstern har man ansett detta vara en attack på den svenska modellen när syftet i egentligen varit att rätta till de negativa effekterna som den svenska modellen utgör mot unga och nyanlända invandrare.
Att vänstern resonerar så som den gör så fort någon för fram argument om den svenska modellens orimlighet är inte oväntat däremot är det förbryllande att Göteborgs-postens Håkan Boström, liberal ledarskribent, skriver följande angående fler enkla jobb:
Även om det är sant att vi i dag kan behöva skapa fler enkla jobb för att få bukt med arbetslösheten så är det inget att sträva efter i sig. Att en tankesmedja som finansieras av LO för fram sådana här idéer är häpnadsväckande.
Inte ens i mina vildaste drömmar skulle jag kunna tänka mig att en liberal ledarsida skulle publicera en ledare som är emot fler enkla jobb och som dessutom tycker att det är ”häpnadsväckande” att tankesmedjan Arena ide, som är vänster och finansieras av bl.a. LO, för fram idéer som lutar åt fler enkla jobb.
Sådan är samhällsdebatten just nu, borgerliga och eller liberala politiker och debattörer tar till sig vänsterns argument för att motsätta sig en inbillad ”armageddon”.

En tredje position

Migro1Det som är häpnadsväckande är att en liberal ledarsida är emot fler enkla jobb. Det som är ännu mer häpnadsväckande är att ledarsidor som SVD och DI verkar utgå ifrån att det finns enbart två positioner att utgå ifrån när det kommer till migrationsdebatten; höjda bidrag eller fler gränsvakter.

Vi på Frihetssmedjan menar att den tvådimensionella analysen är otillräcklig. I referens till Sokrates blir det svårt att i samhällsdebatten där man utgår ifrån antingen höjda bidrag eller fler gränsvakter förlösa  liberala förslag. Därför behövs en tredje position som tas på allvar; fler enkla jobb är inget som en liberal ska kasta i papperskorgen som en åtgärd för att hantera de utmaningar som den svenska migrationspolitiken utger. En tredje position leder till en tredimensionell analys, vilket behövs i debatten.

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: