Senaste nytt

En borgerlig åsiktskorridor?

Den liberala Premiärministern William Gladstone debatterar

Sedan Sverigedemokraternas intåg i riksdagen 2010 har borgerlig debattörer och politiker en efter en valt att ta avsteg ifrån svensk migrationspolitik. Det som tidigare var tabu har sakta men säkert blivit norm nämligen ifrågasätta den svenska migrationspolitiken. Tyckare av olika slag kände att man i Sverige inte fick diskutera migrationspolitik. När man gjorde det menade de att man blev anklagad för rasism eller för att vara en SD:are som inte kommit ut ur garderoben. Och detta stämmer till viss del, men oftast hade dessa anklagelser en ideologisk klang dvs anklagaren var ofta en vänsterdebattör.

Att kritik mot den förda migrationspolitiken under Reinfeldt inte fick stor plats inom borgerligheten var inte konstigt då den delen av borgerligheten hade tappat positioner både i politiken och i samhällsdebatten. Att inte få gehör för sina ståndpunkter likställdes med att det rådde en åsiktskorridor inom politiken och  samhällsdebatten.

Åsiktskorridoren började existera som begrepp, i alla fall enligt google, under 2010-talet. Enligt google började begreppet användas av identitära sidor som motpol och av SD:svansen i bloggosfären och andra sociala medier. Men det var i och med borgerliga debattörers flitiga användande av begreppet som lett till att begreppet idag används flitigt i både hem och på arbetsplats som på gymmet.

Idag håller åsiktskorridoren på att genomgå nybygge och de som genomför arbetet är debattörer och politiker; SVD:s ledarskribent Per Gudmundson, Anna Dahlberg (politisk chefredaktör för Expressen)  Thomas Gür (fristående kolumnist på bl.a. SVD), Paula Neuding (chefredaktör och ägare av NEO), Tino Sanandaji (Doktor i offentlig ekonomi), Staffan Danielsson (Riksdagsledamot 2003-2014, 2015-2018), Mats Edman (Chefredaktör för Dagens Samhälle) PM Nilsson (Politisk chefredaktör för Dagens Industri), Sara Skyttedal (KDU ordförande), Ivar Arpi (ledarskribent för SVD). Dessa debattörer var även aktiva motståndare mot den förda migrationspolitiken under alliansregeringens mandatperiod.

På senare tid har nya namn och publikationer tillkommit till skaran motståndare mot den förda migrationspolitiken; Jenny Sonesson (vikarierande ledarskribent på DI), Rebecca Weidmo Uvell, (framgångsrik borgerlig opinionsbildare och krönikör på bl.a. Dagens Samhälle) Håkan Boström (vikarierande ledarskribent på  GP). Utöver dessa finns en drös med debattörer och tidigare politiker som huserar hos den framgångsrika sajten Det Goda Samhället som i stora drag fokuserar på migrations- och integrationsfrågor.

Om man ska gör en generalisering och försöka göra en analys kring dessa människor och de redaktioner/sajter som de skriver för så är det att de är emot Alliansregeringens migrationspolitik. Utöver detta är en del av de emot idén om det mångkulturella samhället. Många av de är för tiggeriförbud. Andra ser invandring som en börda mot den svenska modellen och inte de möjligheter som kan uppkomma med rätt attityd. De är Socialliberaler, Liberalkonservativa, Marknadsliberala, Nationalliberala, Socialkonservativa, Kulturkonservativa etcetera etcetera.

Det som är av vikt att ta fasta på är att det är dessa människor som är de nya ingenjörerna av det pågående nybygget av åsiktskorridoren och visst det är inte många tunga politiker som finns med i skaran. Men i Sverige påverkar inte politiker opinionen, förutom i extraordinära fall, i lika stor utsträckning som opinionsbildare, som både påverkar fotfolket i partierna, delvis väljarna och deltagare och åskådare i samhällsdebatten.                           

I vårt grannland Danmark existerar också åsiktskorridoren, där använder man ordet ”anständig” som en pejorativ epitet mot de som är motståndare till den danska migrationspolitiken och den debattklimat som råder kring ämnet. Skribenten Rune Engelbreth Larsen beskriver att den danska utvecklingen med följande ord i ett reportage på DN

I dag är det politiskt korrekt att gå in för hån och förlöjligande av minoriteter, att ifrågasätta internationella konventioner, och att säga dåliga saker om Sverige.

Jag tyckte om den tid när Danmarks migrationspolitik och debattklimat kring ämnet ansågs vara vedervärdig i Sverige. Jag tyckte om den tid när Borgerliga regeringar rev socialdemokratiska beslut som begränsade asylinvandring, jag kom hit då.

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: