Senaste nytt

Christian Engström: Garanterad basinkomst behövs, samtidigt som vi fortsätter prata om jobben

Christian Engström
I Almedalen pratade politikerna om jobben, precis som de har gjort alla andra år. Naturligtvis ska de göra det. Det faktum att det inte finns jobb åt alla som vill ha och behöver det är ett av de största samhällsproblemen, både i Sverige och de flesta andra länder.

Men sanningen är att det inte finns så mycket som politikerna kan göra för att skapa jobb, i synnerhet inte på kort sikt. Hade det funnits det hade de redan gjort det. Under överskådlig framtid kommer vi fortsätta ha många hundratusen människor i arbetsför ålder som inte kan försörja sig på egna inkomster, vad politikerna än hittar på.

Mot den bakgrunden måste vi ta upp diskussionen om garanterad villkorslös basinkomst för alla som inte kan försörja sig på annat sätt. För det är mycket troligt att problemet med arbetslösheten kommer att öka snarare än minska.

Datorerna blir allt mer fantastiska för varje dag som går, och tar över fler och fler arbetsuppgifter. Även jobb som tidigare räknades som kvalificerade börjar försvinna.

Att den tekniska utvecklingen går framåt är förstås bra. Att det går åt mindre mänskligt arbete för att skapa den ekonomiska basen för välstånd är i grunden någonting positivt. Men vad händer med samhället och arbetsmarknaden om allt fler jobb försvinner, utan att nödvändigtvis ersättas med lika många nya, i vart fall inte på kort eller medellång sikt?

I Sverige har vi idag ett antal offentliga system för att hjälpa människor som står utan försörjning. Försäkringskassan för den som uppfyller kraven för sjukskrivning. Arbetsförmedlingens olika bidrag för den som uppfyller kraven för a-kassa. Och i sista hand det kommunala försörjningsstödet (som tidigare hette socialbidrag).

Ingen i Sverige svälter ihjäl av ekonomiska skäl, så vi avsätter redan de realekonomiska resurser som behövs för att alla ska klara sig, vare sig de arbetar eller inte. Men för den som har hamnat utanför arbetsmarknaden och är i behov av stöd, är resan genom de olika bidragssystemens labyrinter ofta en Kafka-liknande mardröm av godtycke, osäkerhet och orimlig byråkrati. Det skapar otrygghet och lidande för de drabbade individerna, men också stora kostnader för samhället.

Diskussionen om garanterad basinkomst är ett försök att hitta sätt att förbättra det sociala skyddssystem vi redan har för att göra det rättvisare, robustare och mindre byråkratiskt att administrera. Självklart måste varje förändring vara ordentligt genomtänkt och genomräknad innan vi inför den, men det finns inget skäl alls att tro att det skulle vara omöjligt att hitta genomförbara reformer som går i riktning mot garanterad basinkomst för alla i arbetsför ålder. Vi avsätter ju som sagt redan idag de resurser som behövs för att alla ska överleva, även om vi gör det på ett enormt komplicerat och byråkratiskt sätt.

Därför går det inte att avfärda idén med att den skulle vara omöjlig.

Om vi kan förenkla samhällets skyddsnät innebär det flera fördelar. Det blir robustare och finmaskigare, eftersom ingen behöver riskera att hamna utanför av byråkratiska skäl. Det skapar större trygghet för alla som är eller kan komma att bli i behov av hjälp, att veta vad som gäller och inte vara utelämnade till enskilda byråkraters subjektiva bedömningar. Då kan den som är i behov av samhället stöd känna att hen blir bemött med värdighet och respekt, vilket tyvärr ofta inte är fallet idag.

Kan vi förenkla kan vi spara många skattemiljarder i minskad byråkrati, samtidigt som medborgarna får ett robustare och rättvisare system.

Självklart ska vi fortsätta ha en politisk diskussion om hur vi på bästa sätt kan skapa förutsättningar för fler jobb och minskad arbetslöshet. Men vi måste erkänna att det inte finns några snabba politiska lösningar som gör att arbetslösheten kommer försvinna genom ett trollslag. Det är hög tid att vi får igång en bred diskussion om garanterad basinkomst som ett alternativ.

Christian Engström, EU-parlamentariker 2009-2014 för Piratpartiet

 • Pingback: Garanterad basinkomst behövs, samtidigt som vi fortsätter prata om jobben | Christian Engström, Pirat()

 • snobben

  Ja, aldrig mer 150 årigt löpande band näringsliv. Men alla som brinner för att jobba och engagera sig kommer att långsamt dö i sysslolöshet. Därför måste vi dela på dom jobb som finns. Det ska inte bara vara vissas rättighet att tjäna normal inkomst på heltid till bra pensioner. Några av dessa skulle bli överlyckliga av att få gå ner i arbetstid, och få resten ersatt. Samtidigt skulle arbetande bli mer flexibelt och anpassat efter individen. Att gå till fattiganstalten SOCIALEN 2015 är en skam för alla ! Sedan kommer vi att ha fullt upp med att hitta personal till en kommande äldrevård, samt hitta bra utvecklingsområden för dom unga.. Att bara stöna, sucka och klaga har aldrig fungerat när det gäller framåtskridande. Politiker tycks tro att Sveriges
  utveckling sker i soffan, med händerna i kors. Alla måste vara aktiva, om vi inte helt ska somna i koma. Det behövs inga politiker i så fall. Jättebra att krafttag nu diskuteras i samhället, för det sociala. Något vi alla mer måste bli när arbetet inte har den rollen längre.

  • snobben

   Jag tycker att hela den sociala pappers, data byråkratin borde moderniseras. En ofantlig byråkratisk kostsam människoindstri, med få hållbara resultat.
   Det är alla utanför systemet som underhåller systemet självt. Vi behöver mer och mer sociala nätverk ute i samhället i en allt mer behövande värld globalt.
   Dom med mest kunskap finns ute i samhället. Alla data finns framför allas näsor, men vi utanför sköter deras jobb. Många är överviktiga av allt sittande.
   Inte klokt vilket ofattbart slöseri med resurser.

 • snobben

  Det är som om politiker idiotförklarar Svensk befolkning. Vi är fullt kapabla att helt försörja oss själv, om den ofattbara massproduktionen och massimporten upphör.
  Ett ofattbart sopberg, som lönar sig mer utomlands, eftersom allt färre företag och övrig befolkning använder mindre och mer resurssnåla el och bränslen. Vi har hur mycket naturtillgångar och mark som helst, samt en sista suck av den kunskapen kvar. En större invandring på väg. Händer ingenting kommer folk se till att det händer saker av inte enbart trevlig karaktär. Fortfarande är inte människans uppgift att ligga raklång och glo i taket. Politiker har ansvar MER än ren överlevnad för befolkning.
  Ytterst när DOM protesterar heter det inflation.

 • snobben

  Vi kan starta helsvenska systembolag, men då skriker monopolet ! Flädersvin, fläderbärschampagne, plommonsherry, hasselbladsvin, körsbärsvin samt godsaker av alla våra bär, sedan har vi egna svampar, som Goliatmusseron 1000 kronor kg.,
  som vi ger bort till Japan. Svenskar är så dumma idag att dom måste gå på kurs och få bevis att dom kan och vet något överhuvudtaget. Sedan alla grönsaker, örter som växer i oskadad natur. Alla ska nog inte bo i stan och bara se snygga ut. Sedan har vi pollinering att bevaka, så inte vi också senare ska skjutsa runt bin i bilar till bestämda platser. Politiker kanske ska starta upp kommande stamtavlor på allt vi har ?

 • MartinJ

  ”Digitalisering” var modeordet på Almedalen i år, minst 20 seminarium kring dess effekter.

  Regeringens framtidsminister tog emot slutsatserna från Anna Breman (Swedbank) och Stefan Fölster (SNS) om framtidens arbetsmarknad. Ingen höjde på ögonbrynen över beräkningen att 450.000 jobb effektiviserats bort i Sverige på 5 år, eller att fram till 2035 så kommer ca: 2 miljoner jobb försvinna, och ca: 1,5 miljoner tillkomma.

  Konsensus verkar vara att lönepolarisering ökar konstant, och att det blir enkla servicejobb för de ”oanställnignsbara”, ofta subventionerade av staten, och högbetalande jobb för många på toppen. Men de klassiska rutinartade jobben som ändå kräver utbildning i mitten rationaliseras kraftigt.

  Sänkt skatt på arbete vid låga inkomster är det bästa ekonomiska styrmedel vi kan ta till, och det är ungefär samma sak som basinkomst (se EITC t.ex.).

  (M) skatteförslag i Almedalen var inte helt fel ute. Men vi måste knyta ihop det med en mer generell och transparent trygghetsssystem. Själva föredrar jag ett kraftigt höjt grundavdrag som första steg mot basinkomst.

%d bloggare gillar detta: