Senaste nytt

Torbjörn Jerlerup: Rasismen i Sverige håller på att förändras ganska radikalt

Det är många som antar att rasism är liktydigt med hat från majoritetsgruppen, s.k. svenskar eller vita, mot s.k. icke svenskar eller icke vita.

Och ja, det är korrekt att mycket av rasismen ser ut så. Men det finns en rasism som växer och växer och inte alls ser ut så här.

Idag har vi en växande rasism bland grupper av personer som har sin bakgrund i andra länder än Sverige och som har mörk hudfärg. Ibland drabbas även vita av denna rasism

Det kanske största problemet är den radikala islamismen. Dess mest extrema form är direkt kopplad till internationell terrorism.

Det hat de sprider är ofta riktat mot judar (yahod). Men mer vanligt är att hatet riktas mot så kallade ”icke troende” (kuffar) eller mot andra muslimer, främst shiamuslimer (rafidah). Internationellt även mot kristna.

Detta hat kommer ofta i form av vardags hat, att en shiamuslim inte får besöka en moské, eller att en muslim inte får bli vän med en icke muslim. Men Facebook är fullt av hat mot kuffar och t.ex. shiamuslimer (som tilldelas öknamnet rafidah) ”Shia stinker”, ”Rafidah borde dödas”. ”En muslim får inte bli vän med kuffar eller rafidah”. ”Vi kommer att utrota kuffarna.”

Detta är hat och rasism.

Men först ett ord om rasism. Vad är rasism?

Efter det andra världskriget förändrades definitionen av rasism, för alltid. Först skedde det med antisemitismen. Mer och mer riktades hatet mot kulturen och religionen och sionismen istället för mot det judiska folket. ’

Därför är flera antisemiter idag avhoppade judar (som Israel Shamir). Och de tolereras. Deras judiska biologiska bakgrund används inte mot dem.
Kulturell rasism, kallas det ibland. Att rasismen gått från att riktas mot folk, till kulturer och religioner.

Man hatar ”de andra” som beskrivs som onda och lyfter fram ”de egna” som goda. Den kultur som de anser vara ett ”hot” mot dem ska bekämpas. Man ser inga nyanser i kulturen. Allt judiskt är ont (utom avhopparna) eller allt muslimskt är ont (utom avhopparna)

De radikala islamisterna sprider ett liknande hat mot ”de andra”. De använder ibland samlingsnamnet kuffar/kuffr (otrogna eller icke troende) om dem. Ibland öknamn. Som yahod om judar eller rafidah om shiamuslimer.

Sen målas hela den gruppen, hela kulturen, upp som ond. Utom avhopparna, konvertiterna som valt den ”goda” vägen.

Givetvis är hatet kopplat till konspirationsteorier om Sions vises protokoll, om kuffars världskonspiration mot muslimerna och om shiamuslimer (eller andra muslimer) som konspirerar tillsammans med kuffar för att förstöra Mecka, etc, etc.

En växande radikal islamistisk rörelse som pratar nedsättande om kuffar och shiamuslimer och sprider illasinnade konspirationsteorier är redan i sig ett problem. Att dessutom den rörelsen i sin mest extrema form är väpnad och utövar terrorism är givetvis ett än större problem.

Tydligen har minst 300 svenskar tagit pratet om kuffars och shias och judars världskonspiration på allvar så mycket att de rest ner till terrorns Syrien och Irak för att strida med Al Queada i Al Nusra eller med IS som skapades av Al Queada. DET, mina vänner, är ett stor problem.

Därför behöver vi uppgradera den antirasistiska rörelsen till att börja hantera radikala islamisters rasism också.

Torbjörn Jerlerup (krönikör på Frihetssmedjan ), Socialdemokratisk liberal samt medgrundare av den antirasistiska sajten Motargument.

%d bloggare gillar detta: